Soorten Boomfeestdag-Vieringen

Hieronder een opsomming van de verschillende vieringen van Stichting Nationale Boomfeestdag.

Nationale Viering Boomfeestdag

Elk jaar vindt de Nationale Viering Boomfeestdag in één gemeente in Nederland plaats. Iedere gemeente kan zich hiervoor aanmelden door het maken van een bidboek. Hierin staan vermeld: een motivatie, ideeën voor plantlocaties en een financiële onderbouwing. De Raad van Toezicht van Stichting Nationale Boomfeestdag kiest vervolgens de gemeente waar de Nationale Viering wordt gehouden. Een gemeente kan zich aanmelden via info@boomfeestdag.nl. Van belang hierbij is vooraf de Memo gastgmeente Nationale Viering Boomfeestdag te lezen. 

Provinciale Viering Boomfeestdag

Naast de Nationale Viering is er ook een Provinciale Viering Boomfeestdag. Deze viering wordt in elke provincie gecoördineerd door de Provinciale Commissie Boomfeestdag. Elk jaar wijst de Provinciale Commissie per provincie een Accentgemeente aan, waar de Provinciale Viering Boomfeestdag zal plaatsvinden. Vaak is de Commissaris van de Koning van de desbetreffende provincie eregast tijdens deze viering. De Accentgemeente geeft invulling aan het Boomfeestdag-thema van dat jaar en er zijn minimaal 150 kinderen aanwezig bij dit feest. Meer informatie over de voorwaarden van het organiseren van een Provinciale Viering vindt u via deze link of via de downloadlink onderaan deze pagina. Gemeenten, scholen, organisaties of individuen die in contact willen komen met de Provinciale Commissie Boomfeestdag in hun provincie kunnen een mail sturen naar info@boomfeestdag.nl 

Gemeentelijke Viering Boomfeestdag

Alle gemeenten die meedoen aan de Nationale Boomfeestdag organiseren in principe hun eigen Boomfeestdag-viering. De organisatie van deze viering is in handen van de gemeentelijke contactpersoon Boomfeestdag. Dit kan iemand zijn van de Dienst Openbare Werken (Groenafdeling), de afdeling Onderwijs of de afdeling Communicatie van de gemeente of iemand van de plaatselijke IVN-Afdeling. De gemeentelijke contactpersoon zorgt voor de plantlocatie en de bomen, benadert de basisscholen en nodigt hen uit, bestelt het les- en voorlichtingsmateriaal en maakt het programma voor de dag. Als daarom wordt verzocht, ondersteunt de Provinciale Commissie Boomfeestdag de gemeenten bij de organisatie van de Boomfeestdag of bij het zoeken van een plantlocatie. Zo kan er in de gemeente geen locatie voorhanden zijn, maar heeft bijvoorbeeld Staatsbosbeheer of Provinciale Waterstaat die wel. Gewoonlijk heeft de Gemeentelijke Viering Boomfeestdag een structurele plaats in de gemeentebegroting of worden er gelden aangewend die zijn bestemd voor onderhoud, beheer of nieuwe aanleg van groen.

Draaiboek BFD-Provinciale Viering.pdf | pdf 768.8kb

Tevens zijn er diverse stappenplannen voor het organiseren van een Boomfeestdag hier te vinden.

Partners

De activiteiten van Stichting Nationale Boomfeestdag worden mede mogelijk gemaakt door: