KinderBomenBos

Bij Stichting Nationale Boomfeestdag komen veel vragen binnen of er een boom geplant kan worden voor kinderen: ter ere van een geboorte of omdat een kind(je) overleden is.

Dit kan nu in het Nationaal KinderBomenBos van Staatsbosbeheer en de stichting. Dit bos is gelegen in het Bentwoud (in gemeente Alphen aan den Rijn), is 20 hectare groot en bestaat uit één Geboorteboomkamer en vier Levensboomkamers. In de Geboorteboomkamer groeien Geboortebomen voor nieuwe wereldburgertjes. In deze kamer groeien uiteindelijk 500 Geboortebomen. De Levensboomkamers zijn voor overleden kinderen. In een Levensboomkamer liggen maximaal 500 individueel herkenbare KinderGedenkplekjes met Levensboom waar een overleden kind(je) herdacht kan worden.

Op een zaterdag in november worden de Geboortebomen en Levensbomen geplant. Dit vindt gescheiden van elkaar en op een ander moment op de dag plaats.

Beluister hier ook een interview met directeur Peter Derksen over het Nationaal KinderBomenBos

Levensbomen in het Nationaal KinderBomenBos

De Levensbomen kunnen besteld worden door het adopteren van een KinderGedenkplek in de Levensbomenkamer. In elk plekje groeit centraal jouw Levensboom, zodat er een levend monument ontstaat als een blijvende herinnering aan een uniek leven(tje). Je krijgt dus een op naam gestelde Levensboom op een unieke plek met de mogelijkheid om as bij de boom te verstrooien.

Bij het adopteren van een KinderGedenkplek met Levensboom ontvang je het volgende:

  • een Gedenkplek die 50 jaar gegarandeerd wordt (zie hier de voorwaarden);
  • een Levensboom: een Italiaanse populier van ca. 2 meter hoog, die je zelf op een zaterdag in november tijdens de speciale plantdag mag komen planten;
  • een uniek en met een QR-code digitaal geregistreerd plekje in het Nationaal KinderBomenBos;
  • de mogelijkheid om bij de Levensboom as te verstrooien;
  • een Herinneringscertificaat met naam en geboorte-/ sterfdatum van het overleden kind(je);

Hier kan je een KinderGedenkplek adopteren

Geboortebomen in het Nationaal KinderBomenBos

Geboortebomen worden geplant ter ere van nieuwe wereldburgertjes en symboliseren dat ook zij moeten kunnen opgroeien in een groene, gezonde wereld. Als je een Geboorteboom besteld ontvang je het volgende:

  • een haagbeuk van ca. 2 meter hoog, die je zelf op een zaterdag in november mag komen planten. De haagbeuk is een zogenoemde 'veer' en zal ook als boom gaan groeien; 
  • een uniek en met een QR-code digitaal geregistreerd plekje in het Nationaal KinderBomenBos;
  • een Herinneringscertificaat met daarop de naam en geboortedatum van een nieuwe wereldburger;
  • het boek De Boomhoroscoop.

 

Hier kan je een Geboorteboom bestellen.

De bomen zijn individueel herkenbaar

Bij iedere Bomenkamer met ofwel Geboortebomen ofwel KinderGedenkplekjes met Levensbomen staat een paal met daarop een QR-code. Door deze code op de paal te scannen kom je in een keuzemenu die naar de Geboortebomenkamer of Levensbomenkamer leidt. Elke geplante boom is op de kaart te zien en zo ook daadwerkelijk in het veld terug te vinden. Klik hier om direct naar een van de aangeplante Bomenkamers te gaan.

Partners

De activiteiten van Stichting Nationale Boomfeestdag worden mede mogelijk gemaakt door: