Doelstelling

Voor Stichting Nationale Boomfeestdag is er niets dat zo mooi en fascinerend is als een boom. Bomen zijn van onschatbare waarde voor onze aarde. Ze leveren een enorme bijdrage aan de biodiversiteit. Talloze planten, insecten, vogels en zoogdieren zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van bomen. En ook wij mensen kunnen niet zonder bomen. Ze produceren zuurstof, leggen CO2 vast, zuiveren de lucht, leveren koelte tijdens warme dagen en helpen mee aan een evenwichtige waterbalans. Bomen verrassen ons het hele jaar door met hun schoonheid. Frisgroene blaadjes in de lente, een massief groen bladerdek in de zomer, een bonte kleurenpracht in de herfst en schitterende silhouetten in de winter.

En bomen geven ons nog veel meer. Ze leveren hout, dé duurzame, hernieuwbare grondstof voor de bouw van onze huizen en voor talloze andere toepassingen zoals meubels, sport- en spelmaterialen, papier en karton. Ook hun bloesems, vruchten, zaden en harsen dragen bij aan een biobased economy.

Bomen verhogen de kwaliteit van onze leefomgeving en maken deze gezond. Met bomen in de buurt gaan mensen vaker naar buiten voor een ommetje en vergeten ze even hun stress en zorgen. Bomen en bossen zijn natuurlijk ook fantastisch voor kinderen en jongeren. Wat is er leuker dan boompje klimmen, ravotten in grote bergen herfstbladeren en hutten bouwen in het bos? Of gewoon even tot rust komen met je rug tegen zo’n gigantische stam.

Daarom is het motto van Stichting Nationale Boomfeestdag: ieder kind een boom! Wij willen alle kinderen van Nederland in aanraking brengen met de natuur en hen laten ervaren hoe fantastisch al dat groen is. Door middel van natuureducatie leren de kinderen hoe belangrijk het is om goed voor die natuur te zorgen en hoe zij zelf kunnen bijdragen aan een duurzame en gezonde leefomgeving. Bomen vormen daarbij de basis.

'ieder kind een boom!'

Om invulling te geven aan het motto ‘ieder kind een boom!’, streeft Stichting Nationale Boomfeestdag er naar dat ieder kind in zijn of haar basisschooltijd minimaal één boom kan planten. Omdat dit voor veel kinderen de eerste natuurervaring is, waarbij ze zelf met hun eigen handen iets doen voor de natuur, wordt dit nooit meer vergeten. Als kinderen enthousiast zijn over de waarde van bomen en natuur, zullen zij deze kennis overbrengen op familieleden en vrienden en is de kans groot dat zij, nu en later, zelf ook actief willen bijdragen aan hun eigen groene toekomst.

Nederland groener

De Stichting organiseert al sinds 1957 de Nationale Boomfeestdag‘. Jaarlijks planten 100.000 kinderen in zo’n 70% van de gemeenten bomen in het boomplantseizoen dat loopt van de derde woensdag van november tot en met de derde woensdag van maart. Zij planten ruim 200.000 bomen en struiken in bossen of als solitaire boom in dorpen en steden (in parken, straten en lanen of op bedrijventerreinen) en in het buitengebied (op erven, in weilanden en in bossen), verspreid over heel Nederland.

Opgeteld hebben al die kinderen in de afgelopen decennia ruim 5 miljoen Boomfeestdagdeelnemers zo’n 10 miljoen bomen geplant. Daarmee zijn talloze dorpen en steden mooier, gezonder, koeler, schoner en vooral ook fijner geworden. Diverse bestaande bossen zijn met de door de kinderen geplante bomen verrijkt en meer biodivers gemaakt en nieuwe bossen hebben een bijdrage geleverd aan het totale areaal bos in Nederland.

Kinderen die opgroeien in het groen bewegen meer, ervaren minder stress, ademen schonere lucht in, kunnen zich beter concentreren op school en hebben meer sociale contacten. Dat gunnen wij ieder kind!

Natuureducatie

Ter ondersteuning van de lessen over bomen en bossen geeft Stichting Nationale Boomfeestdag educatieve materialen uit zoals de Bomenmap.

In bijna 100 opdrachten neemt de Bomenmap de kinderen mee in de wereld van bomen en bossen (‘de boom het jaar rond’, ‘de boom en zijn leefomgeving’, ‘de boom en zijn kenmerken’, ‘de boom en de wereld’ en ‘de boom en de mens’). Actuele onderwerpen, die aansluiten bij de kerndoelen 39, 40 en 41 van SLO, worden op een verhelderende en verfrissende manier uitgelegd. De opdrachten zijn inspirerend en actief en sluiten aan bij uiteenlopende leergebieden en bij de belevingswereld van kinderen uit onder-, midden- en bovenbouw van de basisschool. De Bomenmap biedt leerkrachten en begeleiders op de Buitenschoolse Opvang handvatten om een korte les met weinig voorbereidingstijd en weinig materialen uit te voeren. 

Partners

De activiteiten van Stichting Nationale Boomfeestdag worden mede mogelijk gemaakt door: