Nalatenschap

Waarom Stichting Nationale Boomfeestdag?

Steeds meer mensen zoeken aan het einde van hun leven een zinnige bestemming voor hun geld in de vorm van een schenking of een nalatenschap. Wellicht kan Boomfeestdag een overweging zijn in uw beslissing.

      1. Boomfeestdag is een traditie

De meeste ontvangers van nalatenschappen hebben een lange traditie en een juiste uitstraling, Boomfeestdag heeft dat ook omdat de stichting sinds 1957 bestaat, er al generaties mee groot geworden zijn en het planten van bomen met kinderen steeds meer een voorwaarde is dan een mogelijkheid. Het is uniek in de wereld van kind- en natuureducatie.

       2. Boomfeestdag maakt gezond

Boomfeestdag maakt zich er sterk voor dat de nieuwe generatie zich realiseert dat de kwaliteit van hun leefomgeving mede dankzij hun eigen inzet gewaarborgd blijft zodat ook zij straks kunnen blijven genieten van een mooie en gezonde plekken in ons land.

       3. Boomfeestdag heeft goede pers

Omdat Boomfeestdag positief nieuws brengt is de organisatie geliefd bij velen. Ook bijvoorbeeld bij de Koninklijke Familie. Denk in dit kader aan koningin Juliana die een boom plantte of aan Koningin Beatrix die de Boomfeestdag meerdere malen bezocht om met kinderen bomen te planten. Of recentelijk prinses Irene die vanwege haar lange inzet voor de natuur(educatie) en behoud van bomen ter gelegenheid van haar 80-ste verjaardag van de Boomfeestdag een eigen bos krijgt: het Prinses IreneBos in Alphen aan den Rijn.

Lees hier een artikel in Het magazine Schenken en Nalaten aan Goede Doelen over de Boomfeestdag en nalatenschap

Hoe geeft u uw nalatenschap vorm?

Bij nalatenschap zijn er een aantal zaken waar u rekening moet houden en vooraf moet regelen. Stichting Nationale Boomfeestdag denkt hier graag in mee en welke vorm hierin het beste bij u past.

Notaris

Door het opstellen van een testament kunt u een zelfgekozen bestemming geven aan uw bezittingen na uw overlijden. Het opmaken van een testament gebeurt bij de notaris. Hij of zij kan ook vertellen hoe u (een deel van) uw vermogen kunt nalaten aan een goed doel, zoals de Stichting Nationale Boomfeestdag.

ANBI

Stichting de Nationale Boomfeestdag is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. De stichting hoeft daarom geen successierecht te betalen als u ons een bedrag nalaat. Er zijn hierbij twee varianten: u kunt ons als uw erfgenaam aanwijzen of u kunt kiezen voor een legaat.

Erfgenaam

In uw testament kunt u aangeven dat de Boomfeestdag uw (mede-)erfgenaam wordt. De Boomfeestdag krijgt zo recht op (een deel van) uw vermogen en persoonlijke bezittingen. Kiest u ervoor de Boomfeestdag als (mede-)erfgenaam aan te wijzen, dan is het aan te bevelen iemand in uw omgeving hiervan op de hoogte te brengen. Dit geldt des te meer als u ook andere erfgenamen hebt. Dan weten zij in ieder geval hoe uw laatste wens er uitziet.

Legaat

De verdeling van persoonlijke bezittingen kan soms strubbelingen geven, bijvoorbeeld als ook familieleden zijn betrokken. Dit kunt u voorkomen door te kiezen voor een legaat. U schenkt dan een vast bedrag in geld of een bepaald percentage van uw nalatenschap. Behalve geld kunt u ook andere bezittingen aan ons nalaten, bijvoorbeeld een huis, een schilderij of een aandelenportefeuille. De ontvanger van een legaat heet een ‘legataris’ en is niet aansprakelijk voor eventuele schulden van de nalatenschap.

Advies

Behalve voor het regelen van de nalatenschap, kunt u bij uw notaris terecht voor advies. Heeft u zelf geen notaris, dan kunt u gebruik maken van de huisnotaris van de Boomfeestdag. Hij stelt uw testament op tegen een gereduceerd tarief. Neem hiervoor contact op met de Boomfeestdag (telefoon 013 707 4850 of e-mail info@boomfeestdag.nl.)

Schenken bij leven

Nu al schenken? Dan kunt u kiezen voor een eenmalige of periodieke schenking aan de Stichting Nationale Boomfeestdag.

Eenmalige schenking

Bij een eenmalige schenking is Stichting Nationale Boomfeestdag geen schenkingsrecht verschuldigd en komt u in aanmerking voor belastingaftrek voor de inkomstenbelasting, indien de drempel wordt overschreden.

Periodieke schenking

Het is ook mogelijk te kiezen voor een periodieke schenking. Daarbij zal over meerdere jaren een uitkering worden gedaan. Voordeel hiervan is dat deze giften fiscaal aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting, mits u tot een periodieke gift besluit voor tenminste vijf jaar, die notarieel is vastgelegd in een schenkingsakte. Het voordeel voor de Boomfeestdag is dat zij voor een langere periode verzekerd is van een vast bedrag.

Partners

De activiteiten van Stichting Nationale Boomfeestdag worden mede mogelijk gemaakt door: