Nalatenschap

Bomen planten is van onschatbare waarde. Bomen vormen het zuurstof van de toekomst, de toekomst van onze kinderen. Wat is er mooier dan die kinderen één keer in hun leven een boom te laten planten? Wil je de Stichting Nationale Boomfeestdag helpen deze doelstelling waar te maken? Dan kun je onze organisatie een plek geven in je testament.

Notaris

Door het opstellen van een testament kun je een zelfgekozen bestemming geven aan je bezittingen na je overlijden. Het opmaken van een testament gebeurt bij de notaris. Hij of zij kan ook vertellen hoe je (een deel van) je vermogen kunt nalaten aan een goed doel, zoals de Stichting Nationale Boomfeestdag.

ANBI

Stichting de Nationale Boomfeestdag is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. De stichting hoeft daarom geen successierecht te betalen als je ons een bedrag nalaat. Er zijn hierbij twee varianten: je kunt ons als je erfgenaam aanwijzen of je kunt kiezen voor een legaat.

Erfgenaam

In je testament kun je aangeven dat de Boomfeestdag je (mede-)erfgenaam wordt. De Boomfeestdag krijgt zo recht op (een deel van) je vermogen en persoonlijke bezittingen. Kies je ervoor de Boomfeestdag als (mede-)erfgenaam aan te wijzen, dan is het aan te bevelen iemand in je omgeving hiervan op de hoogte te brengen. Dit geldt des te meer als je ook andere erfgenamen hebt. Dan weten zij in ieder geval hoe je laatste wens er uitziet.

Legaat

De verdeling van persoonlijke bezittingen kan soms strubbelingen geven, bijvoorbeeld als ook familieleden zijn betrokken. Dit kun je voorkomen door te kiezen voor een legaat. Je schenkt dan een vast bedrag in geld of een bepaald percentage van je nalatenschap. Behalve geld kun je ook andere bezittingen aan ons nalaten, bijvoorbeeld een huis, een schilderij of een aandelenportefeuille. De ontvanger van een legaat heet een ‘legataris’ en is niet aansprakelijk voor eventuele schulden van de nalatenschap.

Advies

Behalve voor het regelen van de nalatenschap, kun je bij je notaris terecht voor advies. Heb je zelf geen notaris, dan kun je gebruik maken van de huisnotaris van de Boomfeestdag. Hij stelt je testament op tegen een gereduceerd tarief. Neem hiervoor contact op met de Boomfeestdag (telefoon 013 707 4850 of e-mail info@boomfeestdag.nl.)

 

Schenken bij leven

Nu al schenken? Dan kun je kiezen voor een eenmalige of periodieke schenking aan de Stichting Nationale Boomfeestdag.

Eenmalige schenking

Bij een eenmalige schenking is Stichting Nationale Boomfeestdag geen schenkingsrecht verschuldigd en kom je in aanmerking voor belastingaftrek voor de inkomstenbelasting, indien de drempel wordt overschreden.

Periodieke schenking

Het is ook mogelijk te kiezen voor een periodieke schenking. Daarbij zal over meerdere jaren een uitkering worden gedaan. Voordeel hiervan is dat deze giften fiscaal aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting, mits je tot een periodieke gift besluit voor tenminste vijf jaar, die notarieel is vastgelegd in een schenkingsakte. Het voordeel voor de Boomfeestdag is dat zij voor een langere periode verzekerd is van een vast bedrag.

Partners

De activiteiten van Stichting Nationale Boomfeestdag worden mede mogelijk gemaakt door: