Nalatenschap

Waarom Stichting Nationale Boomfeestdag?

Oriënteert u zich op het doen van een schenking of het beschrijven van uw nalatenschap? Wellicht past het bij uw wensen om stichting Nationale Boomfeestdag te steunen.

1. De Boomfeestdag is al vele decennia een traditie die kinderlevens verrijkt

De Boomfeestdag bestaat al sinds 1957. Vele generaties kinderen zijn groot geworden met het planten van bomen. Het planten van een boom is een unieke en onvergetelijke gebeurtenis. De educatiematerialen die Stichting Nationale Boomfeestdag ontwikkelt, versterken de kennis over en de beleving van de natuur door kinderen.

Met de mogelijkheid om Geboortebomen te planten biedt de Boomfeestdag ook jonge ouders en grootouders de mogelijkheid heel concreet een bijdrage te leveren aan een groene, gezonde wereld voor hun (klein-) kinderen.

       2. Bomen maken

Stichting Nationale Boomfeestdag maakt zich er sterk voor dat de nieuwe generatie ervaart dat iedereen zelf een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van zijn of haar leefomgeving. Kinderen kunnen zelf hun schoolplein, straat, bos en park groener maken en de rest van hun leven blijven genieten van vele mooie en gezonde plekken in ons land.

       3. Stichting Nationale Boomfeestdag heeft goede pers

Omdat Boomfeestdag positief nieuws brengt, is de organisatie geliefd bij velen. De stichting weet zich ook gezien door de koninklijke familie. De toenmalige koningin Juliana plantte reeds een boom met kinderen. Ook toenmalig koningin Beatrix vereerde de Boomfeestdag meerdere keren met een bezoek, waarbij zij samen met kinderen bomen plantte. In 2021 nam prinses Irene deel aan de Nationale Viering en kreeg zij vanwege haar jarenlange inzet voor de educatie over natuur en behoud van bomen ter gelegenheid van haar 80-ste verjaardag een eigen bos: het prinses IreneBos in Alphen aan den Rijn.

Lees hier een artikel in Het magazine Schenken en Nalaten aan Goede Doelen over de Boomfeestdag en nalatenschap

Hoe geeft u uw nalatenschap vorm?

Het is belangrijk uw eenmalige of periodieke schenking, of uw erfenis of legaat zorgvuldig vorm te geven. Uw notaris kan u hierin desgewenst adviseren. Ook Stichting Nationale Boomfeestdag denkt hierin graag met u mee.Stichting Nationale Boomfeestdag is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Partners

De activiteiten van Stichting Nationale Boomfeestdag worden mede mogelijk gemaakt door: