Natuurorganisaties

Veel natuurorganisaties zijn betrokken bij de organisatie en invulling van de Boomfeestdag. Denk aan Staatsbosbeheer, NatuurWijs, IVN, NME-centra, Provinciale Landschappen, Natuurmonumenten, Landgoedeigenaren, Waterschappen. Ook meedoen? Neem dan contact op met ons of de gemeente.

Contact met de gemeente
De Gemeentelijke Viering Boomfeestdag wordt georganiseerd door de gemeente zelf. In principe heeft iedere deelnemende gemeente een contactpersoon Boomfeestdag. Dit kan een ambtenaar zijn van de Afdeling Communicatie, van de Dienst Openbare Werken (Groenafdeling) of van de Afdeling Onderwijs. Weten wie de contactpersoon binnen je gemeente is? Stuur dan een e-mail naar info@boomfeestdag.nl

Locatie
Heb je een locatie die geschikt is voor het houden van een Boomfeestdag, neem dan contact op met de gemeentelijke contactpersoon Boomfeestdag. Dit is ook dé persoon voor vragen over eventuele andere bijdragen aan de Boomfeestdag.

Organisatie
Zelf een Boomfeestdag organiseren? Meld dit dan bij de contactpersoon Boomfeestdag in je gemeente. Wellicht kun je samen een plan opzetten. Uiteraard is het ook mogelijk contact op te nemen met het Landelijke Bureau Boomfeestdag in Tilburg via info@boomfeestdag.nl of 013-707 4850. Je wordt dan verwezen naar de Provinciale Commissie Boomfeestdag in je provincie.

Contact in de Provincie
In principe wordt in iedere provincie één gemeente uitgekozen waar de Provinciale Viering Boomfeestdag wordt gehouden. Interesse? Neem dan contact op met de Provinciale Contactpersonen in jouw provincie.

Kijk voor meer informatie over de verschillende vieringen van de Boomfeestdag op Soorten Boomfeestdagvieringen

Partners

De activiteiten van Stichting Nationale Boomfeestdag worden mede mogelijk gemaakt door: