Bomen in beleid

Een Boomfeestdag biedt overheden, natuurorganisaties, grondeigenaren en andere betrokkenen een mooie kans om kinderen en hun ouders te vertellen over onderwerpen als biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezondheid en duurzaamheid. Zo geeft het organiseren van Boomfeestdagen, ondersteund door educatieve activiteiten, bijvoorbeeld aan gemeenten mogelijkheden om de inwoners te betrekken bij het groen in hun leefomgeving. Ook is een Boomfeestdag een goed moment om onderdelen uit het groenstructuurplan, ecologisch beheerplan of gemeentelijk bomenplan te presenteren en herkenbaar te maken. Voor natuurorganisaties en andere grondeigenaren biedt de organisatie van een Boomfeestdag een mooie gelegenheid om op een leuke manier in contact te komen met leden/donateurs, omwonenden van natuurgebieden en regionale netwerkpartners. Kinderen die op jonge leeftijd betrokken raken bij het groen, zijn dat vaak ook als volwassene. En wie weet, zitten er zelfs wel werknemers van de toekomst bij…

Door een Boomfeestdag te organiseren:

  • laat je kinderen meebouwen aan hun eigen groene, gezonde toekomst. Hun directe woon-, leef- en leeromgeving wordt mooier, fijner, koeler en gezonder. Met meer bomen in de wijk of op het schoolplein ervaren kinderen meteen het resultaat. 
  • geef je invulling aan jouw ambities op het gebied van klimaatadaptatie: bomen houden het water vast als het hard regent en temperen de ergste hitte in hete zomers. Wist je dat 1 boom net zo goed werkt als 10 airco’s?
  • draag je bij aan realisatie van de doelen van jouw overheidsorganisatie, natuurorganisatie of bedrijf op het gebied van biodiversiteit. Heel veel planten en dieren zijn voor hun voortbestaan mede afhankelijk van bomen. Zo leven er wel 450 insecten soorten op de inlandse eik…!
  • met het planten van bomen draag je bij aan het bereiken van de SustainableDevelopment Goals, zoals SDG-doel 13 (aanpak klimaatverandering) en SDG-doel 15 (bescherming van ecosystemen, bossen en biodiversiteit).
  • help je de basisscholen om invulling te geven aan diverse leerdoelen zoals Mens & Samenleving-kerndoel 39 (omgaan met het milieu) en Natuur & Techniek-kerndoelen 40 (leefomgeving) en 41 (planten en dieren).
  • en vooral: geef je de kinderen een fantastische ervaring die ze nooit meer zullen vergeten!

Bossenstrategie

In 2020 hebben het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de 12 provincies de bossenstrategie uitgebracht. De ambitie uit deze beleidsnota is om de bestaande bossen vitaler te maken, nieuw bos te ontwikkelen (37.000 ha; ongeveer 1% van Nederland) en de groen-blauwe dooradering van het landschap (ongeveer 10% van Nederland) te versterken. Naast het ministerie en de provincies zijn ook gemeenten, waterschappen en andere grondeigenaren belangrijk voor de uitvoering van het geformuleerde beleid. In de bossenstrategie wordt vermeld dat kinderen onder schooltijd mee mogen helpen met het planten van bomen tijdens een Boomfeestdag.

 

Partners

De activiteiten van Stichting Nationale Boomfeestdag worden mede mogelijk gemaakt door: