Over ons

Stichting Nationale Boomfeestdag is in 1957 opgericht als het Landelijk Comité Boomplantdag. Nu, meer dan 60 jaar later, vieren ruim 100.000 kinderen in meer dan 70% van de steden en dorpen in Nederland de Boomfeestdag. Zij planten ruim 200.000 bomen. In de laatste 60 jaar zijn er meer dan tien miljoen bomen geplant op een Boomfeestdag, ofwel ruim 4000 voetbalvelden: een substantiële bijdrage aan de CO2-reductie! 

Activiteiten Boomfeestdag

Naast de Nationale Boomfeestdag worden activiteiten als de actie ‘Geboorteboom’, ‘een Boom voor het leven’ (het Koningin Wilhelminabos) en het Nationaal KinderBomenBos georganiseerd.

Naast de viering in Nederland, hebben we deze dag ook in het buitenland gevierd. Met de activiteit Koninkrijks Boomfeestdag zijn we op Aruba, Bonaire en Curaçao geweest op informeel verzoek van Koningin Beatrix. Daarnaast hebben we het Beatrix Jubileumbos opgezet in Schijndel, dit was ter herinnering aan het 25 jarig regeringsjubileum van Koningin Beatrix. Ter herinnering van de troonswisseling in 2013 zijn de Koningsbomen ontstaan en ter gelegenheid van 200 jaar Koninkrijk hebben we de Koninkrijksbomen.

Onze partners

Moederorganisatie van Stichting Nationale Boomfeestdag is Staatsbosbeheer. De stichting werkt tevens samen met:

  • provinciale en gemeentelijke overheden en de rijksoverheid;
  • landelijke- en provinciale organisaties op het gebied van bos, natuur, landschap en recreatie;
  • instellingen op het gebied van onderwijs;
  • instellingen op het gebied van natuur- en milieueducatie;
  • het bedrijfsleven.

Wil je ook Boomfeestdag vieren?

Elke gemeente kan zich aanmelden om Boomfeestdag te vieren! Dus wil jij ook een bijdrage leveren aan de CO2-reductie en daarnaast een leuke en actieve buitenactiviteit organiseren? Meld je dan aan!

Partners

De activiteiten van Stichting Nationale Boomfeestdag worden mede mogelijk gemaakt door: