Laan van Toekomstbomen - Gemeente Gemert-Bakel

GrowApp

Maak een animatie van hoe jouw boom groeit en bloeit met de GrowApp. Download de GrowApp op je smartphone en zie op www.growapp.today hoe deze boom groeit en bloeit.

Toevoegen aan GrowApp
Maart 2023

De laan van Toekomstbomen is aangeplant

Het eindresultaat, een prachtige nieuwe laan van Toekomstbomen bij hoeve De Dompt!

Martijn de Greef - 19-03-2018

De Toekomstbomen worden aangeplant

Er wordt hard gewerkt tijdens de Boomfeestdag! De bomen worden keurig aangeplant.

Regenwormen worden uitgezet

Bij iedere boom wordt door de kinderen een hand vol regenwormen uitgezet. Deze dieren dragen bij aan een goede, duurzame groeiplaats voor de nieuwe bomen.

Martijn de Greef - 19-03-2018

Groep 7-8 kindcentrum De Dompelaar en de QR-code Herinneringspaal

Op de Nationale boomfeestdag was het mistig in Elsendorp. De kinderen van groep 7-8 van basisschool De Dompelaar wandelden om 9.00 uur ’s morgens van school naar Hoeve De Dompt waar ze werden ontvangen door de familie Delissen en wethouder Anke van Extel-van Katwijk. De Nationale Boomfeestdag werd officieel geopend door de wethouder door samen met de kinderen de QR-code Herinneringspaal in gebruik te nemen.

Uitleg over de aanplant

De klas wordt in twee groepen verdeeld. De ene groep start met een rondleiding door de monumentale boerderij, de andere groep krijgt een korte plantinstructie en gaat daarna fanatiek aan de slag.

Martijn de Greef - 19-03-2018

Herplant historische laanbeplanting

De familie Delissen heeft in samenwerking met Brabants Landschap en de gemeente Gemert-Bakel een herplantplan uitgewerkt om de historische laanbeplanting bij Hoeve de Dompt in ere te herstellen. Gekozen is voor de aanplant van 18 stuks gewone beuk (Fagus sylvatica) en twee winterlindes (Tilia cordata). De oude zomereik die ooit als opslag in de kastanjelaan is uitgegroeid tot boom is behouden gebleven en vormt straks een markante landschapsboom in de jonge laan.

Martijn de Greef - 12-03-2018

Boomfeestdag 2018

Op woensdag 14 maart komen 27 leerlingen uit groep 7 en 8 van kindcentrum De Dompelaar naar Hoeve De Dompt om deze laan van toekomstbomen aan te planten.

Martijn de Greef - 12-03-2018

Hieronder liggen de toekomstbomen klaar om geplant te worden.

Martijn de Greef - 12-03-2018

Mei 2023

De Dompthoeve Elsendorp

Rond 1900 was de grootscheepse ontginning van woeste gronden van de Peel in volle gang. Ook in Elsendorp werden gronden ontgonnen en werd in 1910 het proefbedrijf de Annahoeve op het landgoed De Dompt gebouwd. De naam van deze hoeve werd in 1926 veranderd naar Hoeve de Dompt zoals nu nog op de gevelstenen te lezen is.

Onderdeel van de historische erfbeplanting was een laan van rode en witte paardenkastanjes vanaf de Elsendorpseweg tot aan de hoeve. Door aantasting door de kastanjebloedingsziekte zijn de afgelopen jaren vele bomen uit deze laanbeplanting weggevallen. De resterende bomen verkeerden in dusdanig slechte conditie dat uiteindelijk in 2017 de gehele laan gekapt moest worden.

Martijn de Greef - 10-05-2017

Zie hieronder foto's van voor en na de kap in 2017

Martijn de Greef - 10-05-2017

Partners

De activiteiten van Stichting Nationale Boomfeestdag worden mede mogelijk gemaakt door: