Activiteiten

De CO2-Bomenprijs: CO2 compensatie door bomen te planten!

04-12-2017

In meer dan 60 jaar Boomfeestdag zijn al vele miljoenen bomen geplant. Al deze bomen nemen CO2 op om te groeien. Op dit moment is er te veel CO2 in de lucht waardoor het huidige klimaat verandert. Het planten van bomen compenseert het teveel aan CO2 en remt zo de klimaatveranderingen af. In de Klimaatverdragen van Parijs en Rotterdam is de aanplant van bomen en de aanleg van bossen dan ook expliciet opgenomen als een essentiële klimaatmaatregel. Een maatregel die ook een directe bijdrage kan leveren aan de te behalen gemeentelijke klimaatdoelen-2020.

Meld je aan voor de CO2-Bomenprijs!

Stichting Nationale Boomfeestdag vindt dat het planten van bomen samen met de nieuwe generatie moet worden beloond. Boomfeestdag introduceerde daarom vanaf oktober j.l. de jaarlijks terugkerende CO2-Bomenprijs. Gemeenten, eventueel in samenwerking met bedrijven en/of organisaties, kunnen op één moment van het jaar alle, door en met kinderen, geplante bomen binnen hun gemeente aanmelden. Deze bomen compenseren namelijk vele kilo’s CO2 en dat wordt na de aanmelding voor de CO2-Bomenprijs door de Boomfeestdag berekend. De gemeente met het hoogste aantal compenseerde kilo’s CO2 per inwoner wint de CO2-Bomenprijs. Met deze prijs profileert een gemeente zich als dé klimaatbewuste gemeente van Nederland!

Hoe registreer ik mijn CO2 compensatie?

Ben je als gemeente, bedrijf of organisatie geïnteresseerd in de CO2-Bomenprijs en benieuwd hoeveel CO2 jouw gemeente compenseert? Kijk dan eens verder op onze website. Op de CO2-Bomenprijs pagina kan je jouw gemeente in samenwerking met bedrijven en/ of organisaties aanmelden via het aanmeldformulier.

Partners

De activiteiten van Stichting Nationale Boomfeestdag worden mede mogelijk gemaakt door: