Geboortebos te Rheezerveen

Plant een Geboorteboom

Plant een Geboorteboom
€ 75,00
100 stuks beschikbaar
Geboortebos te Rheezerveen
Geboortebos te Rheezerveen

Rheezerveenseweg te Rheezerveen

Routebeschrijving

Agenda Geboortebos te Rheezerveen

26

Feb

Geboortebos te Rheezerveen

Plantdag (Woensdagmiddag)

Rheezerveenseweg te Rheezerveen

Bekijk volledige agenda
essenblad

Geboortebos te Rheezerveen

In Geboortebos te Rheezerveen gaan diverse boomsoorten groeien. Door de afwisseling vinden veel verschillende planten, paddenstoelen, insecten, vogels en zoogdieren er een leefplek. Het Geboortebos te Rheezerveen is onderdeel van de Boswachterij Hardenberg. In deze boswachterij komen natuur, recreatie en de productie en oogst van hout samen. De boswachterij, die ruim 1.000 hectare groot is, wordt beheerd door de boswachters van Staatsbosbeheer. Op de heideterreintjes en langs de prachtige vennetjes kun je reeën en roofvogels tegenkomen. Middenin het bos ligt de recreatieplas De Oldemeijer, een heerlijke plek om te zwemmen of gewoon lekker te luieren.

Bekijk hier de foto's van de plantdagen

Bij een Geboorteboom krijg je

 • een boom en aantal struiken om te planten
 • een plantcertificaat met daarop de plantdatum van de Geboorteboom en de naam van het desbetreffende Geboortebos
 • een vermelding van de naam en geboortedatum van het kindje op de digitale plaquette die via een QR-code in het bos te bekijken is
 • de mogelijkheid om zelf de boom te planten tijdens de jaarlijkse plantdag
Bekijk hier voor wie er al een Geboorteboom is geplant
plantend kindje plantende boswachters met kindjes
egel

Wist je dat...

Het Geboortebos in het buurtschap Rheezerveen ligt? Een buurtschap is in Nederland een kleine bewoonde plaats met een eigen naam, maar zonder officiële status van dorp of stad. Buurtschap Rheezerveen ontleent haar naam nog vanuit de marketijd, die duurde van 1300 tot 1850. Marken waren organisatievormen waarbij vrije boeren zich aansloten. Iedereen die bij de marke was aangesloten, mocht gebruik maken van de gronden én moest helpen bij het zorgen voor het land.

De buurtschappen langs de rivier de Vecht hadden eigendommen tussen de Vecht en het riviertje de Reest. Het buurtschap Rheeze had laaggelegen weidegronden aan de Vecht, waar de koeien graasden. De schapen graasden iets noordelijker, op de droge heidevelden. Nog meer naar het Noorden werd turf gestoken, in de uitgestrekte veengebieden. Andere buurtschappen uit die tijd waren Heemse en Diffelen. Je vindt deze namen nog terug op landkaarten. De historische grenzen zijn echter vervaagd nadat de marken ophielden te bestaan.

Plantdag Geboortebos te Rheezerveen 2025

De plantdag van het Geboortebos te Rheezerveen vindt plaats op woensdagmiddag 26 februari 2025. Geboortebomen voor deze plantdag kunnen uiterlijk tot woensdag 5 februari 2025 worden besteld. 

Product, prijs en betaling

 • De prijs van de ‘Geboorteboom’ en de plantdag wordt door Stichting Nationale Boomfeestdag bepaald. De prijs wordt getoond voorafgaande aan de koop.
 • Bij de prijs inbegrepen zijn: een boompje van enkele jaren oud, een aantal struiken, een certificaat en een uitnodiging voor een plantmoment. Deze zaken kunnen niet los van elkaar worden gekocht.
 • Betaling geschiedt vooraf.
 • Er is geen mogelijkheid tot terugbetaling indien je achteraf gezien toch niet tot koop wenst over te gaan. Ook wordt geen geld terugbetaald wanneer je niet aanwezig bent bij de plantdag. Het boompje en de struiken die voor jou zijn gereserveerd, worden dan door de organisatie geplant.

 

De plantdag

 • Een maal per jaar, in het herfst/winter-seizoen, wordt in het bos van je keuze een plantdag georganiseerd. De datum van de plantdag wordt vermeld bij de aankoop. Stichting Nationale Boomfeestdag behoudt zich het recht voor deze datum te wijzigen indien omstandigheden dat noodzakelijk maken. In het geval van wijziging maakt Stichting Nationale Boomfeestdag de nieuwe datum van de plantdag zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk twee weken van te voren, bekend via de website. Het is niet mogelijk jouw boom en struiken op een andere datum te planten, ook is het niet mogelijk de door jou gekochte boom en struiken een jaar later te planten.
 • Het uitgangspunt is dat het kind waar een Geboorteboom voor wordt geplant aanwezig is.
 • Indien er voor het betreffende Geboortebos in een bepaald jaar minder dan 100 Geboortebomen zijn verkocht, behoudt Stichting Nationale Boomfeestdag zich het recht voor de plantdag te verplaatsen naar het volgende jaar.
 • Aan elke koper wordt één boompje en een aantal struiken beschikbaar gesteld.
 • De organisatie die de grond in eigendom heeft, bepaalt welke soorten bomen en struiken worden geleverd en van welke leeftijd ze zijn. Ook bepaalt deze organisatie op welke plaatsen in het terrein de bomen worden geplant. Dit wordt ter plaatse aangegeven door herkenbare plantgaten. Uitsluitend deze beschikbaar gestelde bomen (en struiken) mogen worden geplant als Geboorteboom. Deze Geboortebomen kunnen uitsluitend op het door Stichting Nationale Boomfeestdag georganiseerde moment worden geplant.
 • Het boompje en struiken die je hebt geplant, worden onderdeel van een bos. Het is niet toegestaan om bij/aan de Geboorteboom elementen aan te brengen zoals een hekje of een versiering.
 • De Geboorteboom is uitsluitend bedoeld voor baby’s en jonge kinderen. Het is niet bedoeld voor andere doeleinden, zoals benutting voor het herdenken van overledenen.

 

Na de plantdag

 • Het boompje en struiken blijven eigendom van de organisatie die de grond waarop is geplant in eigendom heeft. Aan de geplante boom en struiken kan geen eigendomsrecht  worden ontleend.
 • De eerste drie jaren na planten worden de boom en struiken onderhouden. Daarna gaat het op in het bos en neemt de natuur het over. Het boompje en de struiken zijn dan niet meer individueel herkenbaar.
 • Stichting Nationale Boomfeestdag en de eigenaar van de grond waarop het boompje en de struiken zijn geplant kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor door derden aangebrachte vernielingen in het bos.
 • De achternaam en/of geboortedatum van de kinderen waarvoor is geplant worden zichtbaar gemaakt via een QR-code op een bord in het Geboortebos. Indien de koper van de Geboorteboom dat niet wenst, dient dit bij de bestelling van de Geboorteboom schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Voornamen worden in alle gevallen vermeld. Stichting Nationale Boomfeestdag behoudt zich het recht voor om nicknames niet te vermelden.  
 • Tijdens de plantdagen worden door Stichting Nationale Boomfeestdag en organisaties in opdracht van deze stichting foto’s of andere beeld- en geluidopnamen gemaakt. Deze worden gebruikt voor communicatie en promotie doelstellingen. Indien de koper van de Geboorteboom of andere aanwezigen hiertegen bezwaar heeft, dient deze dat bij aanvang van de plantdag duidelijk aan te geven, aan degenen die ter plaatse die opnamen maakt.