Bomen

KinderGedenkplek met Levensboom Nationaal KinderBomenBos

Een KinderGedenkplek met Levensboom is een levend monument, een blijvende herinnering aan een uniek levent(je). Doordat er as bij de boom uitgestrooid mag worden, maakt dit de beleving en rouwverwerking waardevoller. De KinderGedenkplekjes liggen in het Nationaal KinderBomenBos in het Bentwoud in Benthuizen bij Zoetermeer. Het bos is eigendom vanStaatsbosbeheer en het idee voor de realisatie is van Stichting Nationale Boomfeestdag.

Prijs: €295,00


Er zijn op dit moment nog 996 stuks beschikbaar.

Hoe Adopteer ik een KinderGedenkplek met een Levensboom?

Papa’s en mama’s, oma's en opa's, vrienden, vriendinnen, tantes, ooms: iedereen kan een KinderGedenkplek met Levensboom adopteren voor een kind(je) dat is overleden. Als de ouders niet zelf bestellen, gaan wij ervan uit dat het planten van een Levensboom voor hun kind met hen is overlegd. Het spreekt vanzelf dat toestemming vooraf van de ouders nodig is. De Levensbomen mogen zelf worden geplant op de tweede zaterdag in november (10 november 2018)  in dit Nationaal KinderBomenBos. Na uw bestelling ontvangt u hiervoor te zijner tijd een uitnodiging.

Bij een KinderGedenkplek krijg je...

Bij je bestelling ontvang je een Herinneringscertificaat en een uniek hartje met naam, geboortedatum en sterfdatum erop vermeld. Het speciale hartje kan mee naar huis genomen worden en daarna in de boommat gelegd worden als het bos bezocht wordt. De boommatten liggen  rondom een Levensboom,ter bescherming van de wortels en stam.

De bomen zijn individueel herkenbaar

In iedere Levensboomkamer met 500 KinderGedenkplekjes ligt een QR-code-tegel. Door deze tegel te scannen kom je in een keuzemenu die naar de Geboortebomenkamer of Levensbomenkamer leidt. Elke geplante boom is op de kaart te zien en zo ook daadwerkelijk in het veld terug te vinden. Klik hier om direct naar een van de aangeplante bomenkamers te gaan.

Voorwaarden KinderGedenkplek met Levensboom

Adopteer je KinderGedenkplek met Levensboom, dan betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden van de Levensboom:

  • Alleen de door of namens de organisatie* geselecteerde bomensoort (Italiaanse populier) mag worden geplant als Levensboom tijdens de daarvoor georganiseerde dag in het najaar. Dit in de daarvoor bestemde en aangewezen Bomenkamer.
  • Bij de Levensbomen mogen uitsluitend bloemen (zonder cellofaan) gelegd worden. Andere uitingsvormen bij de bomen niet toegestaan en zullen in opdracht van de organisatie* worden verwijderd. Denk hierbij bijv. aan foto’s, stenen, kaarsjes, brieven, knuffeldieren, planten, persoonlijke aandenken en dergelijke. Dit in verband met de beleving van het bos.
  • De organisatie* zal onderhoud plegen aan het Nationaal KinderBomenBos, ervan uitgaande dat het karakter zoveel mogelijk behouden blijft.
  • Aan een aangeplante Levensboom kan geen eigendomsrecht worden ontleend.
  • De organisatie* verplicht zich tot maximaal 3 jaar na aanplant tot herplant van de Levensbomen, die eventueel gestorven zijn of door vernieling zodanig beschadigd, dat van normale groei of herstel geen sprake is of kan zijn. Na deze periode kunnen gestorven bomen op eigen kosten (tegen kostprijs) vervangen worden, uitgaande van de herplant van dezelfde boomsoort op een door de organisatie* nader te bepalen dag.
  • Indien u niet persoonlijk bij de jaarlijkse plantdag aanwezig kunt/wilt zijn, wordt uw Levensboom door de organisatie geplant.
  • Op aanvraag van diegene die een Levensboom plant, is het mogelijk om de as van het overleden kind in het plantgat van de te planten Levensboom te strooien. Het zal niet worden toegestaan om de as op een andere wijze of in andere delen van het bos te verstrooien.
  • De organisatie* kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door derden aangebrachte vernielingen in het Nationaal KinderBomenBos.

 

*onder de organisatie van het Nationaal KinderBomenBos wordt verstaan de initiatiefnemer van het bos, zijnde Stichting Nationale Boomfeestdag en grondeigenaar/beheerder, zijnde Staatsbosbeheer.

 

Winkelmandje

Je winkelmandje is nog leeg.

Sponsoren

De activiteiten van Stichting Nationale Boomfeestdag worden mede mogelijk gemaakt door