PR door Bomen

De Boomfeestdag is een perfect PR-instrument voor het promoten van het Gemeentelijk Groenbeleid en/of het Bomenbeleidsplan van de gemeente.

Gemeentelijke groenvisie

Boomfeestdag is de gelegenheid bij uitstek om kinderen en hun ouders te vertellen over de gemeentelijke groenvisie. Tegelijkertijd is dit dé kans om kinderen en ouders te betrekken bij het groen in hun leefomgeving. Presenteer bijvoorbeeld het Groenstructuurplan of het Ecologisch Beheersplan of introduceer een Gemeentelijk Bomenplan.

Start Groenplan

Is er een mooiere start denkbaar van de realisatie van een Groenplan dan door samen met kinderen bomen te planten of groen te snoeien? Op deze manier wordt de betrokkenheid van inwoners bij het Gemeentelijk Groenbeleid vegroot. En er is altijd wel een nieuwbouwwijk of een industrieterrein waar bomen moeten worden geplant of een park dat onderhoud nodig heeft. Het is natuurlijk leuk om de bomen te planten op de Boomfeestdag, maar een andere dag kan eventueel ook.

Hier kun u zich als gemeente aanmelden voor de Boomfeestdag

Kortom:

Boomfeestdag levert de gemeente geld op doordat haar burgers betrokken worden bij het groen in hun leefomgeving. Dit is dé reden waarom Boomfeestdag een structurele plaats op de Gemeentelijke Begroting moét hebben!

Boomfeestseizoen

Om alle initiatiefnemers zo veel mogelijk de kans te geven om een Boomfeestdag te organiseren, passend bij de lokale situatie, de klimatologische omstandigheden en de mogelijkheden tot deelname vanuit scholen heeft stichting Nationale Boomfeestdag recent besloten om met ingang van het boomplantseizoen 2021/2022 te spreken van een Boomfeestseizoen. Het Boomfeestseizoen loopt van de feestelijke aftrap in november tot en met de daverende afsluiting in maart. Zo kan elke Boomfeestdag organisator in overleg met de deelnemende basisscholen zelf kiezen welke dag het beste uitkomt om een Boomfeestdag te vieren, want… élke boom telt! De traditie van de Nationale Viering Boomfeestdag op de derde woensdag van maart houden we vast.

 

Ideeën voor een geslaagde Boomfeestdag

Eén boom per kind

Ieder kind plant tijdens zijn/haar basisschooltijd minimaal één eigen boom. Dat is het streven van de Stichting Boomfeestdag. Dit zou ook het streven van iedere gemeente moeten zijn. De kans is immers groot dat veel van deze kinderen de toekomstige gebruikers van het gemeentelijk groen zijn. Als ze zich op jonge leeftijd betrokken voelen bij het gemeentelijk groen, zijn ze dat ook als volwassene!

Zoveel mogelijk kinderen betrekken:

Soms is het lastig om een goede plantlocatie te vinden. Ook kan er te weinig ruimte zijn om alle scholen in de gemeente te laten meedoen of om ieder kind een boom te laten planten.

Hieronder volgen een aantal ideeën om kinderen toch de kans te geven mee te doen aan Boomfeestdag.

  1. Organiseer samen met de scholen, als alternatief voor het planten van bomen, een wedstrijd. Deze staat in het teken van bomen en de uitslag wordt op Boomfeestdag bekend gemaakt. Laat de kinderen bijvoorbeeld een kleurplaat kleuren, een maquette of tekening maken, of een werkstuk over bomen.
  2. Is de plantlocatie te klein? Nodig dan toch een aantal scholen uit. Of nodig per school een aantal vertegenwoordigers uit. Laat deze kinderen één boom (of een paar bomen) planten en geef die de naam van de school. 
  3. Zijn er weinig bomen om te planten, laat kinderen dan voorjaarsplanten of bodembedekkers planten rondom de door hen geplante boom. De boom wordt dan echt van hen!
  4. Laat kinderen op school het Boomfeestlied ‘Het is tijd’ instuderen en vraag ze het lied te zingen na het planten.
  5. Wijs scholen op de mogelijkheid lessen te verzorgen ter voorebereiding op de Boomfeestdag. De Stichting Nationale Boomfeestdag beschikt over speciaal lesmateriaal, dat veel natuuropdrachten en spelletjes bevat. Het materiaal is aan te vragen via de website
  6. Is er in de gemeente geen geschikte plantlocatie beschikbaar? Maak dan een afspraak met de boswachter van Staatsbosbeheer in de buurt. Hij of zij kan een excursie regelen in een boswachterij. Tijdens de excursie kan de boswachter de kinderen vertellen over het bos en de bomen. Ook kunnen de kinderen tijdens de excursie misschien één of meerdere bomen planten. Een overzicht van boswachterijen staat op www.staatsbosbeheer.nl
  7. Nodig je als gemeente slechts een beperkt aantal scholen uit voor Boomfeestdag? Bekijk dan of het financieel mogelijk is dat de gemeente een lespakket of herinneringsmaterialen aanbiedt aan de basisscholen die niet meedoen aan het planten. Zo kan iedere school toch aandacht besteden aan Boomfeestdag.

Partners

De activiteiten van Stichting Nationale Boomfeestdag worden mede mogelijk gemaakt door: