Nationaal KinderBomenBos - Levensboom

Adopteer een KinderGedenkplek met Levensboom

Adopteer een KinderGedenkplek met Levensboom
€ 450,00
439 stuks beschikbaar

Het Nationaal KinderBomenBos

Staatsbosbeheer heeft Stichting Nationale Boomfeestdag voor haar 50 jarig bestaan een cadeau gegeven: het Nationaal KinderBomenBos in het Bentwoud (Gemeente Alphen aan den Rijn). Dit bos is 20 hectare groot en bestaat uit meerdere Geboortebomenkamers en een Levensbomenkamer. In de Geboortebomenkamer groeien Geboortebomen voor nieuwe wereldburgertjes. De Levensbomenkamer is voor overleden kinderen. In deze kamer staan maximaal 500 Levensbomen op 500 individueel herkenbare KinderGedenkplekjes. Ieder KinderGedenkplekje biedt de ruimte om een overleden kind(je) te herdenken.

Bekijk hier foto's van de plantdagen
bloemen oranje

De KinderGedenkplekken zijn individueel herkenbaar

In de Levensboomkamer staat een paal met daarop een QR-code. Door de code op de paal te scannen kom je in een keuzemenu die naar de Geboortebomenkamer of Levensbomenkamer leidt. Elke geplante boom is op de kaart te zien en zo ook daadwerkelijk in het veld terug te vinden. Klik op onderstaande button om direct naar een van de aangeplante bomenkamers te gaan.

Ga naar de aangeplante Levensboomkamer
bloemen oranje
Duif in de lucht

Plantdag Nationaal KinderBomenBos 2023

De plantdag van het Nationaal KinderBomenBos vindt plaats op zaterdag 25 november 2023. Het adopteren van een KinderGedenkplek met Levensboom voor deze plantdag kan uiterlijk tot zaterdag 4 november 2023.

Duif in de lucht

Adopteer je KinderGedenkplek met Levensboom, dan betekent dit dat je akkoord gaat met de voorwaarden van de Levensboom:

  • Alleen de door of namens de organisatie* geselecteerde boomsoort (Italiaanse populier) mag worden geplant als Levensboom tijdens de daarvoor georganiseerde dag in het najaar. Dit in de daarvoor bestemde en aangewezen bomenkamer.
  • Bij de Levensbomen mogen uitsluitend bloemen (zonder cellofaan) gelegd worden. Andere uitingsvormen bij de bomen zijn niet toegestaan en zullen in opdracht van de organisatie worden verwijderd. Denk hierbij bijv. aan foto’s, stenen, kaarsjes, brieven, knuffeldieren, planten, persoonlijke aandenken en dergelijke. Dit in verband met de beleving van het bos.
  • De organisatie zal onderhoud plegen aan het Nationaal KinderBomenBos, ervan uitgaande dat het natuurlijke- en boskarakter zoveel mogelijk behouden blijft.
  • Aan een aangeplante Levensboom kan geen eigendomsrecht worden ontleend.
  • De organisatie verplicht zich tot maximaal 3 jaar na aanplant tot herplant van de Levensbomen, die eventueel gestorven zijn of door vernieling zodanig beschadigd, dat van normale groei of herstel geen sprake is of kan zijn. Na deze periode kunnen gestorven bomen op eigen kosten (tegen kostprijs) vervangen worden, uitgaande van de herplant van dezelfde boomsoort op een door de organisatie nader te bepalen dag.
  • Indien u niet persoonlijk bij de jaarlijkse plantdag aanwezig kunt/wilt zijn, wordt uw Levensboom door de organisatie geplant.
  • Op aanvraag van diegene die een Levensboom plant, is het mogelijk om de as van het overleden kind in het plantgat van de te planten Levensboom te strooien. Het zal niet worden toegestaan om de as op een andere wijze of in andere delen van het bos te verstrooien.
  • De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door derden aangebrachte vernielingen in het Nationaal KinderBomenBos.

*onder de organisatie van het Nationaal KinderBomenBos wordt verstaan de initiatiefnemer van het bos, zijnde Stichting Nationale Boomfeestdag en grondeigenaar/beheerder, zijnde Staatsbosbeheer.

Het Nationaal KinderBomenBos ligt in natuurgebied het Bentwoud (gemeente Alphen aan den Rijn). Via de button hieronder vind je de route naar het bos.

Klik hier voor de route