Nationaal KinderBomenBos - Levensboom

Adopteer een KinderGedenkplek met Levensboom

Adopteer een KinderGedenkplek met Levensboom
€ 450,00
447 stuks beschikbaar

Werkzaamheden Levensbomen cirkel

Wellicht heb je in het Nationaal KinderBomenBos gezien dat er op dit moment werkzaamheden plaatsvinden. Deze werkzaamheden vinden plaats in het kader van een zogenoemde kwaliteitsimpuls. De kwaliteitsimpuls houdt in het kort in dat er voorbereidingen worden getroffen, zodat nieuwe Levensbomen op die locatie goed kunnen groeien. Voorheen werd voorafgaand aan de plantdag de plantgaten van de Geboortebomen op eenzelfde manier voorbereid, maar nu is de gehele cirkel in een keer aangepakt. Daarnaast zijn er nieuwe bankjes in het midden van de cirkel geplaatst. Staatsbosbeheer voert de werkzaamheden uit en er kan mogelijk enige hinder worden ondervonden van deze werkzaamheden. Dit is echter van korte duur, want ruim voor de plantdag in november zijn de werkzaamheden afgerond en zal de cirkel weer goed te betreden zijn. 

Het Nationaal KinderBomenBos

Staatsbosbeheer heeft Stichting Nationale Boomfeestdag voor haar 50 jarig bestaan een cadeau gegeven: het Nationaal KinderBomenBos in het Bentwoud (Gemeente Alphen aan den Rijn). Dit bos is 20 hectare groot en bestaat uit meerdere Geboortebomenkamers en een Levensbomenkamer. In de Geboortebomenkamer groeien Geboortebomen voor nieuwe wereldburgertjes. De Levensbomenkamer is voor overleden kinderen. In deze kamer staan maximaal 500 Levensbomen op 500 individueel herkenbare KinderGedenkplekjes. Ieder KinderGedenkplekje biedt de ruimte om een overleden kind(je) te herdenken.

Bekijk hier foto's van de plantdagen
bloemen oranje

De KinderGedenkplekken zijn individueel herkenbaar

In de Levensboomkamer staat een paal met daarop een QR-code. Door de code op de paal te scannen kom je in een keuzemenu die naar de Geboortebomenkamer of Levensbomenkamer leidt. Elke geplante boom is op de kaart te zien en zo ook daadwerkelijk in het veld terug te vinden. Klik op onderstaande button om direct naar een van de aangeplante bomenkamers te gaan.

Ga naar de aangeplante Levensboomkamer
bloemen oranje
Duif in de lucht

Plantdag Nationaal KinderBomenBos 2022

De plantdag in het Nationaal KinderBomenBos vindt plaats op zaterdag 26 november 2022. Levensbomen voor deze plantdag kunnen uiterlijk tot zaterdag 12 november 2022 worden besteld.

Duif in de lucht

Het Nationaal KinderBomenBos ligt in natuurgebied het Bentwoud (gemeente Alphen aan den Rijn). Via de button hieronder vind je de route naar het bos.

Klik hier voor de route

Adopteer je KinderGedenkplek met Levensboom, dan betekent dit dat je akkoord gaat met de voorwaarden van de Levensboom:

  • Alleen de door of namens de organisatie* geselecteerde boomsoort (Italiaanse populier) mag worden geplant als Levensboom tijdens de daarvoor georganiseerde dag in het najaar. Dit in de daarvoor bestemde en aangewezen bomenkamer.
  • Bij de Levensbomen mogen uitsluitend bloemen (zonder cellofaan) gelegd worden. Andere uitingsvormen bij de bomen zijn niet toegestaan en zullen in opdracht van de organisatie worden verwijderd. Denk hierbij bijv. aan foto’s, stenen, kaarsjes, brieven, knuffeldieren, planten, persoonlijke aandenken en dergelijke. Dit in verband met de beleving van het bos.
  • De organisatie zal onderhoud plegen aan het Nationaal KinderBomenBos, ervan uitgaande dat het natuurlijke- en boskarakter zoveel mogelijk behouden blijft.
  • Aan een aangeplante Levensboom kan geen eigendomsrecht worden ontleend.
  • De organisatie verplicht zich tot maximaal 3 jaar na aanplant tot herplant van de Levensbomen, die eventueel gestorven zijn of door vernieling zodanig beschadigd, dat van normale groei of herstel geen sprake is of kan zijn. Na deze periode kunnen gestorven bomen op eigen kosten (tegen kostprijs) vervangen worden, uitgaande van de herplant van dezelfde boomsoort op een door de organisatie nader te bepalen dag.
  • Indien u niet persoonlijk bij de jaarlijkse plantdag aanwezig kunt/wilt zijn, wordt uw Levensboom door de organisatie geplant.
  • Op aanvraag van diegene die een Levensboom plant, is het mogelijk om de as van het overleden kind in het plantgat van de te planten Levensboom te strooien. Het zal niet worden toegestaan om de as op een andere wijze of in andere delen van het bos te verstrooien.
  • De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door derden aangebrachte vernielingen in het Nationaal KinderBomenBos.

*onder de organisatie van het Nationaal KinderBomenBos wordt verstaan de initiatiefnemer van het bos, zijnde Stichting Nationale Boomfeestdag en grondeigenaar/beheerder, zijnde Staatsbosbeheer.