Levensbomenbos

Plant een Levensboom

Plant een Levensboom
€ 350,00
420 stuks beschikbaar
Levensbomenbos
Levensbomenbos

Parkeerterrein Bentwoud West te Benthuizen

Routebeschrijving

Agenda Levensbomenbos

30

Nov

Levensbomenbos

Plantdag (Zaterdagmiddag)

Parkeerterrein Bentwoud West te Benthuizen

Bekijk volledige agenda

Het Levensbomenbos

Met zijn vele soorten planten, vogels en andere dieren is het Levensbomenbos Bentwoud een plek die leeft. Een fijne plek om naar toe te gaan, stil te kunnen staan bij het verdriet en tegelijkertijd nieuw leven te zien in de bomen.

Midden in dit bijzondere bos staat een ronde houten bank, waarop mensen in alle rust kunnen zitten om de Levensbomen te bekijken en hun kind te gedenken.

Het bos wordt door Staatsbosbeheer onderhouden, waarbij het natuurlijke boskarakter zoveel mogelijk behouden blijft.

Bekijk hier foto's van de plantdagen

Bij een Levensboom krijg je

 • Een uitnodiging voor de plantdag om de Levensboom voor jouw kind(je) zelf te planten. Tijdens deze ochtend of middag word je ontvangen met koffie en thee. Na een korte introductie over het bos door de boswachter worden de bomen geplant. Staatsbosbeheer zorgt voor alle voorbereidingen en benodigde materialen.
 • Een Levensboom (Italiaanse populier van ongeveer 2 meter hoog) met digitale plattegrond, zodat je jouw boom altijd kunt terugvinden;
 • De mogelijkheid om de Levensboom zelf te planten. Als je dat niet wilt of kunt, wordt de boom voor je geplant;
 • De mogelijkheid om de as bij de wortels van de Levensboom uit te strooien;
 • Een plantcertificaat met daarop de naam, de geboortedatum en de sterfdatum van het overleden kind(je). Indien het kindje niet heeft geleefd, wordt in overleg bepaald of er een datum op het certificaat wordt vermeld.
Bekijk hier de eerder geplante Levensbomen
Overzicht Levensbomen Schoppen met lint

Plantdag Levensbomenbos 2024

De plantdag van het Levensbomenbos vindt plaats op zaterdag 30 november 2024. Levensbomen  voor deze plantdag kunnen uiterlijk tot zaterdag 2 november 2024 worden besteld.

Product, prijs en betaling

 • De prijs van de ‘Levensboom’ en de plantdag wordt door Stichting Nationale Boomfeestdag bepaald. De prijs wordt getoond voorafgaande aan de koop.
 • Bij de prijs inbegrepen zijn: een Italiaanse populier van ongeveer 2 meter hoog, een plantcertificaat en een uitnodiging voor een plantmoment. Deze zaken kunnen niet los van elkaar worden gekocht.
 • Betaling geschiedt vooraf.
 • Er is, na de wettelijke bedenktijd van 2 weken na de koop, geen mogelijkheid tot terugbetaling indien de koper achteraf gezien toch niet tot koop wenst over te gaan. Ook wordt geen geld terugbetaald wanneer de koper niet aanwezig is bij de plantdag.

 

De plantdag

Deelname aan de plantdag is voor eigen risico:

 • Een maal per jaar, in het herfst/winterseizoen, wordt in het Levensbomenbos een plantdag georganiseerd. De datum van de plantdag wordt vermeld bij de aankoop. Stichting Nationale Boomfeestdag behoudt zich het recht voor deze datum te wijzigen indien omstandigheden dat noodzakelijk maken. In het geval van wijziging maakt Stichting Nationale Boomfeestdag de nieuwe datum van de plantdag zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk twee weken van te voren, bekend via de website. De kopers/planters worden per e-mail op de hoogte gesteld.
 • Het is niet mogelijk de Levensboom op een andere datum te planten, ook is het niet mogelijk de Levens boom een jaar later te planten.
 • Indien er voor het Levensbomebos in een bepaald jaar minder dan 50 Levensbomen zijn verkocht, behoudt Stichting Nationale Boomfeestdag zich het recht voor de plantdag te verplaatsen naar het volgende jaar.
 • Aan elke koper wordt één Levensboom beschikbaar gesteld.
 • Als de koper niet aanwezig kan/wil zijn bij de plantdag, wordt de Levensboom door Stichting Nationale Boomfeestdag geplant.
 • De organisatie die de grond in eigendom heeft, bepaalt welke soorten bomen worden geleverd en van welke leeftijd ze zijn. Ook bepaalt deze organisatie op welke plaatsen in het terrein de bomen worden geplant. Dit wordt ter plaatse aangegeven door herkenbare plantgaten. Uitsluitend deze beschikbaar gestelde bomen mogen worden geplant als Levensboom. Deze Levensbomen kunnen uitsluitend op het door Stichting Nationale Boomfeestdag georganiseerde moment worden geplant.
 • De geplante Levensbomen worden onderdeel van een bos.
 • Om de natuur te beschermen mogen bij de Levensbomen uitsluitend bloemen zonder cellofaan worden gelegd. Andere uitingsvormen (zoals foto’s, knuffeldieren, kaarsjes, etc.) in of bij of onder de bomen zijn niet toegestaan en worden door Staatsbosbeheer weggehaald. Dit om het boskarakter te behouden en om de dieren die in het bos voorkomen te beschermen.
 • De Levensboom is uitsluitend bedoeld voor kinderen tot en met 18 jaar.

 

Na de plantdag

 • De Levensboom blijft eigendom van Staatsbosbeheer. Aan de geplante Levensboom kan geen eigendomsrecht worden ontleend.
 • Staatsbosbeheer bepaalt op basis van haar expertise welk beheer noodzakelijk is.
 • Staatsbosbeheer draagt gedurende ten minste 30 jaren na het planten zorg voor het beheer van de Levensbomen. Mocht de Levensboom binnen een periode van 30 jaar na de plantdag doodgaan, dan zorgt Stichting Nationale Boomfeestdag er voor dat een nieuwe boom van dezelfde grootte als tijdens de plantdag kosteloos wordt herplant. 30 jaar na de plantdatum vervalt de herplantplicht. Indien u er prijs op stelt dat er na 30 jaar alsnog een boom wordt geplant kunt u dit bij de stichting kenbaar maken. De kosten voor vervanging zijn dan echter voor eigen rekening
 • Stichting Nationale Boomfeestdag en Staatsbosbeheer kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor door derden aangebrachte vernielingen in het bos.
 • Door het scannen van een QR code op een bord in het bos, wordt zichtbaar voor welke kinderen in welk jaar een Levensboom is geplant. De voornaam is altijd zichtbaar. Achternaam en geboorte- en sterfdatum ook mits de koper van de Levensboom dat niet wenst. De koper dient in dat geval dit bij de bestelling van de Levensboom schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het kindje niet heeft geleefd, wordt in overleg bepaald of er een datum op het certificaat/digitale plaquette wordt vermeld. Stichting Nationale Boomfeestdag behoudt zich het recht voor om nicknames niet te vermelden. Indien de gehele naam van een kindje niet past op het certificaat/digitale plaquette, behoudt de stichting zich het recht voor om 3e, 4e en verdere voornamen niet te vermelden.
 • Tijdens de plantdagen worden door Stichting Nationale Boomfeestdag en organisaties in opdracht van deze stichting foto’s of andere beeld- en geluidopnamen gemaakt. Deze worden gebruikt voor communicatie en promotie doelstellingen. Indien de koper van de Levensboom of andere aanwezigen hiertegen bezwaar heeft, dient deze dat duidelijk aan te geven, aan degenen die ter plaatse die opnamen maakt.