Voorwaarden Geboorteboom en KinderGedenkplek met Levensboom

Voorwaarden Geboorteboom

Bestelt u een Geboorteboom, dan betekent dit dat u akkoord gaat met de volgende voorwaarden:

 • Aan de leeftijd voor een kind(je) voor wie een Geboorteboom wordt gekocht, wordt geen grens gesteld.
 • Alleen de door of namens de organisatie* geselecteerde boomsoort (haagbeuk) mag worden geplant als Geboorteboom tijdens de daarvoor georganiseerde dag in het najaar. Dit in de daarvoor bestemde en aangewezen Bomenkamer.
 • De organisatie zal onderhoud plegen aan het Nationaal KinderBomenBos, ervan uitgaande dat het natuurlijke- en boskarakter zoveel mogelijk behouden blijft.
 • Aan een aangeplante Geboorteboom kan geen eigendomsrecht worden ontleend.
 • Geboortebomen worden niet vervangen worden door de organisatie. Men kan Geboorteboom echter wel op eigen kosten (tegen kostprijs) vervangen, uitgaande van de herplant van dezelfde boomsoort op een door de organisatie nader te bepalen dag.
 • Indien u niet persoonlijk bij de jaarlijkse plantdag aanwezig kunt/wilt zijn, wordt de gekochte Geboorteboom door de organisatie geplant.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door derden aangebrachte vernielingen in het Nationaal KinderBomenBos

 

*onder de organisatie van het Nationaal KinderBomenBos wordt verstaan de initiatiefnemer van het bos, Stichting Nationale Boomfeestdag en grondeigenaar/ beheerder, Staatsbosbeheer.

Voorwaarden KinderGedenkplek met Levensboom

Adopteer je KinderGedenkplek met Levensboom, dan betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden van de Levensboom:

 • Alleen de door of namens de organisatie* geselecteerde boomsoort (Italiaanse populier) mag worden geplant als Levensboom tijdens de daarvoor georganiseerde dag in het najaar. Dit in de daarvoor bestemde en aangewezen Bomenkamer.
 • Bij de Levensbomen mogen uitsluitend bloemen (zonder cellofaan) gelegd worden. Andere uitingsvormen bij de bomen zijn niet toegestaan en zullen in opdracht van de organisatie worden verwijderd. Denk hierbij bijv. aan foto’s, stenen, kaarsjes, brieven, knuffeldieren, planten, persoonlijke aandenken en dergelijke. Dit in verband met de beleving van het bos.
 • De organisatie zal onderhoud plegen aan het Nationaal KinderBomenBos, ervan uitgaande dat het natuurlijke- en boskarakter zoveel mogelijk behouden blijft.
 • Aan een aangeplante Levensboom kan geen eigendomsrecht worden ontleend.
 • De organisatie verplicht zich tot maximaal 3 jaar na aanplant tot herplant van de Levensbomen, die eventueel gestorven zijn of door vernieling zodanig beschadigd, dat van normale groei of herstel geen sprake is of kan zijn. Na deze periode kunnen gestorven bomen op eigen kosten (tegen kostprijs) vervangen worden, uitgaande van de herplant van dezelfde boomsoort op een door de organisatie nader te bepalen dag.
 • Indien u niet persoonlijk bij de jaarlijkse plantdag aanwezig kunt/wilt zijn, wordt uw Levensboom door de organisatie geplant.
 • Op aanvraag van diegene die een Levensboom plant, is het mogelijk om de as van het overleden kind in het plantgat van de te planten Levensboom te strooien. Het zal niet worden toegestaan om de as op een andere wijze of in andere delen van het bos te verstrooien.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door derden aangebrachte vernielingen in het Nationaal KinderBomenBos.

 

*onder de organisatie van het Nationaal KinderBomenBos wordt verstaan de initiatiefnemer van het bos, zijnde Stichting Nationale Boomfeestdag en grondeigenaar/beheerder, zijnde Staatsbosbeheer.

Partners

De activiteiten van Stichting Nationale Boomfeestdag worden mede mogelijk gemaakt door: