Praktische informatie Geboortebos Schijndel

Bestellen

UITVERKOCHT
Helaas zijn alle bomen uitverkocht. Er is geen ruimte meer op de huidige locatie om nog meer geboortebomen te planten dan reeds geplant en gereserveerd

 

Als je een Geboorteboom Schijndel via de Boomfeestdag webshop bestelt ontvang je binnen een week het Geboorteboom-certificaat met daarop de naam en geboortedatum van het kind(je). 

Het is mogelijk om tot uiterlijk 4 weken voor de plantdag van hetzelfde jaar een Geboorteboom te bestellen. Bestellingen na de grens van 4 weken worden automatisch meegenomen met de plantdag van het jaar daarop. Deze grens heeft te maken met de voorbereidingen van de organisatie van de plantdag, terreinvoorbereidingen en het bestellen van de bomen bij Staatsbosbeheer.

Correspondentie

Bij het certificaat zit een begeleidende brief met onder andere de datum waarop je de boom of bomen kunt planten. Dat is elk jaar op de eerste zaterdag van november voor het Geboortebos in Schijndel. Medio oktober sturen we een digitale uitnodiging naar het bij ons bekende mailadres. Hierin staat onder meer vermeld hoe laat we jou op de plantdag verwelkomen en via een digitaal aanmeldformulier kun je aangeven met hoeveel personen je graag bij deze dag aanwezig wilt zijn.

Programma

Op dag zelf is in de ochtend de ontvangst bij de Schaapskooi in Schijndel, waar er koffie/ thee en beschuit met muisjes klaar staat. De plantlocatie is op loopafstand van de Schaapskooi waar we, na de ontvangst met alle kinderen, (groot)ouders, vrienden en andere familieleden, naartoe lopen. Voor aanvang van het plantmoment liggen de bomen klaar op de plantlocatie. Deze krijg je uitgereikt als iedereen zijn of haar boom op de aangewezen plek gaat planten. Na het planten wordt de plaquette onthuld waarop alle namen van de kinderen staan waarvoor die dag een boom is geplant. De dag eindigt rond het middaguur met de wandeling terug naar de Schaapskooi.

We verwijzen je graag door naar ons contactformulier als er nog vragen zijn over het bestellen van een boom, de plantdag of andere zaken.

Voorwaarden

Bestelt u een Geboorteboom, dan betekent dit dat u akkoord gaat met de volgende voorwaarden:

  • Aan de leeftijd voor een kind(je) voor wie een Geboorteboom wordt gekocht, wordt geen grens gesteld.
  • Alleen de door of namens de organisatie* geselecteerde boomsoort mag worden geplant als Geboorteboom tijdens de daarvoor georganiseerde dag in het najaar. 
  • De organisatie zal onderhoud plegen aan het geboortebos in Schijndel, ervan uitgaande dat het natuurlijke- en boskarakter zoveel mogelijk behouden blijft.
  • Aan een aangeplante Geboorteboom kan geen eigendomsrecht worden ontleend.
  • Geboortebomen worden niet vervangen door de organisatie. Men kan de Geboorteboom echter wel op eigen kosten (tegen kostprijs) vervangen, uitgaande van de herplant van dezelfde boomsoort op een door de organisatie nader te bepalen dag.
  • Indien u niet persoonlijk bij de jaarlijkse plantdag aanwezig kunt/wilt zijn, wordt de gekochte Geboorteboom door de organisatie geplant.
  • De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door derden aangebrachte vernielingen.

 

*onder de organisatie van het geboortebos Schijndel wordt verstaan de initiatiefnemer van het bos, Stichting Nationale Boomfeestdag en grondeigenaar/ beheerder, Staatsbosbeheer.

Partners

De activiteiten van Stichting Nationale Boomfeestdag worden mede mogelijk gemaakt door: