Algemene Voorwaarden Geboortebos Medemblik

  • Een Geboorteboom kan alleen geplant worden voor kinderen die ingeschreven worden/staan als inwoner van Gemeente Medemblik. Het in niet mogelijk om een geboorteboom te planten voor kinderen woonachtig buiten de gemeente Medemblik.
  • Standaard wordt de voor- en achternaam en de geboortedatum van het kind op het naambordje bij de boom en de digitale kaart vermeldt. Wil je niet dat de achternaam en/of geboortedatum op de digitale kaart en/of op het bordje komt te staan dan kan je dit aangeven bij de bestelling van de Geboorteboom. Dit verzoek wordt altijd gehonoreerd
  • Met het bestellen van een Geboorteboom ga je ermee akkoord dat, indien je aanwezig bent bij de plantdag, er foto’s worden genomen en dat de gemeente en Stichting Nationale Boomfeestdag deze op de websites van de gemeente en www.boomfeestdag.nl, op de gemeentepagina in de krant, Facebook, flyer en plaatselijke kranten worden geplaatst.
  • De gemeente bepaalt de plekken waar de bomen komen te staan. Vooraf aan de plantdag worden de plantgaten door de gemeente uitgegraven. De gemeente wijst de plekken aan.
  • Het is niet toegestaan om bij de Geboorteboom een hekje of een versiering te plaatsen. Bij het planten van een Geboorteboom ontvang je een naambordje met geboortedatum die bij de boom wordt geplaatst.
  • Het uitgangspunt is dat het kindje waar een boom voor wordt geplant aanwezig is. Mochten de deelnemers niet aanwezig zijn, dan wordt de Geboorteboom geplant door de buitendienst van de gemeente Medemblik. Het mapje met certificaat wordt u daarna toegestuurd.
  • Het Geboortebos is vrij toegankelijk voor iedereen.
  • De Geboorteboom blijft eigendom van de gemeente Medemblik. Er wordt geen eigendomsrecht ontleend.
  • De gemeente Medemblik onderhoudt de boom.
  • Een Geboorteboom wordt voor 18 jaar gegarandeerd door de gemeente onderhouden. Binnen de periode van 18 jaar wordt een boom indien nodig bijvoorbeeld bij als er sprake is van een boomziekte, door de gemeente vervangen. Ook na deze periode blijft de boom gewoon staan en onderhoudt de gemeente het bos.

Partners

De activiteiten van Stichting Nationale Boomfeestdag worden mede mogelijk gemaakt door: