Geboorteboom Kinderbomenbos

Plant een Geboorteboom

Plant een Geboorteboom
€ 75,00
417 stuks beschikbaar
Geboortebos Kinderbomenbos
Geboortebos Kinderbomenbos

Parkeerterrein Bentwoud West te Benthuizen

Routebeschrijving

Agenda Geboortebos Kinderbomenbos

30

Nov

Geboortebos Kinderbomenbos

Plantdag (Zaterdagochtend + middag)

Parkeerterrein Bentwoud West te Benthuizen

Bekijk volledige agenda

Geboortebos Kinderbomenbos

Staatsbosbeheer heeft Stichting Nationale Boomfeestdag voor haar 50 jarig bestaan een cadeau gegeven: het Geboortebos Kinderbomenbos (Gemeente Alphen aan den Rijn).

Het Bentwoud is een nieuw natuur- en recreatiegebied in de Randstad, tussen Zoetermeer en Boskoop. Het is een relatief jong bos, in 2016 is de inrichting van het natuurgebied afgerond maar het heeft al een reële omvang. De afgelopen jaren zijn er 2,5 miljoen bomen en struiken geplant en is 80 kilometer aan wandel- en fietspaden aangelegd. Het Bentwoud is met ruim 800 hectare het grootste aaneengesloten bosgebied in de Randstad.

Bekijk hier foto's van de plantdagen

Bij een Geboorteboom krijg je:

 • een boom en aantal struiken om te planten
 • een plantcertificaatmet daarop de plantdatum van de Geboorteboom en de naam van het desbetreffende Geboortebos
 • een vermelding van de naam en geboortedatum van het kindje op de digitale plaquette die via een QR-code in het bos te bereiken is
 • de mogelijkheid om zelf de boom te planten tijdens de jaarlijkse plantdag  
Bekijk hier voor wie er al een Geboorteboom is geplant
Kind plant boom in Nationaal Kinderbomenbos uitdelen van de bomen in Nationaal Kinderbomenbos
graphic bloemen

Wist je dat...

…hoewel het Bentwoud nog volop in ontwikkeling is,  er nu al vele bijzondere vogels, vlinders en planten te vinden zijn?. Ook voor de bezoeker is er al veel te beleven. Zo kun je er heerlijk wandelen of op excursie gaan met de boswachter van Staatsbosbeheer. Door het hele gebied mag je van de paden af en lekker struinen door het bos.

graphic bloemen

Plantdag Geboortebos Kinderbomenbos 2024

De plantdag van het Geboortebos Kinderbomenbos vindt plaats op zaterdag 30 november 2024. Geboortebomen voor deze plantdag kunnen uiterlijk tot zaterdag 2 november 2024 worden besteld.

Bekijk hier voor wie er al een Geboorteboom is geplant

Vanaf 2022 planten ouders niet alleen een Geboorteboom, maar ook enkele struiken in het Geboortebos KinderBomenBos. De boom wordt niet meer individueel geregistreerd en gaat samen met de struiken op in een bos. Via onderstaande button zijn de digitaal geregistreerde Geboortebomen van plantjaar 2016 – 2021 terug te vinden.

klik hier voor de digitale kaart

Product, prijs en betaling

 • De prijs van de ‘Geboorteboom’ en de plantdag wordt door Stichting Nationale Boomfeestdag bepaald. De prijs wordt getoond voorafgaande aan de koop.
 • Bij de prijs inbegrepen zijn: een boompje van enkele jaren oud, een aantal struiken, een certificaat en een uitnodiging voor een plantmoment. Deze zaken kunnen niet los van elkaar worden gekocht.
 • Betaling geschiedt vooraf.
 • Er is geen mogelijkheid tot terugbetaling indien je achteraf gezien toch niet tot koop wenst over te gaan. Ook wordt geen geld terugbetaald wanneer je niet aanwezig bent bij de plantdag. Het boompje en de struiken die voor jou zijn gereserveerd, worden dan door de organisatie geplant.

 

De plantdag

 • Een maal per jaar, in het herfst/winter-seizoen, wordt in het bos van je keuze een plantdag georganiseerd. De datum van de plantdag wordt vermeld bij de aankoop. Stichting Nationale Boomfeestdag behoudt zich het recht voor deze datum te wijzigen indien omstandigheden dat noodzakelijk maken. In het geval van wijziging maakt Stichting Nationale Boomfeestdag de nieuwe datum van de plantdag zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk twee weken van te voren, bekend via de website. Het is niet mogelijk jouw boom en struiken op een andere datum te planten, ook is het niet mogelijk de door jou gekochte boom en struiken een jaar later te planten.
 • Het uitgangspunt is dat het kind waar een Geboorteboom voor wordt geplant aanwezig is.
 • Indien er voor het betreffende Geboortebos in een bepaald jaar minder dan 100 Geboortebomen zijn verkocht, behoudt Stichting Nationale Boomfeestdag zich het recht voor de plantdag te verplaatsen naar het volgende jaar.
 • Aan elke koper wordt één boompje en een aantal struiken beschikbaar gesteld.
 • De organisatie die de grond in eigendom heeft, bepaalt welke soorten bomen en struiken worden geleverd en van welke leeftijd ze zijn. Ook bepaalt deze organisatie op welke plaatsen in het terrein de bomen worden geplant. Dit wordt ter plaatse aangegeven door herkenbare plantgaten. Uitsluitend deze beschikbaar gestelde bomen (en struiken) mogen worden geplant als Geboorteboom. Deze Geboortebomen kunnen uitsluitend op het door Stichting Nationale Boomfeestdag georganiseerde moment worden geplant.
 • Het boompje en struiken die je hebt geplant, worden onderdeel van een bos. Het is niet toegestaan om bij/aan de Geboorteboom elementen aan te brengen zoals een hekje of een versiering.
 • De Geboorteboom is uitsluitend bedoeld voor baby’s en jonge kinderen. Het is niet bedoeld voor andere doeleinden, zoals benutting voor het herdenken van overledenen.

 

Na de plantdag

 • Het boompje en struiken blijven eigendom van de organisatie die de grond waarop is geplant in eigendom heeft. Aan de geplante boom en struiken kan geen eigendomsrecht  worden ontleend.
 • De eerste drie jaren na planten worden de boom en struiken onderhouden. Daarna gaat het op in het bos en neemt de natuur het over. Het boompje en de struiken zijn dan niet meer individueel herkenbaar.
 • Stichting Nationale Boomfeestdag en de eigenaar van de grond waarop het boompje en de struiken zijn geplant kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor door derden aangebrachte vernielingen in het bos.
 • De achternaam en/of geboortedatum van de kinderen waarvoor is geplant worden zichtbaar gemaakt via een QR-code op een bord in het Geboortebos. Indien de koper van de Geboorteboom dat niet wenst, dient dit bij de bestelling van de Geboorteboom schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Voornamen worden in alle gevallen vermeld. Stichting Nationale Boomfeestdag behoudt zich het recht voor om nicknames niet te vermelden.  
 • Tijdens de plantdagen worden door Stichting Nationale Boomfeestdag en organisaties in opdracht van deze stichting foto’s of andere beeld- en geluidopnamen gemaakt. Deze worden gebruikt voor communicatie en promotie doelstellingen. Indien de koper van de Geboorteboom of andere aanwezigen hiertegen bezwaar heeft, dient deze dat bij aanvang van de plantdag duidelijk aan te geven, aan degenen die ter plaatse die opnamen maakt.