Geboorteboom Kinderbomenbos

Plant een Geboorteboom

Plant een Geboorteboom
€ 75,00
451 stuks beschikbaar
Geboortebos Kinderbomenbos
Geboortebos Kinderbomenbos

Parkeerterrein Bentwoud West te Benthuizen

Routebeschrijving

Agenda Geboortebos Kinderbomenbos

30

Nov

Geboortebos Kinderbomenbos

Plantdag (Zaterdagochtend + middag)

Parkeerterrein Bentwoud West te Benthuizen

Bekijk volledige agenda

Geboortebos Kinderbomenbos

Staatsbosbeheer heeft Stichting Nationale Boomfeestdag voor haar 50 jarig bestaan een cadeau gegeven: het Geboortebos Kinderbomenbos (Gemeente Alphen aan den Rijn).

Het Bentwoud is een nieuw natuur- en recreatiegebied in de Randstad, tussen Zoetermeer en Boskoop. Het is een relatief jong bos, in 2016 is de inrichting van het natuurgebied afgerond maar het heeft al een reële omvang. De afgelopen jaren zijn er 2,5 miljoen bomen en struiken geplant en is 80 kilometer aan wandel- en fietspaden aangelegd. Het Bentwoud is met ruim 800 hectare het grootste aaneengesloten bosgebied in de Randstad.

Bekijk hier foto's van de plantdagen

Bij een Geboorteboom krijg je:

 • een boom en aantal struiken om te planten
 • een plantcertificaatmet daarop de plantdatum van de Geboorteboom en de naam van het desbetreffende Geboortebos
 • een vermelding van de naam en geboortedatum van het kindje op de digitale plaquette die via een QR-code in het bos te bereiken is
 • de mogelijkheid om zelf de boom te planten tijdens de jaarlijkse plantdag  
Bekijk hier voor wie er al een Geboorteboom is geplant
Kind plant boom in Nationaal Kinderbomenbos uitdelen van de bomen in Nationaal Kinderbomenbos
graphic bloemen

Wist je dat...

…hoewel het Bentwoud nog volop in ontwikkeling is,  er nu al vele bijzondere vogels, vlinders en planten te vinden zijn?. Ook voor de bezoeker is er al veel te beleven. Zo kun je er heerlijk wandelen of op excursie gaan met de boswachter van Staatsbosbeheer. Door het hele gebied mag je van de paden af en lekker struinen door het bos.

graphic bloemen

Plantdag Geboortebos Kinderbomenbos 2023

De plantdag van het Geboortebos KinderBomenBos vindt plaats op zaterdag 30 november 2024. Geboortebomen voor deze plantdag kunnen uiterlijk tot zaterdag 9 november 2024 worden besteld.

Bekijk hier voor wie er al een Geboorteboom is geplant

Vanaf 2022 planten ouders niet alleen een Geboorteboom, maar ook enkele struiken in het Geboortebos KinderBomenBos. De boom wordt niet meer individueel geregistreerd en gaat samen met de struiken op in een bos. Via onderstaande button zijn de digitaal geregistreerde Geboortebomen van plantjaar 2016 – 2021 terug te vinden.

klik hier voor de digitale kaart

Product, prijs en betaling

 • De prijs van de ‘Geboorteboom’ en de plantdag wordt door Stichting Nationale Boomfeestdag bepaald. De prijs wordt getoond voorafgaande aan de koop.
 • Bij de prijs inbegrepen zijn: een Geboorteboompje van enkele jaren oud, een aantal struiken, een certificaat en een uitnodiging voor een plantmoment. Deze zaken kunnen niet los van elkaar worden gekocht.
 • Betaling geschiedt vooraf.
 • Er is, na de wettelijke bedenktijd van 2 weken na de koop, geen mogelijkheid tot terugbetaling indien de koper achteraf gezien toch niet tot koop wenst over te gaan. Ook wordt geen geld terugbetaald wanneer de koper niet aanwezig is bij de plantdag.

 

De plantdag

Deelname aan de plantdag is voor eigen risico:

 • Een maal per jaar, in het herfst/winterseizoen, wordt in het bos van je keuze een plantdag georganiseerd. De datum van de plantdag wordt vermeld bij de aankoop. Stichting Nationale Boomfeestdag behoudt zich het recht voor deze datum te wijzigen indien omstandigheden dat noodzakelijk maken. In het geval van wijziging maakt Stichting Nationale Boomfeestdag de nieuwe datum van de plantdag zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk twee weken van te voren, bekend via de website. De kopers/planters worden per e-mail op de hoogte gesteld.
 • Het is niet mogelijk de Geboorteboom en struiken op een andere datum te planten, ook is het niet mogelijk de gekochte boom en struiken een jaar later te planten.
 • Indien er voor het betreffende Geboortebos in een bepaald jaar minder dan 100 Geboortebomen zijn verkocht, behoudt Stichting Nationale Boomfeestdag zich het recht voor de plantdag te verplaatsen naar het volgende jaar.
 • Aan elke koper wordt één Geboorteboom en een aantal struiken beschikbaar gesteld.
 • Als de koper niet aanwezig kan/wilt zijn bij de plantdag, worden de Geboorteboom en struiken door Stichting Nationale Boomfeestdag geplant.
 • De organisatie die de grond in eigendom heeft, bepaalt welke soorten bomen en struiken worden geleverd en van welke leeftijd ze zijn. Ook bepaalt deze organisatie op welke plaatsen in het terrein de bomen worden geplant. Dit wordt ter plaatse aangegeven door herkenbare plantgaten. Uitsluitend deze beschikbaar gestelde bomen (en struiken) mogen worden geplant als Geboorteboom. Deze Geboortebomen kunnen uitsluitend op het door Stichting Nationale Boomfeestdag georganiseerde moment worden geplant.
 • Geplante Geboortebomen en struiken, worden onderdeel van een bos.
 • Om de natuur te beschermen mogen bij de Geboortebomen uitsluitend bloemen zonder cellofaan worden gelegd. Andere uitingsvormen (zoals foto’s, knuffeldieren, hekjes, etc.) in of bij of onder de bomen zijn niet toegestaan en worden door organisatie die de grond in eigendom heeft, weggehaald. Dit om het boskarakter te behouden en om de dieren die in het bos voorkomen te beschermen.
 • De Geboorteboom is uitsluitend bedoeld voor baby’s en kinderen tot en met 12 jaar. Het is niet bedoeld voor andere doeleinden, zoals benutting voor het herdenken van overledenen. Wilt u een boom planten voor een overleden kindje, kijk dan op geboortebos.nl.

 

Na de plantdag

 • De Geboorteboom en struiken blijven eigendom van de organisatie die de grond waarop is geplant in eigendom heeft. Aan de geplante Geboorteboom en struiken kunnen geen eigendomsrecht  worden ontleend.
 • De eerste drie jaren na planten worden de Geboorteboom en struiken onderhouden. Daarna gaat het op in het bos en neemt de natuur het over. De Geboorteboom en de struiken zijn dan niet meer individueel herkenbaar.
 • De organisatie die de grond waarop is geplant, bepaalt op basis van haar expertise welk beheer noodzakelijk is.
 • Mocht de Geboorteboom binnen een periode van 3 jaar na de plantdag dood gaan, dan wordt de boom kosteloos vervangen door de stichting Nationale Boomfeestdag. Na 3 jaar na de plantdatum vervalt de herplantplicht. Indien u er prijs op stelt dat er na 3 jaar alsnog een boom wordt geplant kunt u dit bij de stichting kenbaar maken. De kosten voor vervanging zijn dan echter voor eigen rekening.
 • Stichting Nationale Boomfeestdag en de eigenaar van de grond waarop de Geboorteboom en de struiken zijn geplant kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor door derden aangebrachte vernielingen in het bos.
 • Door het scannen van een QR code op een bord in het bos, wordt zichtbaar voor welke kinderen in welk jaar een Geboorteboom is geplant. De voornaam is altijd zichtbaar. Achternaam en geboortedatum ook mits de koper van de Geboorteboom dat niet wenst. De koper dient in dat geval dit bij de bestelling van de Geboorteboom schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Stichting Nationale Boomfeestdag behoudt zich het recht voor om nicknames niet te vermelden. Indien de gehele naam van een kindje niet past op het certificaat/digitale plaquette, behoudt de stichting zich het recht voor om 3e, 4e en verdere voornamen niet te vermelden.
 • Tijdens de plantdagen worden door Stichting Nationale Boomfeestdag en organisaties in opdracht van deze stichting foto’s of andere beeld- en geluidopnamen gemaakt. Deze worden gebruikt voor communicatie en promotie doelstellingen. Indien de koper van de Geboorteboom of andere aanwezigen hiertegen bezwaar heeft, dient deze dat duidelijk aan te geven, aan degenen die ter plaatse die opnamen maakt.