Geboortebos Wijboschbroek

Plant een Geboorteboom

Plant een Geboorteboom
€ 75,00
75 stuks beschikbaar
Geboortebos Wijboschbroek
Geboortebos Wijboschbroek

Broekkantsedijk te Schijndel

Routebeschrijving
herfstblaadjes

Geboortebos Wijboschbroek

In het Wijboschbroek van Staatsbosbeheer in de gemeente Schijndel ligt het 5e Geboortebos van Stichting Nationale Boomfeestdag en Staatsbosbeheer:  Geboortebos Wijboschbroek.

Vanaf 2010 tot en met 2021 zijn in dit Geboortebos Koningslindes in een zogenoemde boomweide aangeplant. Deze Geboortebomen vormen een voedselbron voor bijen en insecten, maar ze groeien niet erg snel en goed in het Wijboschbroek. Vanaf 2022 worden daarom andere soorten bomen geplant. Deze soorten passen namelijk beter bij de bodem van het Wijboschbroek en zullen hierdoor beter groeien. Door deze Geboortebomen in bosverband te planten vormt het ook sneller een echt bos waarin dieren kunnen leven en kinderen kunnen spelen. Draag jij ook een boompje bij? Plant een Geboorteboom!

 
Bekijk hier foto's van de plantdagen
herfstblaadjes

Bij een Geboorteboom krijg je:

 • een boom en aantal struiken om te planten
 • een plantcertificaatmet daarop de plantdatum van de Geboorteboom en de naam van het desbetreffende Geboortebos
 • een vermelding van de naam en geboortedatum van het kindje op de digitale plaquette die via een QR-code in het bos te bereiken is
 • de mogelijkheid om zelf de boom te planten tijdens de jaarlijkse plantdag 
Bekijk hier voor wie er al een Geboorteboom is geplant
Plantend kindje Geboortebos Wijboschbroek Schijndel Geboorteboom uitreiken
kromme boom

Wist je dat...

… het Wijboschbroek vroeger een gebied met moerasbossen was? 

De bomen werden in de loop van de tijd gerooid en er kwamen akkers. Maar zoals de naam ook al zegt: het bleef een broek, een nat gebied. Aan het einde van de 19e eeuw werden de akkers omgevormd tot bossen. Het begin van het Wijboschbroek zoals we het nu kennen. Populieren rijzen hier huizenhoog uit de grond. Ertussen liggen kleine weides, slingerende waterlopen en grazen kuddes schapen. In het Wijboschbroek leeft de das, de haas, de grote bonte specht en de wielewaal. Het gebied staat bekend om z’n prachtige voorjaarsbloeiers zoals pinksterbloemen en slanke sleutelbloemen.

kromme boom

Plantdag Geboortebos Wijboschbroek

De datum van de plantdag van het Geboortebos Wijboschbroek is nog niet bekend. Geboortebomen voor de plantdag kunnen gewoon worden besteld en zodra de datum bekend is worden de klanten hierover geïnformeerd en het ook hier gecommuniceerd. 

Product, prijs en betaling

 • De prijs van de ‘Geboorteboom’ en de plantdag wordt door Stichting Nationale Boomfeestdag bepaald. De prijs wordt getoond voorafgaande aan de koop.
 • Bij de prijs inbegrepen zijn: een Geboorteboompje van enkele jaren oud, een aantal struiken, een certificaat en een uitnodiging voor een plantmoment. Deze zaken kunnen niet los van elkaar worden gekocht.
 • Betaling geschiedt vooraf.
 • Er is, na de wettelijke bedenktijd van 2 weken na de koop, geen mogelijkheid tot terugbetaling indien de koper achteraf gezien toch niet tot koop wenst over te gaan. Ook wordt geen geld terugbetaald wanneer de koper niet aanwezig is bij de plantdag.

 

De plantdag

Deelname aan de plantdag is voor eigen risico:

 • Een maal per jaar, in het herfst/winterseizoen, wordt in het bos van je keuze een plantdag georganiseerd. De datum van de plantdag wordt vermeld bij de aankoop. Stichting Nationale Boomfeestdag behoudt zich het recht voor deze datum te wijzigen indien omstandigheden dat noodzakelijk maken. In het geval van wijziging maakt Stichting Nationale Boomfeestdag de nieuwe datum van de plantdag zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk twee weken van te voren, bekend via de website. De kopers/planters worden per e-mail op de hoogte gesteld.
 • Het is niet mogelijk de Geboorteboom en struiken op een andere datum te planten, ook is het niet mogelijk de gekochte boom en struiken een jaar later te planten.
 • Indien er voor het betreffende Geboortebos in een bepaald jaar minder dan 100 Geboortebomen zijn verkocht, behoudt Stichting Nationale Boomfeestdag zich het recht voor de plantdag te verplaatsen naar het volgende jaar.
 • Aan elke koper wordt één Geboorteboom en een aantal struiken beschikbaar gesteld.
 • Als de koper niet aanwezig kan/wilt zijn bij de plantdag, worden de Geboorteboom en struiken door Stichting Nationale Boomfeestdag geplant.
 • De organisatie die de grond in eigendom heeft, bepaalt welke soorten bomen en struiken worden geleverd en van welke leeftijd ze zijn. Ook bepaalt deze organisatie op welke plaatsen in het terrein de bomen worden geplant. Dit wordt ter plaatse aangegeven door herkenbare plantgaten. Uitsluitend deze beschikbaar gestelde bomen (en struiken) mogen worden geplant als Geboorteboom. Deze Geboortebomen kunnen uitsluitend op het door Stichting Nationale Boomfeestdag georganiseerde moment worden geplant.
 • Geplante Geboortebomen en struiken, worden onderdeel van een bos.
 • Om de natuur te beschermen mogen bij de Geboortebomen uitsluitend bloemen zonder cellofaan worden gelegd. Andere uitingsvormen (zoals foto’s, knuffeldieren, hekjes, etc.) in of bij of onder de bomen zijn niet toegestaan en worden door organisatie die de grond in eigendom heeft, weggehaald. Dit om het boskarakter te behouden en om de dieren die in het bos voorkomen te beschermen.
 • De Geboorteboom is uitsluitend bedoeld voor baby’s en kinderen tot en met 12 jaar. Het is niet bedoeld voor andere doeleinden, zoals benutting voor het herdenken van overledenen. Wilt u een boom planten voor een overleden kindje, kijk dan op geboortebos.nl.

 

Na de plantdag

 • De Geboorteboom en struiken blijven eigendom van de organisatie die de grond waarop is geplant in eigendom heeft. Aan de geplante Geboorteboom en struiken kunnen geen eigendomsrecht  worden ontleend.
 • De eerste drie jaren na planten worden de Geboorteboom en struiken onderhouden. Daarna gaat het op in het bos en neemt de natuur het over. De Geboorteboom en de struiken zijn dan niet meer individueel herkenbaar.
 • De organisatie die de grond waarop is geplant, bepaalt op basis van haar expertise welk beheer noodzakelijk is.
 • Mocht de Geboorteboom binnen een periode van 3 jaar na de plantdag dood gaan, dan wordt de boom kosteloos vervangen door de stichting Nationale Boomfeestdag. Na 3 jaar na de plantdatum vervalt de herplantplicht. Indien u er prijs op stelt dat er na 3 jaar alsnog een boom wordt geplant kunt u dit bij de stichting kenbaar maken. De kosten voor vervanging zijn dan echter voor eigen rekening.
 • Stichting Nationale Boomfeestdag en de eigenaar van de grond waarop de Geboorteboom en de struiken zijn geplant kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor door derden aangebrachte vernielingen in het bos.
 • Door het scannen van een QR code op een bord in het bos, wordt zichtbaar voor welke kinderen in welk jaar een Geboorteboom is geplant. De voornaam is altijd zichtbaar. Achternaam en geboortedatum ook mits de koper van de Geboorteboom dat niet wenst. De koper dient in dat geval dit bij de bestelling van de Geboorteboom schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Stichting Nationale Boomfeestdag behoudt zich het recht voor om nicknames niet te vermelden. Indien de gehele naam van een kindje niet past op het certificaat/digitale plaquette, behoudt de stichting zich het recht voor om 3e, 4e en verdere voornamen niet te vermelden.
 • Tijdens de plantdagen worden door Stichting Nationale Boomfeestdag en organisaties in opdracht van deze stichting foto’s of andere beeld- en geluidopnamen gemaakt. Deze worden gebruikt voor communicatie en promotie doelstellingen. Indien de koper van de Geboorteboom of andere aanwezigen hiertegen bezwaar heeft, dient deze dat duidelijk aan te geven, aan degenen die ter plaatse die opnamen maakt.

Geboortebos Schijndel ligt in het gebied Wijboschbroek van Staatsbosbeheer en op nog geen 500 meter van Geboortebos Wijboschbroek. De eerste Geboortebomen in het Geboortebos Schijndel zijn in 2011 geplant en in 2021 vonden de laatste Geboortebomen daar hun plek. Destijds werd voor ieder kind een Geboorteboom geplant op een boomweide. Door het ontbreken van struiken konden dieren dicht bij de bomen komen. Konijnen en hazen knabbelden aan de bast en reeën veegden hun geweien af aan de stammen. Hierdoor werden de bomen beschadigd en raakten ze verzwakt. Daarom zijn er in 2023 diverse soorten struiken tussen de bomen geplant. Ook zijn de bomen die te zwaar aangetast waren, vervangen voor nieuwe bomen. Daarmee veranderde de boomweide in een echt bos, met volop variatie. In dit bos mag de natuur haar gang gaan. Sommige Geboortebomen worden groot en blijven boven de struiken uitgroeien. Andere Geboortebomen worden onzichtbaar tussen de overige begroeiing, maar houden een belangrijke functie voor het bos. De bomen en struiken vormen samen een evenwichtig bossysteem. In Geboortebos Schijndel gaan heel veel planten, paddenstoelen, insecten, vogels en zoogdieren zich thuis voelen. Zo wordt het een prachtig en biodivers bos. 

De Geboortebomen die, in de periode 2017-2021, in het Geboortebos Schijndel zijn geplant staan op een kaart die je via onderstaande button kan bekijken.

Klik hier voor de digitale kaart