Geboortebos Wijboschbroek

Plant een Geboorteboom

Plant een Geboorteboom
€ 75,00
196 stuks beschikbaar
herfstblaadjes

Geboortebos Wijboschbroek

In het Wijboschbroek van Staatsbosbeheer in de gemeente Schijndel ligt het Geboortebos Wijboschbroek. In dit gebied ligt het 5e Geboortebos van Stichting Nationale Boomfeestdag en Staatsbosbeheer: Geboortebos Wijboschbroek. Vanaf 2010 tot en met 2021 zijn in dit Geboortebos Koningslindes in een zogenoemde boomweide aangeplant. Deze Geboortebomen vormen een voedselbron voor bijen en insecten, maar ze groeien niet erg snel en goed in het Wijboschbroek. Vanaf 2022 worden daarom andere soorten bomen geplant. Deze soorten passen namelijk beter bij de bodem van het Wijboschbroek en zullen hierdoor beter groeien. Door deze Geboortebomen in bosverband te planten vormt het ook sneller een echt bos waarin dieren kunnen leven en kinderen kunnen spelen. Draag jij ook een boompje bij? Plant een Geboorteboom!

Bekijk hier foto's van de plantdagen

Bij een Geboorteboom krijg je...

… een aantal boompjes waarvan een grotere boom om te planten

... een aantal struiken

… een herinneringscertificaat met daarop de naam en geboortedatum van het kindje

… een vermelding van de naam en geboortedatum van het kindje op de digitale plaquette die via een QR-code in het bos te bereiken is

… een Geboortebos plantdag waarin je zelf de bomen en struiken mag planten

Plantend kindje boom met wensbladen

Wist je dat...

...het Wijboschbroek vroeger een gebied met moerasbossen was? De bomen werden in de loop van de tijd gerooid en er kwamen akkers. Maar zoals de naam ook al zegt: het bleef een broek, een nat gebied. Aan het einde van de 19e eeuw werden de akkers omgevormd naar bossen. Het begin van het Wijboschbroek zoals we het nu kennen. De populieren rijzen huizenhoog uit de grond. Ertussen liggen kleine weides, slingerende waterlopen en grazen kuddes schapen. In het Wijboschbroek leeft de das, hazen, grote bonte specht en de wielewaal. Het gebied staat bekend om z’n prachtige voorjaarsbloeiers zoals pinksterbloem en slanke sleutelbloem.

Plantdag Geboortebos Wijboschbroek 2022

De plantdag in het Geboortebos Wijboschbroek vindt plaats op zaterdag 5 november 2022. Geboortebomen voor deze plantdag kunnen uiterlijk tot zaterdag 22 oktober 2022 worden besteld. 

Vanaf 2022 worden de Geboortebomen in Geboortebos Wijboschbroek (voormalig Geboortebos Schijndel) niet meer individueel geplant en geregistreerd, maar gaan ze op in een bos. Via onderstaande button zijn de Geboortebomen van plantjaar 2017 – 2021 terug te vinden.

klik hier voor de digitale kaart

De sfeer en de doelgroep

 • Geboortebomen van Stichting Nationale Boomfeestdag zijn primair bedoeld voor (groot-) ouders die een boom willen geven aan een baby of jong kindje. Echter, de verkoop is niet tot deze doelgroep beperkt: iedereen mag een boom kopen voor een ander. Weet wel dat de plantdag die we organiseren in het teken staat van baby’s en jonge kinderen.

 

Product, prijs en betaling

 • De prijs van de boom en de plantdag wordt door stichting Nationale Boomfeestdag bepaald. De prijs wordt getoond voorafgaande aan de koop. De prijs is inclusief BTW.
 • Bij de prijs inbegrepen zijn: een boom van enkele jaren oud, een certificaat, een uitnodiging voor een gezellig plantmoment en koffie/thee/water/ranja en een versnapering. Deze zaken kunnen niet los van elkaar worden gekocht. Het is goed te weten dat de boom net als het kindje voor wie het bedoeld is, nog jong is. Ook heeft de boom op het moment van planten weinig of geen blaadjes, omdat het in winterrust verkeert. Ook al ziet het er klein en kwetsbaar uit, in de lente krijgt de boom blaadjes en wordt een groeispurt ingezet. 
 • Betaling geschiedt vooraf.
 • Er is geen mogelijkheid tot terugbetaling indien je achteraf gezien toch niet tot koop wenst over te gaan. Ook wordt geen geld terugbetaald wanneer je niet aanwezig bent bij de plantdag. De boom dat voor jou was gereserveerd, wordt dan door de organisatie geplant.

 

De plantdag

 • Een maal per jaar, in het herfst/winterseizoen, wordt in het bos van je keuze een plantdag georganiseerd. Stichting Nationale Boomfeestdag maakt de datum van deze dag zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk twee weken van te voren, bekend via de website. Je wordt per e-mail voor de eerstvolgende plantdag na je aankoop uitgenodigd. Het is niet mogelijk jouw boom op een andere datum te planten, ook is het niet mogelijk de door jou gekochte boom een jaar later te planten.
 • Indien er in het jaar waarin jij jouw boom hebt gekocht niet voldoende bomen zijn verkocht, staat het stichting Nationale Boomfeestdag vrij te besluiten in dat jaar geen plantdag te organiseren en de verkochte bomen op een later moment te planten. Je zult daarvan dan op de hoogte worden gesteld. Indien je in dat geval niet op de nieuwe datum kunt of wilt wachten, zul je in staat worden gesteld het aankoopbedrag terug te vragen.
 • Voorafgaand aan het planten krijg je uitleg over de do’s en don’t’s. Als je toch ondersteuning tijdens het planten wens,  zijn er voldoende deskundigen in de buurt om je daarmee op weg te helpen. Tijdens het plantmoment is voor iedereen een schep en zo nodig ander plantgereedschap beschikbaar, je hoeft dus niet je eigen schep mee te brengen.
 • Aan elke koper wordt één boom beschikbaar gesteld, tenzij anders vermeld.
 • De boswachter van de organisatie die de grond in eigendom heeft, bepaalt welke soorten bomen worden geleverd en van welke leeftijd ze zijn. Ook bepaalt de boswachter op welke plaatsen in het terrein de bomen worden geplant. Dit wordt ter plaatse aangegeven door herkenbare plantgaten. Uitsluitend deze beschikbaar gestelde bomen mogen worden geplant als Geboorteboom. Deze Geboortebomen kunnen uitsluitend op het door stichting Nationale Boomfeestdag georganiseerde moment worden geplant.
 • De boom dat je hebt geplant, wordt onderdeel van een bos, waarin zo veel mogelijk planten en dieren hun thuis zullen vinden. Om hen welkom te heten in hun nieuwe natuurgebied, is het belangrijk dat er geen spullen aanwezig zijn die door mensen zijn achtergelaten. Bij je boom mag je dus geen knuffelberen, vlaggetjes of andere toevoegingen achterlaten.

 

Na de plantdag

 • De boom die je hebt geplant, wordt eigendom van de organisatie die de grond in eigendom heeft waarop je boom is geplant. Aan een aangeplante Geboorteboom kan dus geen eigendomsrecht worden ontleend.
 • De boswachter verzorgt de bomen in de eerste drie jaren. Daarna neemt de natuur het over. Dat betekent dat sommige bomen snel zullen groeien en andere bomen langzaam. Na een tijdje zijn de bomen niet meer afzonderlijk herkenbaar. Het bos wel, dat blijft nog vele jaren op die plek aanwezig. Je mag het (binnen de toegangsregels die gelden) zo vaak bezoeken als je wilt. Voor jou en je kindje is het super leuk te zien dat de boom groeit en verandert, net als jouw kind (en net als jij). 
 • Stichting Nationale Boomfeestdag en de eigenaar van de grond waarop de boom is geplant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door derden aangebrachte vernielingen in het bos.
 • Op een centrale plaats in het bos wordt een bord met een QR-code geplaatst. Via de website die is gekoppeld aan deze code wordt zichtbaar gemaakt voor welke kinderen in dat bos bomen zijn geplant. Indien je niet wilt dat de achternaam en/of geboortedatum van jouw kind op de digitale kaart komt te staan dan, dien je dat aan te geven bij de bestelling van de Geboorteboom.
 • Met het bestellen van een Geboorteboom ga je ermee akkoord dat, indien je aanwezig bent bij de plantdag, er foto’s of andere beeld- en geluidopnamen worden genomen Stichting Nationale Boomfeestdag, de grondeigenaar en andere betrokkenen deze voor bij het doel passende wijze op de websites en in de (social) media worden geplaatst. Indien je niet herkenbaar in beeld wilt komen, dien je dat tijdens de ontvangst van de plantdag aan te geven. We zullen je dan vragen een speciaal hesje te dragen om voor de fotografen herkenbaar te zijn.
 • Het Geboortebos is vrij toegankelijk voor iedereen.
 • Er geldt in verband met de logistiek een maximum aantal van 5 bomen per bestelling. Wilt u meer bomen planten, neem dan even contact op voor een maatwerkoplossing.

Het is gebied is slecht per openbaar vervoer bereikbaar. Het beste is om naar de Schaapskooi Schijndel (Martemanshurk 12, 5482 WP Schijndel) te navigeren en vanuit daar te voet naar het Geboortebos te gaan. Klik op de button voor de wandelroute.

Klik hier voor de wandelroute naar het bos