Geboortebos Wijboschbroek

Plant een Geboorteboom

Plant een Geboorteboom
€ 75,00
69 stuks beschikbaar
Geboortebos Wijboschbroek
Geboortebos Wijboschbroek

Broekkantsedijk te Schijndel

Routebeschrijving

Agenda Geboortebos Wijboschbroek

14

Dec

Geboortebos Wijboschbroek

Plantdag (Zaterdagochtend + middag)

Martemanshurk 12, 5482 WP te Schijndel

Bekijk volledige agenda
herfstblaadjes

Geboortebos Wijboschbroek

In het Wijboschbroek van Staatsbosbeheer in de gemeente Schijndel ligt het 5e Geboortebos van Stichting Nationale Boomfeestdag en Staatsbosbeheer:  Geboortebos Wijboschbroek.

Vanaf 2010 tot en met 2021 zijn in dit Geboortebos Koningslindes in een zogenoemde boomweide aangeplant. Deze Geboortebomen vormen een voedselbron voor bijen en insecten, maar ze groeien niet erg snel en goed in het Wijboschbroek. Vanaf 2022 worden daarom andere soorten bomen geplant. Deze soorten passen namelijk beter bij de bodem van het Wijboschbroek en zullen hierdoor beter groeien. Door deze Geboortebomen in bosverband te planten vormt het ook sneller een echt bos waarin dieren kunnen leven en kinderen kunnen spelen. Draag jij ook een boompje bij? Plant een Geboorteboom!

 
Bekijk hier foto's van de plantdagen
herfstblaadjes

Bij een Geboorteboom krijg je:

 • een boom en aantal struiken om te planten
 • een plantcertificaatmet daarop de plantdatum van de Geboorteboom en de naam van het desbetreffende Geboortebos
 • een vermelding van de naam en geboortedatum van het kindje op de digitale plaquette die via een QR-code in het bos te bereiken is
 • de mogelijkheid om zelf de boom te planten tijdens de jaarlijkse plantdag 
Bekijk hier voor wie er al een Geboorteboom is geplant
Plantend kindje Geboortebos Wijboschbroek Schijndel Geboorteboom uitreiken
kromme boom

Wist je dat...

… het Wijboschbroek vroeger een gebied met moerasbossen was? 

De bomen werden in de loop van de tijd gerooid en er kwamen akkers. Maar zoals de naam ook al zegt: het bleef een broek, een nat gebied. Aan het einde van de 19e eeuw werden de akkers omgevormd tot bossen. Het begin van het Wijboschbroek zoals we het nu kennen. Populieren rijzen hier huizenhoog uit de grond. Ertussen liggen kleine weides, slingerende waterlopen en grazen kuddes schapen. In het Wijboschbroek leeft de das, de haas, de grote bonte specht en de wielewaal. Het gebied staat bekend om z’n prachtige voorjaarsbloeiers zoals pinksterbloemen en slanke sleutelbloemen.

kromme boom

Plantdag Geboortebos Wijboschbroek 2024

De plantdag van het Geboortebos Wijboschbroek vindt plaats op zaterdag 14 december 2024. Geboortebomen voor deze plantdag kunnen uiterlijk tot zaterdag 23 november 2024 worden besteld.

Product, prijs en betaling

 • De prijs van de ‘Geboorteboom’ en de plantdag wordt door Stichting Nationale Boomfeestdag bepaald. De prijs wordt getoond voorafgaande aan de koop.
 • Bij de prijs inbegrepen zijn: een boompje van enkele jaren oud, een aantal struiken, een certificaat en een uitnodiging voor een plantmoment. Deze zaken kunnen niet los van elkaar worden gekocht.
 • Betaling geschiedt vooraf.
 • Er is geen mogelijkheid tot terugbetaling indien je achteraf gezien toch niet tot koop wenst over te gaan. Ook wordt geen geld terugbetaald wanneer je niet aanwezig bent bij de plantdag. Het boompje en de struiken die voor jou zijn gereserveerd, worden dan door de organisatie geplant.

 

De plantdag

 • Een maal per jaar, in het herfst/winter-seizoen, wordt in het bos van je keuze een plantdag georganiseerd. De datum van de plantdag wordt vermeld bij de aankoop. Stichting Nationale Boomfeestdag behoudt zich het recht voor deze datum te wijzigen indien omstandigheden dat noodzakelijk maken. In het geval van wijziging maakt Stichting Nationale Boomfeestdag de nieuwe datum van de plantdag zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk twee weken van te voren, bekend via de website. Het is niet mogelijk jouw boom en struiken op een andere datum te planten, ook is het niet mogelijk de door jou gekochte boom en struiken een jaar later te planten.
 • Het uitgangspunt is dat het kind waar een Geboorteboom voor wordt geplant aanwezig is.
 • Indien er voor het betreffende Geboortebos in een bepaald jaar minder dan 100 Geboortebomen zijn verkocht, behoudt Stichting Nationale Boomfeestdag zich het recht voor de plantdag te verplaatsen naar het volgende jaar.
 • Aan elke koper wordt één boompje en een aantal struiken beschikbaar gesteld.
 • De organisatie die de grond in eigendom heeft, bepaalt welke soorten bomen en struiken worden geleverd en van welke leeftijd ze zijn. Ook bepaalt deze organisatie op welke plaatsen in het terrein de bomen worden geplant. Dit wordt ter plaatse aangegeven door herkenbare plantgaten. Uitsluitend deze beschikbaar gestelde bomen (en struiken) mogen worden geplant als Geboorteboom. Deze Geboortebomen kunnen uitsluitend op het door Stichting Nationale Boomfeestdag georganiseerde moment worden geplant.
 • Het boompje en struiken die je hebt geplant, worden onderdeel van een bos. Het is niet toegestaan om bij/aan de Geboorteboom elementen aan te brengen zoals een hekje of een versiering.
 • De Geboorteboom is uitsluitend bedoeld voor baby’s en jonge kinderen. Het is niet bedoeld voor andere doeleinden, zoals benutting voor het herdenken van overledenen.

 

Na de plantdag

 • Het boompje en struiken blijven eigendom van de organisatie die de grond waarop is geplant in eigendom heeft. Aan de geplante boom en struiken kan geen eigendomsrecht  worden ontleend.
 • De eerste drie jaren na planten worden de boom en struiken onderhouden. Daarna gaat het op in het bos en neemt de natuur het over. Het boompje en de struiken zijn dan niet meer individueel herkenbaar.
 • Stichting Nationale Boomfeestdag en de eigenaar van de grond waarop het boompje en de struiken zijn geplant kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor door derden aangebrachte vernielingen in het bos.
 • De achternaam en/of geboortedatum van de kinderen waarvoor is geplant worden zichtbaar gemaakt via een QR-code op een bord in het Geboortebos. Indien de koper van de Geboorteboom dat niet wenst, dient dit bij de bestelling van de Geboorteboom schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Voornamen worden in alle gevallen vermeld. Stichting Nationale Boomfeestdag behoudt zich het recht voor om nicknames niet te vermelden.  
 • Tijdens de plantdagen worden door Stichting Nationale Boomfeestdag en organisaties in opdracht van deze stichting foto’s of andere beeld- en geluidopnamen gemaakt. Deze worden gebruikt voor communicatie en promotie doelstellingen. Indien de koper van de Geboorteboom of andere aanwezigen hiertegen bezwaar heeft, dient deze dat bij aanvang van de plantdag duidelijk aan te geven, aan degenen die ter plaatse die opnamen maakt.

 

Geboortebos Schijndel ligt in het gebied Wijboschbroek van Staatsbosbeheer en op nog geen 500 meter van Geboortebos Wijboschbroek. De eerste Geboortebomen in het Geboortebos Schijndel zijn in 2011 geplant en in 2021 vonden de laatste Geboortebomen daar hun plek. Destijds werd voor ieder kind een Geboorteboom geplant op een boomweide. Door het ontbreken van struiken konden dieren dicht bij de bomen komen. Konijnen en hazen knabbelden aan de bast en reeën veegden hun geweien af aan de stammen. Hierdoor werden de bomen beschadigd en raakten ze verzwakt. Daarom zijn er in 2023 diverse soorten struiken tussen de bomen geplant. Ook zijn de bomen die te zwaar aangetast waren, vervangen voor nieuwe bomen. Daarmee veranderde de boomweide in een echt bos, met volop variatie. In dit bos mag de natuur haar gang gaan. Sommige Geboortebomen worden groot en blijven boven de struiken uitgroeien. Andere Geboortebomen worden onzichtbaar tussen de overige begroeiing, maar houden een belangrijke functie voor het bos. De bomen en struiken vormen samen een evenwichtig bossysteem. In Geboortebos Schijndel gaan heel veel planten, paddenstoelen, insecten, vogels en zoogdieren zich thuis voelen. Zo wordt het een prachtig en biodivers bos. 

De Geboortebomen die, in de periode 2017-2021, in het Geboortebos Schijndel zijn geplant staan op een kaart die je via onderstaande button kan bekijken.

Klik hier voor de digitale kaart