Geboortebos Wijboschbroek

Plant een Geboorteboom

Plant een Geboorteboom
€ 75,00
117 stuks beschikbaar
herfstblaadjes

Geboortebos Wijboschbroek

In het Wijboschbroek van Staatsbosbeheer in de gemeente Schijndel ligt het 5e Geboortebos van Stichting Nationale Boomfeestdag en Staatsbosbeheer:  
Geboortebos Wijboschbroek.

Vanaf 2010 tot en met 2021 zijn in dit Geboortebos Koningslindes in een zogenoemde boomweide aangeplant. Deze Geboortebomen vormen een voedselbron voor bijen en insecten, maar ze groeien niet erg snel en goed in het Wijboschbroek. Vanaf 2022 worden daarom andere soorten bomen geplant. Deze soorten passen namelijk beter bij de bodem van het Wijboschbroek en zullen hierdoor beter groeien. Door deze Geboortebomen in bosverband te planten vormt het ook sneller een echt bos waarin dieren kunnen leven en kinderen kunnen spelen. Draag jij ook een boompje bij? Plant een Geboorteboom!

Bekijk hier foto's van de plantdagen

Bij een Geboorteboom krijg je:

 • een aantal boompjes waarvan een grotere boom om te planten
   
 • een aantal struiken
   
 • een herinneringscertificaat met daarop de plantdatum van de Geboorteboom en de naam van het desbetreffende Geboortebos
   
 • een vermelding van de naam en geboortedatum van het kindje op de digitale kaart die via een QR-code in het bos te bereiken is
   
 • de mogelijkheid om zelf de boom te planten tijdens de jaarlijkse Geboortebos plantdag
Bekijk hier voor wie er al een Geboorteboom is geplant!
Plantend kindje Geboortebos Wijboschbroek Schijndel Geboorteboom uitreiken

Wist je dat...

...het Wijboschbroek vroeger een gebied met moerasbossen was?
De bomen werden in de loop van de tijd gerooid en er kwamen akkers. Maar zoals de naam ook al zegt: het bleef een broek, een nat gebied. Aan het einde van de 19e eeuw werden de akkers omgevormd naar bossen. Het begin van het Wijboschbroek zoals we het nu kennen. De populieren rijzen huizenhoog uit de grond. Ertussen liggen kleine weides, slingerende waterlopen en grazen kuddes schapen. In het Wijboschbroek leeft de das, hazen, grote bonte specht en de wielewaal. Het gebied staat bekend om z’n prachtige voorjaarsbloeiers zoals pinksterbloem en slanke sleutelbloem.

Plantdag Geboortebos Wijboschbroek 2023

De plantdag van het Geboortebos Wijboschbroek vindt plaats op zaterdag 16 december 2023. Geboortebomen voor deze plantdag kunnen uiterlijk tot zaterdag 2 december 2023 worden besteld.

Het is gebied is slecht per openbaar vervoer bereikbaar. Het beste is om naar de Schaapskooi Schijndel (Martemanshurk 12, 5482 WP Schijndel) te navigeren en vanuit daar te voet naar het Geboortebos te gaan. Klik hier voor de route naar het oude Geboortebos Schijndel (tot en met 2021 ingeplant)

Klik op de button hieronder voor de wandelroute naar de nieuwe locatie van het Geboortebos Wijboschbroek (vanaf 2022).

Klik hier voor de wandelroute naar het Geboortebos Wijboschbroek

Product, prijs en betaling

 • De prijs van de ‘Geboorteboom’ en de plantdag wordt door Stichting Nationale Boomfeestdag bepaald. De prijs wordt getoond voorafgaande aan de koop.
 • Bij de prijs inbegrepen zijn: een boompje van enkele jaren oud, een aantal struiken, een certificaat en een uitnodiging voor een plantmoment. Deze zaken kunnen niet los van elkaar worden gekocht.
 • Betaling geschiedt vooraf.
 • Er is geen mogelijkheid tot terugbetaling indien je achteraf gezien toch niet tot koop wenst over te gaan. Ook wordt geen geld terugbetaald wanneer je niet aanwezig bent bij de plantdag. Het boompje en struiken die voor jou zijn gereserveerd, worden dan door de organisatie geplant.

 

De plantdag

 • Een maal per jaar, in het herfst/winter-seizoen, wordt in het bos van je keuze een plantdag georganiseerd. De datum van de plantdag wordt vermeld bij de aankoop. Stichting Nationale Boomfeestdag behoudt zich het recht voor deze datum te wijzigen indien omstandigheden dat noodzakelijk maken. In het geval van wijziging maakt Stichting Nationale Boomfeestdag de nieuwe datum van de plantdag zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk twee weken van te voren, bekend via de website. Het is niet mogelijk jouw boom en struiken op een andere datum te planten, ook is het niet mogelijk de door jou gekochte boom en struiken een jaar later te planten.
 • Het uitgangspunt is dat het kind waar een Geboorteboom voor wordt geplant aanwezig is.
 • Indien er voor het betreffende Geboortebos in een bepaald jaar minder dan 100 Geboortebomen zijn verkocht, behoudt Stichting Nationale Boomfeestdag zich het recht voor de plantdag te verplaatsen naar het volgende jaar.
 • Aan elke koper wordt één boompje en een aantal struiken beschikbaar gesteld.
 • De organisatie die de grond in eigendom heeft, bepaalt welke soorten bomen en struiken worden geleverd en van welke leeftijd ze zijn. Ook bepaalt deze organisatie op welke plaatsen in het terrein de bomen worden geplant. Dit wordt ter plaatse aangegeven door herkenbare plantgaten. Uitsluitend deze beschikbaar gestelde bomen (en struiken) mogen worden geplant als Geboorteboom. Deze Geboortebomen kunnen uitsluitend op het door Stichting Nationale Boomfeestdag georganiseerde moment worden geplant.
 • Het boompje en struiken die je hebt geplant, worden onderdeel van een bos. Het is niet toegestaan om bij/aan de Geboorteboom elementen aan te brengen zoals een hekje of een versiering.
 • De Geboorteboom is uitsluitend bedoeld voor baby’s en jonge kinderen. Het is niet bedoeld voor andere doeleinden, zoals benutting voor het herdenken van overledenen.

 

Na de plantdag

 • Het boompje en struiken blijven eigendom van de organisatie die de grond waarop is geplant in eigendom heeft. Aan de geplante boom en struiken kan geen eigendomsrecht  worden ontleend.
 • De eerste drie jaren na planten worden de boom en struiken onderhouden. Daarna gaat het op in het bos en neemt de natuur het over. Het boompje en de struiken zijn dan niet meer individueel herkenbaar.
 • Stichting Nationale Boomfeestdag en de eigenaar van de grond waarop het boompje en de struiken zijn geplant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door derden aangebrachte vernielingen in het bos.
 • De achternaam en/of geboortedatum van de kinderen waarvoor is geplant worden zichtbaar gemaakt via een QR-code op een bord in het Geboortebos. Indien de koper van de Geboorteboom dat niet wens, dient dit bij de bestelling van de Geboorteboom schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Voornamen worden in alle gevallen vermeld. Stichting Nationale Boomfeestdag behoudt zich het recht voor om nicknames niet te vermelden.  
 • Tijdens de plantdagen worden door Stichting Nationale Boomfeestdag en organisaties in opdracht van deze stichting foto’s of andere beeld- en geluidopnamen gemaakt. Deze worden gebruikt voor communicatie en promotie doelstellingen. Indien de koper van de Geboorteboom of andere aanwezigen hiertegen bezwaar heeft, dient deze dat duidelijk aan te geven, aan degenen die ter plaatse die opnamen maakt.

Vanaf 2022 planten ouders niet alleen een Geboorteboom, maar ook enkele struiken in het Geboortebos Wijboschbroek (voormalig Geboortebos Schijndel). De boom wordt niet meer individueel geregistreerd en gaat samen met de struiken op in een bos. Via onderstaande button zijn de digitaal geregistreerde Geboortebomen van plantjaar 2017 – 2021 terug te vinden.

klik hier voor de digitale kaart