Geboortebos Waalbos

Plant een Geboorteboom

Plant een Geboorteboom
€ 75,00
118 stuks beschikbaar
Geboortebos Waalbos
Geboortebos Waalbos

Parking Waalbos Rijsoord te Heerjansdam

Routebeschrijving

Agenda Geboortebos Waalbos

11

Dec

Geboortebos Waalbos

Plantdag (Woensdagmiddag)

Parking Waalbos Rijsoord te Heerjansdam

Bekijk volledige agenda
herfstblaadjes

Geboortebos Waalbos

Het Geboortebos Waalbos is een van de meest recente Geboortebossen van Stichting Nationale Boomfeestdag en Staatsbosbeheer. Het jonge Waalbos van 184 hectare groot is volop in ontwikkeling. Het nieuwe Geboortebos maakt het gebied nog veelzijdiger: een mooie plek om zelf of met je kinderen op avontuur te gaan!

Bekijk hier de foto's van de plantdagen
herfstblaadjes

Bij een Geboorteboom krijg je:

 • een boom en aantal struiken om te planten
 • een plantcertificaat met daarop de plantdatum van de Geboorteboom en de naam van het desbetreffende Geboortebos
 • een vermelding van de naam en geboortedatum van het kindje op de digitale plaquette die via een QR-code in het bos te bekijken is
 • de mogelijkheid om zelf de boom te planten tijdens de jaarlijkse plantdag
Bekijk hier voor wie er al een Geboorteboom is geplant
informatiebord in Geboortebos Waalbos vader en kindje planten een Geboorteboom in Geboortebos Waalbos

Wist je dat...

…het Waalbos op IJsselmonde ligt?
Het is een echt eiland, omzoomd door de Nieuwe en de Oude Maas bij Rotterdam. In deze dichtbevolkte streek is de oude structuur van het eiland met kreken en met essen beplante dijken op sommige plaatsen nog goed te zien. In de directe omgeving is in de afgelopen 25 jaar veel nieuw groen aangelegd waar planten, dieren en mensen van profiteren. Zo kun je hier buizerds, grote bonte spechten, eenden en ijsvogels tegenkomen. In het Waalbos kun je ook Schotse hooglanders (koeien) tegenkomen. Het is een gebied waar je heerlijk kunt wandelen en fietsen.

Voor kinderen is het Waalbos ook een leuke plek om te struinen en te ontdekken. Zo ligt er bijvoorbeeld een kabouterpad! Dit Kabouterpad is speciaal aangelegd voor jonge natuurliefhebbers. Kabouter Rezoord en Corvus de Kraai nemen je mee op avontuur door het Waalbos. Tijdens de wandeling zijn er diverse leuke opdrachten voor de jonge wandelaars. Deze opdrachten zijn te vinden in een mooi boekje.

Via de volgende links is meer informatie te vinden over de toegankelijkheid van het Waalbos, de activiteiten in het gebied en IJsselmonde.

Plantdag Geboortebos Waalbos 2024

De plantdag van het Geboortebos Waalbos vindt plaats op woensdag 11 december 2024. Geboortebomen voor deze plantdag kunnen uiterlijk tot woensdag 27 november 2024 worden besteld.

Product, prijs en betaling

 • De prijs van de ‘Geboorteboom’ en de plantdag wordt door Stichting Nationale Boomfeestdag bepaald. De prijs wordt getoond voorafgaande aan de koop.
 • Bij de prijs inbegrepen zijn: een Geboorteboompje van enkele jaren oud, een aantal struiken, een certificaat en een uitnodiging voor een plantmoment. Deze zaken kunnen niet los van elkaar worden gekocht.
 • Betaling geschiedt vooraf.
 • Er is, na de wettelijke bedenktijd van 2 weken na de koop, geen mogelijkheid tot terugbetaling indien de koper achteraf gezien toch niet tot koop wenst over te gaan. Ook wordt geen geld terugbetaald wanneer de koper niet aanwezig is bij de plantdag.

 

De plantdag

Deelname aan de plantdag is voor eigen risico:

 • Een maal per jaar, in het herfst/winterseizoen, wordt in het bos van je keuze een plantdag georganiseerd. De datum van de plantdag wordt vermeld bij de aankoop. Stichting Nationale Boomfeestdag behoudt zich het recht voor deze datum te wijzigen indien omstandigheden dat noodzakelijk maken. In het geval van wijziging maakt Stichting Nationale Boomfeestdag de nieuwe datum van de plantdag zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk twee weken van te voren, bekend via de website. De kopers/planters worden per e-mail op de hoogte gesteld.
 • Het is niet mogelijk de Geboorteboom en struiken op een andere datum te planten, ook is het niet mogelijk de gekochte boom en struiken een jaar later te planten.
 • Indien er voor het betreffende Geboortebos in een bepaald jaar minder dan 100 Geboortebomen zijn verkocht, behoudt Stichting Nationale Boomfeestdag zich het recht voor de plantdag te verplaatsen naar het volgende jaar.
 • Aan elke koper wordt één Geboorteboom en een aantal struiken beschikbaar gesteld.
 • Als de koper niet aanwezig kan/wilt zijn bij de plantdag, worden de Geboorteboom en struiken door Stichting Nationale Boomfeestdag geplant.
 • De organisatie die de grond in eigendom heeft, bepaalt welke soorten bomen en struiken worden geleverd en van welke leeftijd ze zijn. Ook bepaalt deze organisatie op welke plaatsen in het terrein de bomen worden geplant. Dit wordt ter plaatse aangegeven door herkenbare plantgaten. Uitsluitend deze beschikbaar gestelde bomen (en struiken) mogen worden geplant als Geboorteboom. Deze Geboortebomen kunnen uitsluitend op het door Stichting Nationale Boomfeestdag georganiseerde moment worden geplant.
 • Geplante Geboortebomen en struiken, worden onderdeel van een bos.
 • Om de natuur te beschermen mogen bij de Geboortebomen uitsluitend bloemen zonder cellofaan worden gelegd. Andere uitingsvormen (zoals foto’s, knuffeldieren, hekjes, etc.) in of bij of onder de bomen zijn niet toegestaan en worden door organisatie die de grond in eigendom heeft, weggehaald. Dit om het boskarakter te behouden en om de dieren die in het bos voorkomen te beschermen.
 • De Geboorteboom is uitsluitend bedoeld voor baby’s en kinderen tot en met 12 jaar. Het is niet bedoeld voor andere doeleinden, zoals benutting voor het herdenken van overledenen. Wilt u een boom planten voor een overleden kindje, kijk dan op geboortebos.nl.

 

Na de plantdag

 • De Geboorteboom en struiken blijven eigendom van de organisatie die de grond waarop is geplant in eigendom heeft. Aan de geplante Geboorteboom en struiken kunnen geen eigendomsrecht  worden ontleend.
 • De eerste drie jaren na planten worden de Geboorteboom en struiken onderhouden. Daarna gaat het op in het bos en neemt de natuur het over. De Geboorteboom en de struiken zijn dan niet meer individueel herkenbaar.
 • De organisatie die de grond waarop is geplant, bepaalt op basis van haar expertise welk beheer noodzakelijk is.
 • Mocht de Geboorteboom binnen een periode van 3 jaar na de plantdag dood gaan, dan wordt de boom kosteloos vervangen door de stichting Nationale Boomfeestdag. Na 3 jaar na de plantdatum vervalt de herplantplicht. Indien u er prijs op stelt dat er na 3 jaar alsnog een boom wordt geplant kunt u dit bij de stichting kenbaar maken. De kosten voor vervanging zijn dan echter voor eigen rekening.
 • Stichting Nationale Boomfeestdag en de eigenaar van de grond waarop de Geboorteboom en de struiken zijn geplant kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor door derden aangebrachte vernielingen in het bos.
 • Door het scannen van een QR code op een bord in het bos, wordt zichtbaar voor welke kinderen in welk jaar een Geboorteboom is geplant. De voornaam is altijd zichtbaar. Achternaam en geboortedatum ook mits de koper van de Geboorteboom dat niet wenst. De koper dient in dat geval dit bij de bestelling van de Geboorteboom schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Stichting Nationale Boomfeestdag behoudt zich het recht voor om nicknames niet te vermelden. Indien de gehele naam van een kindje niet past op het certificaat/digitale plaquette, behoudt de stichting zich het recht voor om 3e, 4e en verdere voornamen niet te vermelden.
 • Tijdens de plantdagen worden door Stichting Nationale Boomfeestdag en organisaties in opdracht van deze stichting foto’s of andere beeld- en geluidopnamen gemaakt. Deze worden gebruikt voor communicatie en promotie doelstellingen. Indien de koper van de Geboorteboom of andere aanwezigen hiertegen bezwaar heeft, dient deze dat duidelijk aan te geven, aan degenen die ter plaatse die opnamen maakt.