Geboortebos Park Zwanenburg

Plant een Geboorteboom

Plant een Geboorteboom
€ 75,00
113 stuks beschikbaar
Geboortebos Park Zwanenburg
Geboortebos Park Zwanenburg

Parkeerterrein aan de IJweg te Zwanenburg

Routebeschrijving

Agenda Geboortebos Park Zwanenburg

14

Feb

Geboortebos Park Zwanenburg

Plantdag (Woensdagmiddag)

Parkeerterrein aan de IJweg te Zwanenburg

Bekijk volledige agenda
herfstblaadjes

Geboortebos Park Zwanenburg

Geboortebos Park Zwanenburg is een nieuw Geboortebos en maakt onderdeel uit van Spaarnwoude Park. Er worden verschillende soorten bomen geplant zodat er een divers en aantrekkelijk bos ontstaat. Daarmee leveren we een bijdrage aan de biodiversiteit en een schonere lucht.

Het Geboortebos is tot stand gekomen door een samenwerking van Recreatieschap Spaarnwoude, Staatsbosbeheer en Stichting Nationale Boomfeestdag. Recreatieschap Spaarnwoude verzorgt het beheer van het Geboortebos. Staatsbosbeheer is de financier en initiatiefnemer van het Geboortebos. Wij verzorgen de verkoop van de Geboortebomen en organiseren de feestelijke plantdag.

Bekijk hier de foto's van de plantdagen
herfstblaadjes

Bij een Geboorteboom krijg je:

 • een boom en aantal struiken om te planten
 • een plantcertificaat met daarop de plantdatum van de Geboorteboom en de naam van het desbetreffende Geboortebos
 • een vermelding van de naam en geboortedatum van het kindje op de digitale plaquette die via een QR-code in het bos te bekijken is
 • de mogelijkheid om zelf de boom te planten tijdens de jaarlijkse plantdag
Bekijk hier voor wie er al een Geboorteboom is geplant
kindje helpt mee met planten Moeder en kind bij boom

Wist je dat...

…Park Zwanenburg op het noordelijkste puntje van de Haarlemmermeerpolder ligt?
Deze polder was van oorsprong een enorme watervlakte, maar lang geleden ingepolderd. Park Zwanenburg maakt onderdeel uit van Spaarnwoude Park, een ‘metropolitaans park tussen de steden’, rijk aan natuur, buitenleven en verhalen uit het verleden. Het is een jong en vrij open recreatiegebied van 35 hectare groot aan de zuidoostkant van Zwanenburg. In 2010 werd het park geopend.

Vier verschillende sferen bepalen het beeld van het park. 't Park' is het voormalige zwembadterrein en is omgevormd tot een park in Engelse landschapstijl. 'De Kreek' verbindt de parkonderdelen met elkaar en 't Veld' is de locatie waar het geboortebos komt. Aan de oostkant ligt een moerasgebied dat met een faunatunnel verbonden is met de overige delen van Park Zwanenburg.

Er zijn veel mogelijkheden tot recreatie in het gebied. De parkeerplaats aan de IJweg is de hoofdentree. Hier liggen onder andere een basketbalveld, skatepark en evenemententerrein. Het gebied is goed ontsloten met twee fietsverbindingen richting de Tuinen van West in Amsterdam en richting Haarlemmermeer. Er liggen voetpaden, fietspaden en een korte mountainbikeroute van 1500 meter. Ook is er een speeltuintje met klimtoren.

Plantdag Geboortebos Park Zwanenburg 2024

De plantdag van het Geboortebos Park Zwanenburg vindt plaats op woensdagmiddag 14 februari 2024. Geboortebomen voor deze plantdag kunnen uiterlijk tot woensdag 31 januari 2024 worden besteld. Bestelling geplaatst na woensdag 31 januari worden meegenomen voor de plantdag in 2025. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer deze plantdag plaatsvindt. 

Bekijk hier voor wie er al een Geboorteboom is geplant

Product, prijs en betaling

 • De prijs van de ‘Geboorteboom’ en de plantdag wordt door Stichting Nationale Boomfeestdag bepaald. De prijs wordt getoond voorafgaande aan de koop.
 • Bij de prijs inbegrepen zijn: een Geboorteboompje van enkele jaren oud, een aantal struiken, een certificaat en een uitnodiging voor een plantmoment. Deze zaken kunnen niet los van elkaar worden gekocht.
 • Betaling geschiedt vooraf.
 • Er is, na de wettelijke bedenktijd van 2 weken na de koop, geen mogelijkheid tot terugbetaling indien de koper achteraf gezien toch niet tot koop wenst over te gaan. Ook wordt geen geld terugbetaald wanneer de koper niet aanwezig is bij de plantdag.

 

De plantdag

Deelname aan de plantdag is voor eigen risico:

 • Een maal per jaar, in het herfst/winterseizoen, wordt in het bos van je keuze een plantdag georganiseerd. De datum van de plantdag wordt vermeld bij de aankoop. Stichting Nationale Boomfeestdag behoudt zich het recht voor deze datum te wijzigen indien omstandigheden dat noodzakelijk maken. In het geval van wijziging maakt Stichting Nationale Boomfeestdag de nieuwe datum van de plantdag zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk twee weken van te voren, bekend via de website. De kopers/planters worden per e-mail op de hoogte gesteld.
 • Het is niet mogelijk de Geboorteboom en struiken op een andere datum te planten, ook is het niet mogelijk de gekochte boom en struiken een jaar later te planten.
 • Indien er voor het betreffende Geboortebos in een bepaald jaar minder dan 100 Geboortebomen zijn verkocht, behoudt Stichting Nationale Boomfeestdag zich het recht voor de plantdag te verplaatsen naar het volgende jaar.
 • Aan elke koper wordt één Geboorteboom en een aantal struiken beschikbaar gesteld.
 • Als de koper niet aanwezig kan/wilt zijn bij de plantdag, worden de Geboorteboom en struiken door Stichting Nationale Boomfeestdag geplant.
 • De organisatie die de grond in eigendom heeft, bepaalt welke soorten bomen en struiken worden geleverd en van welke leeftijd ze zijn. Ook bepaalt deze organisatie op welke plaatsen in het terrein de bomen worden geplant. Dit wordt ter plaatse aangegeven door herkenbare plantgaten. Uitsluitend deze beschikbaar gestelde bomen (en struiken) mogen worden geplant als Geboorteboom. Deze Geboortebomen kunnen uitsluitend op het door Stichting Nationale Boomfeestdag georganiseerde moment worden geplant.
 • Geplante Geboortebomen en struiken, worden onderdeel van een bos.
 • Om de natuur te beschermen mogen bij de Geboortebomen uitsluitend bloemen zonder cellofaan worden gelegd. Andere uitingsvormen (zoals foto’s, knuffeldieren, hekjes, etc.) in of bij of onder de bomen zijn niet toegestaan en worden door organisatie die de grond in eigendom heeft, weggehaald. Dit om het boskarakter te behouden en om de dieren die in het bos voorkomen te beschermen.
 • De Geboorteboom is uitsluitend bedoeld voor baby’s en kinderen tot en met 12 jaar. Het is niet bedoeld voor andere doeleinden, zoals benutting voor het herdenken van overledenen. Wilt u een boom planten voor een overleden kindje, kijk dan op geboortebos.nl.

 

Na de plantdag

 • De Geboorteboom en struiken blijven eigendom van de organisatie die de grond waarop is geplant in eigendom heeft. Aan de geplante Geboorteboom en struiken kunnen geen eigendomsrecht  worden ontleend.
 • De eerste drie jaren na planten worden de Geboorteboom en struiken onderhouden. Daarna gaat het op in het bos en neemt de natuur het over. De Geboorteboom en de struiken zijn dan niet meer individueel herkenbaar.
 • De organisatie die de grond waarop is geplant, bepaalt op basis van haar expertise welk beheer noodzakelijk is.
 • Mocht de Geboorteboom binnen een periode van 3 jaar na de plantdag dood gaan, dan wordt de boom kosteloos vervangen door de stichting Nationale Boomfeestdag. Na 3 jaar na de plantdatum vervalt de herplantplicht. Indien u er prijs op stelt dat er na 3 jaar alsnog een boom wordt geplant kunt u dit bij de stichting kenbaar maken. De kosten voor vervanging zijn dan echter voor eigen rekening.
 • Stichting Nationale Boomfeestdag en de eigenaar van de grond waarop de Geboorteboom en de struiken zijn geplant kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor door derden aangebrachte vernielingen in het bos.
 • Door het scannen van een QR code op een bord in het bos, wordt zichtbaar voor welke kinderen in welk jaar een Geboorteboom is geplant. De voornaam is altijd zichtbaar. Achternaam en geboortedatum ook mits de koper van de Geboorteboom dat niet wenst. De koper dient in dat geval dit bij de bestelling van de Geboorteboom schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Stichting Nationale Boomfeestdag behoudt zich het recht voor om nicknames niet te vermelden. Indien de gehele naam van een kindje niet past op het certificaat/digitale plaquette, behoudt de stichting zich het recht voor om 3e, 4e en verdere voornamen niet te vermelden.
 • Tijdens de plantdagen worden door Stichting Nationale Boomfeestdag en organisaties in opdracht van deze stichting foto’s of andere beeld- en geluidopnamen gemaakt. Deze worden gebruikt voor communicatie en promotie doelstellingen. Indien de koper van de Geboorteboom of andere aanwezigen hiertegen bezwaar heeft, dient deze dat duidelijk aan te geven, aan degenen die ter plaatse die opnamen maakt.