Geboortebos Park Zwanenburg

Plant een Geboorteboom

Plant een Geboorteboom
€ 75,00
101 stuks beschikbaar
Geboortebos Park Zwanenburg
Geboortebos Park Zwanenburg

Parkeerterrein aan de IJweg te Zwanenburg

Routebeschrijving

Agenda Geboortebos Park Zwanenburg

12

Feb

Geboortebos Park Zwanenburg

Plantdag (Woensdagmiddag)

Parkeerterrein aan de IJweg te Zwanenburg

Bekijk volledige agenda
herfstblaadjes

Geboortebos Park Zwanenburg

Geboortebos Park Zwanenburg maakt onderdeel uit van Spaarnwoude Park. Er worden verschillende soorten bomen geplant zodat er een divers en aantrekkelijk bos ontstaat. Daarmee leveren we een bijdrage aan de biodiversiteit en een schonere lucht.

Het Geboortebos is tot stand gekomen door een samenwerking van Recreatieschap Spaarnwoude, Staatsbosbeheer en Stichting Nationale Boomfeestdag. Recreatieschap Spaarnwoude verzorgt het beheer van het Geboortebos. Staatsbosbeheer is de financier en initiatiefnemer van het Geboortebos. Wij verzorgen de verkoop van de Geboortebomen en organiseren de feestelijke plantdag.

Bekijk hier de foto's van de plantdagen
herfstblaadjes

Bij een Geboorteboom krijg je:

 • een boom en aantal struiken om te planten
 • een plantcertificaat met daarop de plantdatum van de Geboorteboom en de naam van het desbetreffende Geboortebos
 • een vermelding van de naam en geboortedatum van het kindje op de digitale plaquette die via een QR-code in het bos te bekijken is
 • de mogelijkheid om zelf de boom te planten tijdens de jaarlijkse plantdag
Bekijk hier voor wie er al een Geboorteboom is geplant
kindje helpt mee met planten Moeder en kind bij boom

Wist je dat...

…Park Zwanenburg op het noordelijkste puntje van de Haarlemmermeerpolder ligt?
Deze polder was van oorsprong een enorme watervlakte, maar lang geleden ingepolderd. Park Zwanenburg maakt onderdeel uit van Spaarnwoude Park, een ‘metropolitaans park tussen de steden’, rijk aan natuur, buitenleven en verhalen uit het verleden. Het is een jong en vrij open recreatiegebied van 35 hectare groot aan de zuidoostkant van Zwanenburg. In 2010 werd het park geopend.

Vier verschillende sferen bepalen het beeld van het park. 't Park' is het voormalige zwembadterrein en is omgevormd tot een park in Engelse landschapstijl. 'De Kreek' verbindt de parkonderdelen met elkaar en 't Veld' is de locatie waar het geboortebos komt. Aan de oostkant ligt een moerasgebied dat met een faunatunnel verbonden is met de overige delen van Park Zwanenburg.

Er zijn veel mogelijkheden tot recreatie in het gebied. De parkeerplaats aan de IJweg is de hoofdentree. Hier liggen onder andere een basketbalveld, skatepark en evenemententerrein. Het gebied is goed ontsloten met twee fietsverbindingen richting de Tuinen van West in Amsterdam en richting Haarlemmermeer. Er liggen voetpaden, fietspaden en een korte mountainbikeroute van 1500 meter. Ook is er een speeltuintje met klimtoren.

Plantdag Geboortebos Park Zwanenburg 2025

De plantdag van het Geboortebos Park Zwanenburg vindt plaats op woensdagmiddag 12 februari 2025. Geboortebomen voor deze plantdag kunnen uiterlijk tot woensdag 22 januari 2025 worden besteld. 

Bekijk hier voor wie er al een Geboorteboom is geplant

Product, prijs en betaling

 • De prijs van de ‘Geboorteboom’ en de plantdag wordt door Stichting Nationale Boomfeestdag bepaald. De prijs wordt getoond voorafgaande aan de koop.
 • Bij de prijs inbegrepen zijn: een boompje van enkele jaren oud, een aantal struiken, een certificaat en een uitnodiging voor een plantmoment. Deze zaken kunnen niet los van elkaar worden gekocht.
 • Betaling geschiedt vooraf.
 • Er is geen mogelijkheid tot terugbetaling indien je achteraf gezien toch niet tot koop wenst over te gaan. Ook wordt geen geld terugbetaald wanneer je niet aanwezig bent bij de plantdag. Het boompje en de struiken die voor jou zijn gereserveerd, worden dan door de organisatie geplant.

 

De plantdag

 • Een maal per jaar, in het herfst/winter-seizoen, wordt in het bos van je keuze een plantdag georganiseerd. De datum van de plantdag wordt vermeld bij de aankoop. Stichting Nationale Boomfeestdag behoudt zich het recht voor deze datum te wijzigen indien omstandigheden dat noodzakelijk maken. In het geval van wijziging maakt Stichting Nationale Boomfeestdag de nieuwe datum van de plantdag zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk twee weken van te voren, bekend via de website. Het is niet mogelijk jouw boom en struiken op een andere datum te planten, ook is het niet mogelijk de door jou gekochte boom en struiken een jaar later te planten.
 • Het uitgangspunt is dat het kind waar een Geboorteboom voor wordt geplant aanwezig is.
 • Indien er voor het betreffende Geboortebos in een bepaald jaar minder dan 100 Geboortebomen zijn verkocht, behoudt Stichting Nationale Boomfeestdag zich het recht voor de plantdag te verplaatsen naar het volgende jaar.
 • Aan elke koper wordt één boompje en een aantal struiken beschikbaar gesteld.
 • De organisatie die de grond in eigendom heeft, bepaalt welke soorten bomen en struiken worden geleverd en van welke leeftijd ze zijn. Ook bepaalt deze organisatie op welke plaatsen in het terrein de bomen worden geplant. Dit wordt ter plaatse aangegeven door herkenbare plantgaten. Uitsluitend deze beschikbaar gestelde bomen (en struiken) mogen worden geplant als Geboorteboom. Deze Geboortebomen kunnen uitsluitend op het door Stichting Nationale Boomfeestdag georganiseerde moment worden geplant.
 • Het boompje en struiken die je hebt geplant, worden onderdeel van een bos. Het is niet toegestaan om bij/aan de Geboorteboom elementen aan te brengen zoals een hekje of een versiering.
 • De Geboorteboom is uitsluitend bedoeld voor baby’s en jonge kinderen. Het is niet bedoeld voor andere doeleinden, zoals benutting voor het herdenken van overledenen.

 

Na de plantdag

 • Het boompje en struiken blijven eigendom van de organisatie die de grond waarop is geplant in eigendom heeft. Aan de geplante boom en struiken kan geen eigendomsrecht  worden ontleend.
 • De eerste drie jaren na planten worden de boom en struiken onderhouden. Daarna gaat het op in het bos en neemt de natuur het over. Het boompje en de struiken zijn dan niet meer individueel herkenbaar.
 • Stichting Nationale Boomfeestdag en de eigenaar van de grond waarop het boompje en de struiken zijn geplant kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor door derden aangebrachte vernielingen in het bos.
 • De achternaam en/of geboortedatum van de kinderen waarvoor is geplant worden zichtbaar gemaakt via een QR-code op een bord in het Geboortebos. Indien de koper van de Geboorteboom dat niet wenst, dient dit bij de bestelling van de Geboorteboom schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Voornamen worden in alle gevallen vermeld. Stichting Nationale Boomfeestdag behoudt zich het recht voor om nicknames niet te vermelden.  
 • Tijdens de plantdagen worden door Stichting Nationale Boomfeestdag en organisaties in opdracht van deze stichting foto’s of andere beeld- en geluidopnamen gemaakt. Deze worden gebruikt voor communicatie en promotie doelstellingen. Indien de koper van de Geboorteboom of andere aanwezigen hiertegen bezwaar heeft, dient deze dat bij aanvang van de plantdag duidelijk aan te geven, aan degenen die ter plaatse die opnamen maakt.