Geboortebomen Pauwels

Plant een Geboorteboom

Plant een Geboorteboom
€ 49,50
0 stuks beschikbaar
blaadjes

Geboortebomen Pauwels

Geboortebomen Pauwels zijn bomen die geplant worden voor baby's en kinderen (tot 5 jaar) uit gemeente Tilburg en gemeente Loon op Zand. Het aanplanten van Geboortebomen in Tilburg vindt sinds 2007 plaats. Voorheen vond deze aanplant in zogenoemde Geboortebossen plaats. Dit zijn Geboortebossen, maar vanaf april 2019 vormen de Geboortebomen landschappelijke elementen in Landschapspark Pauwels. Binnen de gemeente is het concept Geboortebos Tilburg omgedoopt tot Geboortebomen Pauwels.

De gemeenten willen jaarlijks ca. 50 gezinnen de kans geven om een boom te planten voor een pasgeboren kind (maximaal 5 jaar oud).

Bekijk hier foto’s van de plantdagen

Bij een Geboorteboom krijg je:

 • een grotere boom om te planten
   
 • een herinneringscertificaat met daarop de plantdatum van de Geboorteboom en de naam van het desbetreffende Geboortebos
   
 • een vermelding van de naam en geboortedatum van het kindje op de digitale kaart die via een QR-code op het terrein te bereiken is
   
 • de mogelijkheid om zelf de boom te planten tijdens de Geboortebomen plantdag 
Bekijk hier voor wie er al een Geboorteboom is geplant!
Geboortebomen Pauwels plantend kindje met vader onthulling plaquette Geboortebomen Pauwels

Wist je dat...

… in Landschapspark Pauwels de komende jaren plek is voor de aanplant van in totaal 450 nieuwe Geboortebomen?
Deze locatie werpt een blik in het verleden. Aan de rand van Tilburg waar de Geboortebomen komen te staan, stond in 1832 een boerderij. De contouren van deze boerderij en het voormalige erf worden gemarkeerd door de nieuwe Geboortebomen: pruimenbomen en lijsterbes.

Deze verbinding door bomen geven het verleden een plek in dit vernieuwde landschap. De nieuwe locatie van de Geboortebomen bevindt zich op de grens van Tilburg en Loon op Zand. Op voormalige landbouwgronden krijgt nieuwe natuur de ruimte.

Plantdag Geboortebomen Pauwels 2023

Op dit moment is nog niet bekend wanneer in 2023 de plantdag in het Landschapspark Pauwels plaatsvindt en de verkoop van de Geboortebomen start. Heb je interesse om een Geboorteboom in het landschapspark te planten en wil je weten wanneer de verkoop start? Stuur dan je contactgegevens naar info@boomfeestdag.nl. Zodra de datum bekand is en de Geboortebomen voor de plantdag in 2023 in de verkoop gaan, informeren we je hierover. 

Bestel je een Geboorteboom Pauwels, dan betekent dit dat je akkoord gaat met de volgende voorwaarden:

 • Een Geboorteboom kan alleen geplant worden voor kinderen die ingeschreven staan als inwoner van de gemeente Tilburg en gemeente Loon op Zand en niet ouder zijn dan 5 jaar. Het in niet mogelijk om een Geboorteboom te planten voor kinderen woonachtig buiten de gemeente Tilburg en gemeente Loon op Zand.
 • Graag plaatsen wij de voor- en achternaam en de geboortedatum van uw kind op de digitale kaart van de Geboortebomen. U moet hier toestemming voor geven. Wilt u niet dat de achternaam en/of geboortedatum in de digitale kaart komt te staan dan kunt u dit ook aangeven.
 • Met het bestellen van een Geboorteboom gaat u ermee akkoord dat, indien u aanwezig bent bij de plantdag, er foto’s worden genomen en dat de gemeente Tilburg en Stichting Nationale Boomfeestdag deze op de websites van de gemeente Tilburg en www.boomfeestdag.nl, op de gemeentepagina in de krant, facebook, flyer en plaatselijke kranten worden geplaatst.
 • De gemeente bepaalt de plekken waar de bomen komen te staan. Vooraf aan de plantdag worden de plantgaten door de gemeente uitgegraven. De gemeente wijst de plekken aan.
 • Het is niet toegestaan om bij/aan de Geboorteboom een hekje of een versiering te plaatsen. De Geboorteboom mag niet dienen als een herdenkingsboom.
 • Het uitgangspunt is dat het kind waar een Geboorteboom voor wordt geplant aanwezig is. Mochten de deelnemers niet aanwezig zijn, dan wordt de Geboorteboom geplant door de gemeente Tilburg.
 • Naast het kind waarvoor de Geboorteboom wordt geplant mogen er op de plantdag maximaal 4 personen aanwezig zijn.
 • De Geboortebomen zijn jaarrond vrij toegankelijk voor iedereen.
 • De Geboorteboom blijft eigendom van de gemeente Tilburg. Er wordt geen eigendomsrecht ontleend.
 • De gemeente Tilburg bepaalt het soort boom dat geplaatst wordt.
 • De gemeente onderhoudt de Geboortebomen. Mocht de Geboorteboom binnen een periode van 3 jaar dood gaan, dan wordt de boom kosteloos vervangen door de gemeente. Indien u er prijs op stelt dat er na 3 jaar alsnog een boom wordt geplant kunt u dit bij de gemeente kenbaar maken. De kosten voor vervanging zijn dan echter voor eigen rekening.
 • De gemeente Tilburg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door derden aangebrachte vernielingen.
 • De gemeente behoud zich het recht deze voorwaarden te wijzigen. 

De bomen in het gebied van Geboortebomen Pauwels worden individueel geplant en geregistreerd. Via onderstaande de button zijn de Geboortebomen vanaf plantjaar 2019 terug te vinden.

klik hier voor de digitale kaart

Geboortebomen Pauwels ligt in Landschapspark Pauwels. Via de button hieronder vind je de route naar de locatie van de Geboortebomen.

Klik hier voor de route