Algemene Voorwaarden diverse bossen Boomfeestdag

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van de diverse bossen waar we Geboortebomen en Levensbomen planten.

Geboortebos Kinderbomenbos / Geboortebos Park Zwanenburg/ Geboortebos Waalbos/ Geboortebos Wijboschbroek/ Geboortebos te Rheezerveen

Bestel je een Geboorteboom in het Geboortebos KinderBomenBos, Geboortebos Park Zwanenburg, Geboortebos te Rheezerveen, Geboortebos Waalbos of Geboortebos Wijboschbroek, dan betekent dit dat je akkoord gaat met de volgende voorwaarden:

 

Product, prijs en betaling

 • De prijs van de ‘Geboorteboom’ en de plantdag wordt door Stichting Nationale Boomfeestdag bepaald. De prijs wordt getoond voorafgaande aan de koop.
 • Bij de prijs inbegrepen zijn: een boompje van enkele jaren oud, een aantal struiken, een certificaat en een uitnodiging voor een plantmoment. Deze zaken kunnen niet los van elkaar worden gekocht.
 • Betaling geschiedt vooraf.
 • Er is geen mogelijkheid tot terugbetaling indien je achteraf gezien toch niet tot koop wenst over te gaan. Ook wordt geen geld terugbetaald wanneer je niet aanwezig bent bij de plantdag. Het boompje en de struiken die voor jou zijn gereserveerd, worden dan door de organisatie geplant.

 

De plantdag

 • Een maal per jaar, in het herfst/winter-seizoen, wordt in het bos van je keuze een plantdag georganiseerd. De datum van de plantdag wordt vermeld bij de aankoop. Stichting Nationale Boomfeestdag behoudt zich het recht voor deze datum te wijzigen indien omstandigheden dat noodzakelijk maken. In het geval van wijziging maakt Stichting Nationale Boomfeestdag de nieuwe datum van de plantdag zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk twee weken van te voren, bekend via de website. Het is niet mogelijk jouw boom en struiken op een andere datum te planten, ook is het niet mogelijk de door jou gekochte boom en struiken een jaar later te planten.
 • Het uitgangspunt is dat het kind waar een Geboorteboom voor wordt geplant aanwezig is.
 • Indien er voor het betreffende Geboortebos in een bepaald jaar minder dan 100 Geboortebomen zijn verkocht, behoudt Stichting Nationale Boomfeestdag zich het recht voor de plantdag te verplaatsen naar het volgende jaar.
 • Aan elke koper wordt één boompje en een aantal struiken beschikbaar gesteld.
 • De organisatie die de grond in eigendom heeft, bepaalt welke soorten bomen en struiken worden geleverd en van welke leeftijd ze zijn. Ook bepaalt deze organisatie op welke plaatsen in het terrein de bomen worden geplant. Dit wordt ter plaatse aangegeven door herkenbare plantgaten. Uitsluitend deze beschikbaar gestelde bomen (en struiken) mogen worden geplant als Geboorteboom. Deze Geboortebomen kunnen uitsluitend op het door Stichting Nationale Boomfeestdag georganiseerde moment worden geplant.
 • Het boompje en struiken die je hebt geplant, worden onderdeel van een bos. Het is niet toegestaan om bij/aan de Geboorteboom elementen aan te brengen zoals een hekje of een versiering.
 • De Geboorteboom is uitsluitend bedoeld voor baby’s en jonge kinderen. Het is niet bedoeld voor andere doeleinden, zoals benutting voor het herdenken van overledenen.

 

Na de plantdag

 • Het boompje en struiken blijven eigendom van de organisatie die de grond waarop is geplant in eigendom heeft. Aan de geplante boom en struiken kan geen eigendomsrecht  worden ontleend.
 • De eerste drie jaren na planten worden de boom en struiken onderhouden. Daarna gaat het op in het bos en neemt de natuur het over. Het boompje en de struiken zijn dan niet meer individueel herkenbaar.
 • Stichting Nationale Boomfeestdag en de eigenaar van de grond waarop het boompje en de struiken zijn geplant kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor door derden aangebrachte vernielingen in het bos.
 • De achternaam en/of geboortedatum van de kinderen waarvoor is geplant worden zichtbaar gemaakt via een QR-code op een bord in het Geboortebos. Indien de koper van de Geboorteboom dat niet wenst, dient dit bij de bestelling van de Geboorteboom schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Voornamen worden in alle gevallen vermeld. Stichting Nationale Boomfeestdag behoudt zich het recht voor om nicknames niet te vermelden.  
 • Tijdens de plantdagen worden door Stichting Nationale Boomfeestdag en organisaties in opdracht van deze stichting foto’s of andere beeld- en geluidopnamen gemaakt. Deze worden gebruikt voor communicatie en promotie doelstellingen. Indien de koper van de Geboorteboom of andere aanwezigen hiertegen bezwaar heeft, dient deze dat bij aanvang van de plantdag duidelijk aan te geven, aan degenen die ter plaatse die opnamen maakt.

Levensbomenbos

Product, prijs en betaling

 • De prijs van de ‘Levensboom’ en de plantdag wordt door Stichting Nationale Boomfeestdag bepaald. De prijs wordt getoond voorafgaande aan de koop.
 • Bij de prijs inbegrepen zijn: een Italiaanse populier van ongeveer 2 meter hoog, een plantcertificaat en een uitnodiging voor een plantmoment. Deze zaken kunnen niet los van elkaar worden gekocht.
 • Betaling geschiedt vooraf.
 • Er is, na de wettelijke bedenktijd van 2 weken na de koop, geen mogelijkheid tot terugbetaling indien de koper achteraf gezien toch niet tot koop wenst over te gaan. Ook wordt geen geld terugbetaald wanneer de koper niet aanwezig is bij de plantdag.

 

De plantdag

Deelname aan de plantdag is voor eigen risico:

 • Een maal per jaar, in het herfst/winterseizoen, wordt in het Levensbomenbos een plantdag georganiseerd. De datum van de plantdag wordt vermeld bij de aankoop. Stichting Nationale Boomfeestdag behoudt zich het recht voor deze datum te wijzigen indien omstandigheden dat noodzakelijk maken. In het geval van wijziging maakt Stichting Nationale Boomfeestdag de nieuwe datum van de plantdag zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk twee weken van te voren, bekend via de website. De kopers/planters worden per e-mail op de hoogte gesteld.
 • Het is niet mogelijk de Levensboom op een andere datum te planten, ook is het niet mogelijk de Levens boom een jaar later te planten.
 • Indien er voor het Levensbomebos in een bepaald jaar minder dan 50 Levensbomen zijn verkocht, behoudt Stichting Nationale Boomfeestdag zich het recht voor de plantdag te verplaatsen naar het volgende jaar.
 • Aan elke koper wordt één Levensboom beschikbaar gesteld.
 • Als de koper niet aanwezig kan/wil zijn bij de plantdag, wordt de Levensboom door Stichting Nationale Boomfeestdag geplant.
 • De organisatie die de grond in eigendom heeft, bepaalt welke soorten bomen worden geleverd en van welke leeftijd ze zijn. Ook bepaalt deze organisatie op welke plaatsen in het terrein de bomen worden geplant. Dit wordt ter plaatse aangegeven door herkenbare plantgaten. Uitsluitend deze beschikbaar gestelde bomen mogen worden geplant als Levensboom. Deze Levensbomen kunnen uitsluitend op het door Stichting Nationale Boomfeestdag georganiseerde moment worden geplant.
 • De geplante Levensbomen worden onderdeel van een bos.
 • Om de natuur te beschermen mogen bij de Levensbomen uitsluitend bloemen zonder cellofaan worden gelegd. Andere uitingsvormen (zoals foto’s, knuffeldieren, kaarsjes, etc.) in of bij of onder de bomen zijn niet toegestaan en worden door Staatsbosbeheer weggehaald. Dit om het boskarakter te behouden en om de dieren die in het bos voorkomen te beschermen.
 • De Levensboom is uitsluitend bedoeld voor kinderen tot en met 18 jaar.

 

Na de plantdag

 • De Levensboom blijft eigendom van Staatsbosbeheer. Aan de geplante Levensboom kan geen eigendomsrecht worden ontleend.
 • Staatsbosbeheer bepaalt op basis van haar expertise welk beheer noodzakelijk is.
 • Staatsbosbeheer draagt gedurende ten minste 30 jaren na het planten zorg voor het beheer van de Levensbomen. Mocht de Levensboom binnen een periode van 30 jaar na de plantdag doodgaan, dan zorgt Stichting Nationale Boomfeestdag er voor dat een nieuwe boom van dezelfde grootte als tijdens de plantdag kosteloos wordt herplant. 30 jaar na de plantdatum vervalt de herplantplicht. Indien u er prijs op stelt dat er na 30 jaar alsnog een boom wordt geplant kunt u dit bij de stichting kenbaar maken. De kosten voor vervanging zijn dan echter voor eigen rekening
 • Stichting Nationale Boomfeestdag en Staatsbosbeheer kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor door derden aangebrachte vernielingen in het bos.
 • Door het scannen van een QR code op een bord in het bos, wordt zichtbaar voor welke kinderen in welk jaar een Levensboom is geplant. De voornaam is altijd zichtbaar. Achternaam en geboorte- en sterfdatum ook mits de koper van de Levensboom dat niet wenst. De koper dient in dat geval dit bij de bestelling van de Levensboom schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het kindje niet heeft geleefd, wordt in overleg bepaald of er een datum op het certificaat/digitale plaquette wordt vermeld. Stichting Nationale Boomfeestdag behoudt zich het recht voor om nicknames niet te vermelden. Indien de gehele naam van een kindje niet past op het certificaat/digitale plaquette, behoudt de stichting zich het recht voor om 3e, 4e en verdere voornamen niet te vermelden.
 • Tijdens de plantdagen worden door Stichting Nationale Boomfeestdag en organisaties in opdracht van deze stichting foto’s of andere beeld- en geluidopnamen gemaakt. Deze worden gebruikt voor communicatie en promotie doelstellingen. Indien de koper van de Levensboom of andere aanwezigen hiertegen bezwaar heeft, dient deze dat duidelijk aan te geven, aan degenen die ter plaatse die opnamen maakt.

Geboortebomen Pauwels

Bestel je een Geboorteboom Pauwels, dan betekent dit dat je akkoord gaat met de volgende voorwaarden:

 • Een Geboorteboom kan alleen geplant worden voor kinderen die ingeschreven staan als inwoner van de gemeente Tilburg en gemeente Loon op Zand en niet ouder zijn dan 5 jaar. Het in niet mogelijk om een Geboorteboom te planten voor kinderen woonachtig buiten de gemeente Tilburg en gemeente Loon op Zand.
 • Graag plaatsen wij de voor- en achternaam en de geboortedatum van uw kind op de digitale kaart van de Geboortebomen. U moet hier toestemming voor geven. Wilt u niet dat de achternaam en/of geboortedatum in de digitale kaart komt te staan dan kunt u dit ook aangeven.
 • Met het bestellen van een Geboorteboom gaat u ermee akkoord dat, indien u aanwezig bent bij de plantdag, er foto’s worden genomen en dat de gemeente Tilburg en Stichting Nationale Boomfeestdag deze op de websites van de gemeente Tilburg en gemeente Loon op Zand en geboortebos.nl op de gemeentepagina in de krant, facebook, flyer en plaatselijke kranten worden geplaatst.
 • De gemeente bepaalt de plekken waar de bomen komen te staan. Vooraf aan de plantdag worden de plantgaten door de gemeente uitgegraven. De gemeente wijst de plekken aan.
 • Het is niet toegestaan om bij/aan de Geboorteboom een hekje of een versiering te plaatsen. De Geboorteboom mag niet dienen als een herdenkingsboom.
 • Het uitgangspunt is dat het kind waar een Geboorteboom voor wordt geplant aanwezig is. Mochten de deelnemers niet aanwezig zijn, dan wordt de Geboorteboom geplant door de gemeente Tilburg.
 • Naast het kind waarvoor de Geboorteboom wordt geplant mogen er op de plantdag maximaal 4 personen aanwezig zijn.
 • De Geboortebomen zijn jaarrond vrij toegankelijk voor iedereen.
 • De Geboorteboom blijft eigendom van de gemeente Tilburg. Er wordt geen eigendomsrecht ontleend.
 • De gemeente Tilburg bepaalt het soort boom dat wordt geplant..
 • De gemeente onderhoudt de Geboortebomen. Mocht de Geboorteboom binnen een periode van 3 jaar dood gaan, dan wordt de boom kosteloos vervangen door de gemeente. Indien u er prijs op stelt dat er na 3 jaar alsnog een boom wordt geplant kunt u dit bij de gemeente kenbaar maken. De kosten voor vervanging zijn dan echter voor eigen rekening.
 • De gemeente Tilburg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door derden aangebrachte vernielingen.
 • De gemeente behoud zich het recht deze voorwaarden te wijzigen.

Partners

De activiteiten van Stichting Nationale Boomfeestdag worden mede mogelijk gemaakt door: