Persberichten

Wake-up-call voor gemeenten over verregaande verstening van basisschoolomgeving

01-02-2020

Stichting Nationale Boomfeestdag heeft samen met Cobra groeninzicht aan alle colleges B&W een overzicht overhandigd over de mate van verstening van de basisscholen in hun gemeenten. Het geeft een droevig beeld van basisscholen die staan in een versteende omgeving met weinig groen. Voer voor omgevingspsychologen die stellen dat leerlingen beter presteren in een groene schoolomgeving, omdat ze zich dan beter kunnen concentreren. En op het feit dat op groenere schoolpleinen minder wordt gepest en dat bomen bijdrage aan vrolijkere en optimistischere kinderen!

Boomfeestdag-Groenfactor

Deze week ontvingen alle colleges van B&W een gedrukte kaart met een totaaloverzicht van basisscholen in hun gemeente die wel/niet de Boomfeestdag-Groenfactor hebben. Met deze kaart krijgt de gemeente inzicht in de basisscholen, die al groen of koel zijn en basisscholen waar (groen/koelte)verbetering gewenst is, om zo de positieve effecten van groen optimaal te benutten. Scholen met de Boomfeestdag-Groenfactor hebben namelijk de volgende kenmerken:

  • De schoolomgeving is koeler…Bomen zijn airco’s!
  • De schoolomgeving is gezonder… Bomen zuiveren de lucht!
  • De schoolomgeving kent een hogere biodiversiteit… Insecten houden van een groene omgeving met bomen en struiken
  • De leerlingen presteren beter…Ze concentreren zich beter in een groene omgeving
  • Op groenere schoolpleinen wordt minder gepest…Bomen maken leerlingen vrolijk

Overzicht van de hoge mate van verstening en dus lage Boomfeestdag-Groenfactor in een grote Nederlandse gemeente.

Meer groen draagt daarnaast bij aan de verduurzaming van het schoolgebouw. Denk bijvoorbeeld aan waterinfiltratie bij de voet van de bomen, natuurlijke zonwering en ruimte voor flora en fauna (biodiversiteit).

Ruimtelijke analyse

De ruimtelijke analyse, die via boomfeestdag.nl/groenfactor is in te zien, brengt de schoolomgeving in beeld: een gebied van 200x200 meter rondom de school. Het gaat niet enkel om het schoolplein, maar ook om de omgeving van de school. Deze analyse, uitgevoerd door Cobra groeninzicht, wordt de komende jaren herhaald zodat trends en de effecten van maatregelen inzichtelijk worden.

Voorbeeld van een schoolomgeving met vrijwel geen Boomfeestdag-Groenfactor (<5%, linkerplaatje) en een met ruim 90% (>90%, rechterplaatje)

 

 

Partners

De activiteiten van Stichting Nationale Boomfeestdag worden mede mogelijk gemaakt door: