Persberichten

UPDATE Verplaatste Nationale Boomfeestdag-2020: woensdag 18 november

30-07-2020

UPDATE 11-11-20: Vieren van de verplaatste Nationale Boomfeestdag-2020: woensdag 18 november

Stichting Nationale Boomfeestdag krijgt veel vragen over het wel/niet doorgaan van de verplaatste Boomfeestdag op 18 november aanstaande. Het volgende kunnen we u melden.
Vanuit de organisatie Boomfeestdag hebben wij geen invloed op de beslissing op het wel/niet doorgaan cq. door mogen gaan van een Gemeentelijke Viering Boomfeestdag. De gemeente is hier zelf leading in.

Voorbeeld

Stichting Nationale Boomfeestdag wil(de) op 7 november jongstleden en 21 november aanstaande onze jaarlijkse inplanting van het Geboortebos in Schijndel en KinderBomenBos met Geboortebomen en Levensbomen in Alphen aan den Rijn houden. Beide gemeenten gaven echter aan dat dit geannuleerd diende te worden, omdat er niet aan de verscherpte richtlijnen kan worden voldaan.

RIVM

Contact met het RIVM inzake evenementen resulteert in het volgende antwoord; Kinderen tot 12 jaar vormen geen probleem, zeker niet voor buitenactiviteiten. In de nieuwe restricties wordt echter gemeld dat er slechts 2 volwassenen aanwezig mogen zijn, waarbij gezegd wordt dat dat volwassenen uit 1 huishouden als 1 persoon worden gezien.  

Suggestie

Wat u zou kunnen doen is het inplanten met kinderen verspreiden over de dag, waardoor het behapbaar is voor de 2 volwassenen (plant)begeleiders die er bij mogen zijn…
 
TIP 1: voor de veiligheid van de volwassen begeleiders kunt u ook de kinderen aangeven om niet ‘op een kluitje’ te gaan staan, maar meer uit elkaar zodat de begeleiders ook wat meer afstand kunnen houden. Maak bijvoorbeeld de plantafstand iets ruimer dan 1 x 1 m (bijvoorbeeld 1,5 x 1,5 meter) en zet de plantgaten vooraf al uit.

TIP 2: vraag bij uw gemeentelijke afdeling evenementen na of de gemeente de bovengenoemde RIVM-richtlijnen inderdaad volgt of dat de gemeente eigen keuzes hierin maakt? Bij ons weten zijn het namelijk collega’s van die afdeling die u normaliter hierover moeten kunnen informeren.

Aanmelden van uw Boomfeestdag

We krijgen naast afmeldingen ook positieve berichten van diverse gemeenten die inspelen op wat nu wel mogelijk is en de Boomfeestdag op 18 november gaan vieren. Mocht u de Boomfeestdag op 18 november vieren, vergeet deze dan niet aan te melden via onderstaande button.

Deze verplaatste Boomfeestdag vormt tevens de aftrap van het Boomfeestseizoen wat tot en met woensdag 17 maart 2021 (Nationale Boomfeestdag 2021) loopt. Mocht u besluiten om de verplaatste Boomfeestdag niet te (kunnen) vieren, dan is er nog de mogelijkheid om de Nationale Boomfeestdag op woensdag 17 maart 2021 te vieren en deze alvast aan te melden.

Hartelijke groet,

Peter J. Derksen,
directeur 

Verplaatste Nationale Boomfeestdag-2020: woensdag 18 november

Op 18 maart jongstleden zou de 64ste editie van de Nationale Boomfeestdag gevierd worden in ons land. Helaas zijn vrijwel alle activiteiten vanwege de Coronacrisis afgelast.

Ook de Nationale Viering Boomfeestdag in Alphen aan den Rijn is uitgesteld tot nader orde. Afgelopen week (week 30) hebben we in overleg met burgemeester Liesbeth Spies van Alphen aan den Rijn moeten besluiten dat het evenement ook niet dit najaar gevierd kan worden. We vinden het allemaal heel jammer, maar gezondheid staat voorop en we willen geen onnodige risico's nemen. Daarom is dan door de betrokken partijen besloten om deze Nationale Viering Boomfeestdag in Alphen aan den Rijn te houden op de traditionele derde woensdag van maart, zijnde woensdag 17 maart 2021.

Er zijn echter behoorlijk veel gemeenten die hebben aangegeven dat ze Boomfeestdag-2020 dit najaar gaan vieren met daaraan gekoppeld de vraag of Stichting Nationale Boomfeestdag een startmoment geeft voor de verplaatste Nationale Boomfeestdag-2020.

Deze datum is nu bekend:  woensdag 18 november 2020

Deze dag geven we de start voor het Boomfeestdag-plantseizoen en we roepen gemeenten op om deze dag in haar gemeente de verplaatste Boomfeestdag-2020 te vieren, als hier uiteraard voor toestemming is in verband met de RIVM-richtlijnen.

Omdat wij als Landelijk Bureau Boomfeestdag dit najaar niet ingezet hoeven te worden ten behoeve van de Nationale Viering Boomfeestdag, zouden we het leuk vinden om een aantal gemeentes te bezoeken op de dag dat in desbetreffende de Boomfeestdag wordt gevierd. Daarom verzoeken we gemeenten het via info@boomfeestdag.nl bij ons en kenbaar te maken, zodat we hierin een keuze kunnen maken en diverse Boomfeestdagvieringen kunnen bijwonen.

Hartelijke groet namens het bestuur en het Boomfeestdag-team,

Peter J. Derksen,
directeur

Partners

De activiteiten van Stichting Nationale Boomfeestdag worden mede mogelijk gemaakt door: