Activiteiten

Terugblik op geslaagde Boomfeestdag activiteiten!

14-11-2018

In de afgelopen twee weken hebben kinderen bij diverse Boomfeestdag activiteiten niet honderden, maar zelfs duizenden bomen geplant. Deze bomen bestaan uit Geboortebomen, Levensbomen en ook echte ‘BosBomen’ waar de laatstgenoemde in het eerste RotaryBos van Nederland zijn geplant.

Geboortebos Schijndel en het Nationaal KinderBomenBos

In het Geboortebos in Schijndel zijn op zaterdag 3 november meer dan 40 lindes geplant. Deze Geboortebomen zijn door en voor nieuwe wereldburgers geplant. De kinderen en volwassenen zijn in de ochtend in de Schaapskooi in Schijndel ontvangen met koffie, thee en beschuit met muisjes. Na een verhaal uit het kinderboek ‘Flori’s Vriendjes’ is iedereen naar het Geboortebos gewandeld en kon iedereen zijn of haar Geboorteboom in het Geboortebos gaan planten. De kinderen kunnen door het scannen van de QR-code op de plaquette te allen tijde hun eigen boom direct terugvinden. Een kaart van het Geboortebos Schijndel is hier te vinden.

Op zaterdag 10 november hebben kinderen, ouders, familie en vrienden bomen in het Nationaal KinderBomenBos geplant. Het bijzondere aan dit bos is dat er Geboortebomen (haagbeuken) en Levensbomen (italiaanse populieren) in de daarvoor aangewezen bomenkamers worden geplant. De Geboortebomen staan symbool voor dat ieder kind in een groene gezonde wereld mag opgroeien. De Levensbomen zijn een onderdeel van de individuele KinderGedenkplekjes waar overleden kinderen herdacht kunnen worden. Dit jaar zijn er meer dan 60 Geboortebomen geplant en de Geboorteboomkamer begint zo echt al vorm te krijgen. Ook in het Nationaal KinderBomenBos zijn de bomen digitaal terug te vinden via deze kaart.

RotaryBos Zundert

Op woensdag 7 november is er in de gemeente Zundert op een perceel van Staatsbosbeheer het allereerste RotaryBos van Nederland geplant. Op deze locatie zijn er door meer dan 100 kinderen uit de directe omgeving van de gemeente Zundert maar liefst 2000 bomen en struiken geplant. Aanleiding voor de aanplant van het RotaryBos is inzet van de Rotary om zo veel mogelijk bomen te planten. Het afgelopen jaar heeft Rotary voor het eerst schoolbomen geplant. Leerlingen van diverse basisscholen in district 1610 (West-Brabant en Zuid-Holland) kregen een lespakket aangeboden, inclusief een door de leerlingen te planten ‘Schoolboom’ en vijf ‘BosBomen’. Op deze manier draagt Rotary bij aan het natuurbewustzijn van kinderen. De firma Lodders heeft in totaal tweeduizend ‘BosBomen’ geschonken voor de aanplant van het RotaryBos.

Op de dag zelf zijn de kinderen en leerkrachten in de ochtend met wat drinken en lekkers ontvangen. Na toespraken van onder andere Rotary District 1610, Staatsbosbeheer en Boomfeestdag zijn de aanwezigen naar de plantlocatie vertrokken. Daar volgde een natuur educatief ren-je-rot-spel over allerlei bomenweetjes. De plantinstructie van een echte boswachter van Staatsbosbeheer vormde voor de kinderen het startschot om de bomen en struiken te gaan planten. De plantactiviteit is afgesloten met het planten van een grotere inlandse eik door kinderen en de aanwezige hoogwaardigheidsbekleders. Voordat de kinderen weer terug naar school gingen hebben ze een leuk aandenken aan deze dag gekregen.

Het project is een samenwerking tussen Stichting Nationale Boomfeestdag, Rotary district 1610, Boomkwekerij Ebben en Lodders Boomkwekerijen BV.

Stichting Nationale Boomfeestdag kijkt trots terug op deze plantactiviteiten, omdat Nederland weer heel wat bomen en struiken rijker is en kinderen hier hun steentje aan hebben bijgedragen.

Partners

De activiteiten van Stichting Nationale Boomfeestdag worden mede mogelijk gemaakt door: