Persberichten

Stichting Nationale Boomfeestdag viert 60e verjaardag

06-03-2017

Boomfeestdag van 1957 was allereerste klimaatmaatregel in Europa 

Stichting Nationale Boomfeestdag viert dit jaar haar 60e verjaardag. Staatsbosbeheer organiseerde de Boomfeestdag in 1957 voor het eerst, als reactie op de oproep van VN-secretaris Dag Hammerskjöld om bomen te planten met én voor de nieuwe generatie. Deze oproep, en de daaruit voortvloeiende oprichting van de Boomfeestdag, was feitelijk de allereerste maatregel voor een beter klimaat en heeft inmiddels geleid tot het aanplanten van ruim 10 miljoen bomen.

“En hoewel er sinds toen veel klimaatmaatregelen zijn genomen en de bewustwording om zuinig te zijn op onze aarde, is toegenomen, zijn we er nog lang niet. Aandacht voor het klimaat is meer dan actueel”, zegt Peter Derksen - directeur Stichting Nationale Boomfeestdag - hierover. “We blijven daarom doorgaan om kinderen actief te betrekken bij klimaatvraagstukken en relevante oplossingen, zoals het planten van bomen. Want inzetten voor een beter klimaat doe je samen met de nieuwe generatie. Zo leren zij dat zij zelf in belangrijke mate een bijdrage leveren aan hun eigen toekomst en die van ons klimaat. We zijn er trots op dat jaarlijks 110.000 kinderen zich weer inzetten voor het klimaat door zeker 200.000 bomen en struiken (90 voetbalvelden!) in 300 gemeenten te planten.” 

Verjaardag Maastricht

60 jaar Stichting Nationale Boomfeestdag zal worden gevierd in Maastricht en als thema ‘Bomen verbinden’ dragen. Een verbinding die is ontstaan doordat de afgelopen 60 jaar miljoenen kinderen maar liefst 10 miljoen bomen hebben geplant. Een ongelofelijk aantal, dat gelijkstaat aan ongeveer 4.500 voetbalvelden, en een mooie manier is om kinderen op een positieve wijze aan de natuur te verbinden. Ook zal op de 22e maart worden gevierd dat het alweer bijna 25 jaar geleden is dat het ‘Verdrag van Maastricht’ werd getekend en de Europese Unie gestalte kreeg. Een mooie reden om ambassadeurs van de 28 EU-lidstaten uit te nodigen om samen met ruim 500 Maastrichtse kinderen 28 Verdragsbomen te laten planten.  

Iedere dag Boomfeestdag

Stichting Nationale Boomfeestdag vindt dat iedere dag een Boomfeestdag moet zijn. “We stimuleren scholen om het belang van bomen op de schoolagenda te zetten. Gemeenten stimuleren we ook op andere momenten bomen te planten met de nieuwe generatie en het onderdeel te laten zijn van hun groenbeleid. Het planten van een boom is een onvergetelijke belevenis, die kinderen bewustmaakt van het belang van bomen, én bomen dragen bij aan het behalen van het gemeentelijke klimaatdoel”, aldus Derksen. “Bovendien is het prettiger en veiliger wonen in boomrijke en groene wijken.”  

Partners

De activiteiten van Stichting Nationale Boomfeestdag worden mede mogelijk gemaakt door: