Persberichten

Kinderen planten bomen tijdens Nationale Boomfeestdag

15-03-2022

Tilburg – Op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen nemen veel basisschoolleerlingen een schep in hun hand om bomen te planten tijdens de Nationale Boomfeestdag. Zij werken zo aan een groene leefomgeving.

Stichting Nationale Boomfeestdag zet zich in om ieder kind in zijn of haar basisschooltijd minimaal één boom te laten planten. Zij wordt hierbij ondersteund door Staatsbosbeheer en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Kinderen die onder schooltijd een boom planten, leren op een speelse manier het belang van bomen voor een klimaat en duurzaamheid. Ze zien hoe ze zelf kunnen bijdragen aan hun groene toekomst.

Verkiezingen

Een actueel thema bij de gemeenteraadsverkiezingen is het planten van (meer) bomen. Bomen zorgen voor een fijnere leefomgeving en leveren een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering. Bovendien leveren bomen verschillende ecosysteemdiensten: ze houden water vast, brengen verkoeling en filteren schadelijke stoffen uit de lucht. Ook produceren bomen en leveren voedsel en duurzame bouwmaterialen. En ze bieden leefruimte aan allerlei planten en dieren. Met het planten van de bomen helpen de kinderen diverse beleidsdoelen te bereiken.

16 maart en 16 november

Veel gemeenten, natuurorganisaties zoals Staatsbosbeheer, Natuur- en Milieu Educatiecentra, IVN, Groen & Bloei, Steenbreek organiseren op 16 maart een  Boomfeestdag. Een aantal organisaties heeft aan het begin van het jaar, vanwege de toen geldende coronamaatregelen, besloten de Boomfeestdag op 16 november 2022 te vieren. Dan vindt ook de Nationale Viering in Zundert plaats.

(Met) bomen werken

Het landelijke thema van de Nationale Boomfeestdag 2022 is ‘(met) Bomen Werken!’. Er is een grote behoefte aan vakmensen in de boomkwekerij en de groene sector. Stichting Nationale Boomfeestdag hoopt met dit thema leerlingen al op de basisschool het enthousiasmeren voor het groene vak.

Bossenstrategie

In de Bossenstrategie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de provincies wordt (onder meer) gestreefd naar meer bossen, meer bomen buiten bossen en gezonder bos en bomen buiten bossen. Een belangrijke ambitie is om 37.000 hectare nieuw bos in Nederland te realiseren. De Boomfeestdag heeft in deze beleidsnota een belangrijke rol. Streven is dat alle kinderen onder schooltijd mee mogen helpen met het planten tijdens de Boomfeestdag.

Partners

De activiteiten van Stichting Nationale Boomfeestdag worden mede mogelijk gemaakt door: