Persberichten

Boomfeestdag opnieuw verplaatst

15-02-2021

Tilburg – Boomfeestdag-2021 wordt verplaatst van 17 maart naar 10 november. Vorig jaar werd de viering in verband met corona al twee uitgesteld en de aanhoudende pandemie maakt uitstel opnieuw onontkoombaar. “We hebben gedacht aan een Corona-proof-Boomfeestdag, maar we willen dat ALLE kinderen die mee willen doen, ook echt mee kunnen doen aan dit traditionele natuurfeest en dat kan niet” ALDUS Peter Derksen (directeur Stichting Nationale Boomfeestdag).

“Uitstel is niet alleen voor de natuur, maar ook voor de leerlingen uit groep 6 en 7 heel jammer. Zij moeten al heel veel missen. Samen bomen planten onder schooltijd is een unieke gebeurtenis. Het houden van een Boomfeestdag is feitelijk de allereerste klimaatmaatregel om de jeugd een leefbare gezonde toekomst te bieden. Tijdens een Boomfeestdag kunnen zij zelf hun boompje bijdragen en raken ze betrokken bij de natuur.”

Extra groene handen

“Deze keer verwachtten we extra veel bomenplantertjes omdat het belang van Boomfeestdag nadrukkelijk is opgenomen in de onlangs gepresenteerde Bossenstrategie van het Ministerie van LNV. Door de vele positieve reacties is de verwachting dat dit jaar, in plaats van de reguliere 100.000 kinderen, ruim 110.000 kinderen tussen de 9 en 11 jaar mee doen aan dit natuurfeest. En dat in 280 gemeenten (groei van 75% naar 80%). Cijfers waar ik heel trots op ben. En de natuur zit te springen om al die groene helpende handen. De wereld staat dan wel op zijn kop, maar de natuur gaat door. We hebben die natuur misschien nu wel harder nodig dan ooit.” aldus Peter Derksen.

Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn was de gastgemeente voor Boomfeestdag 2020. Op 10 november zal deze gemeente wederom gastgemeente zijn. Prinses Irene zal in het naar haar vernoemde bos, samen met kinderen, een populier planten, haar Levensboom. Dit bos krijgt ze (nog steeds) aangeboden ter gelegenheid van haar 80ste verjaardag in 2018 als dank voor haar decennialange inzet voor kind en natuur.

Acties

Stichting Nationale Boomfeestdag zit tot 10 november zeker niet stil. Kleinschaligere acties worden gehouden vanaf medio februari:

  • diverse ludieke social-media acties waaraan iedereen, van klein tot groot, kan meedoen.
  • in het kader van de verkiezingen brengt de stichting, samen met Cobra groeninzicht, een Scholenkaart uit: een overzicht van ALLE basisscholen dat laat zien hoe groen de schoolomgeving is en wat voor effect dit heeft op de leerprestaties en sociale ontwikkeling van het kind. Deze kaart gaat niet alleen naar alle basisscholen maar ook naar de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van alle 352 gemeenten.
  • omdat de Boomfeestdag gehouden worden tijdens de Klimaattop van Glasgow (COP26 1-12 november) biedt dat kansen: 500 kinderen uit Alphen aan den Rijn gaan nu al aan de slag met een Klimaatplan. Dit plan wordt nader uitgewerkt op 10 november tijdens een KinderKlimaattop. De bedoeling is het plan in te brengen in de Klimaattop Glasgow.

Partners

De activiteiten van Stichting Nationale Boomfeestdag worden mede mogelijk gemaakt door: