Algemeen

Boomfeestdag nieuwsbrief

14-02-2019

Op donderdag 15 februari 2019 hebben alle Gemeentelijk Contactpersonen Boomfeestdag de Boomfeestdag nieuwsbrief ontvangen.In deze brief staat informatie over de Nationale Boomfeestdag 2019, een samenwerking met Stichting Steenbreek, nieuwe webshopproducten en nog meer leuke weetjes en informatie over ons. Hieronder staat per onderwerp achtergrond informatie omtrent de verstuurde nieuwsbrief.

Heb je de nieuwsbrief niet ontvangen, maar wil je deze in het vervolg wel ontvangen? Meld je dan hier aan!

woensdag 13 maart 2019, 63ste editie Nationale Boomfeestdag

Vanaf dit jaar valt de Nationale Boomfeestdag op de tweede woensdag van maart in plaats van de derde. De reden hiervoor is dat de Boomfeestdag de laatste jaren vaak samenviel met verkiezingen. Dit zou zijn weerslag hebben op de aanwezigheid van burgemeester en/of wethouder. Daarnaast kregen we ook diverse verzoeken kregen om de Boomfeestdag te vervroegen vanwege het steeds warmere voorjaar.

Stichting Nationale Boomfeestdag en Stichting Steenbreek werken samen!

Stichting Nationale Boomfeestdag heeft sinds eind 2018 een samenwerking met Stichting Steenbreek. Beide organisaties zetten zich ervoor in om de leefomgeving te groener te maken: Boomfeestdag door planten van bomen met kinderen en Stichting Steenbreek door versteende tuinen, en sinds dit jaar ook de openbare ruimte, van bestrating te ontdoen en in te planten met planten, gras en/of bomen/struiken.

Wilt u een andere Boomfeestdag of heeft u moeite met het vinden van een  plantlocatie, organiseer dan een Boomfeestdag in het kader van Operatie Steenbreek!

Hoe?  Biedt geïnteresseerde inwoners een boom of een struik aan en laat deze planten op Boomfeestdag én met (klein)kind(eren) en/of buurtkinderen. Laat de eerste boom die geplant wordt, aanbieden door uw burgemeester cq. wethouder.

Thema: "ieder kind een boom"

Het thema is “Ieder kind een boom”, een verwijzing naar de Intentieverklaring “Ieder kind een boom” die jullie gemeente begin 2018 heeft ontvangen vanuit de VNG. Op dit moment hebben ruim 55 gemeenten deze getekend. Mocht jullie gemeente nog niet getekend hebben, maar dit toch overwegen, mail naar info@boomfeestdag.nl.

Het doel is kort en krachtig: oproep aan de gemeente om bij de stedelijke planvoorbereiding en het uitvoeren van groenplannen te denken/op te nemen in de bestekken dat het groen wordt geplant met kinderen erbij. Zo zorgt de gemeente ervoor dat kinderen betrokken worden bij het gemeentelijk groen en ze de waarde van groen inzien. De kinderen helpen op hun beurt uw gemeente bij het behalen van uw klimaatdoelen-2020

Nieuwe Boomfeestdag-producten!

Dit jaar hebben we als lespakket het BomenPaspoort: kinderen gaan op zoek naar HUN mooiste, leukste, meest unieke boom en aan de hand van zoekkaarten en leuke opdrachten leren ze de waarde van deze bomen kennen. Het is voor de kinderen (en voor de ouders) een mooi bewaar-document.

Daarnaast hebben we weer een speciaal Boomfeestdag-2019 liniaaltje, leuke drinkflesjes, sleutelhangers en nog veel meer neem snel een kijkje in onze webshop

Klimaat

Het thema verwijst ook naar de diverse (wereld en nationale) Klimaatakkoorden. In al deze akkoorden (en in de Klimaattafel Landbouw en Landgebruik) wordt het belang van aanleg van bossen en het planten van veel meer bomen benadrukt. Elke boom die een kind dit jaar kan planten op uw Boomfeestdag is een bijdrage aan het Klimaatakkoord en UW gemeentelijk Klimaatdoel-2020.

Tijdcapsule

Omdat de Klimaattafel Landbouw en Landgebruik het meer dan belangrijk vindt dat gemeenten veel meer bomen planten en daarbij de nieuwe generatie betrekken, magen we u, namens de voorzitter Piet van Geel, iets leuks en blijvends aanbieden: de tijdcapsule.

Als uw gemeente meedoet aan Boomfeestdag en zich aanmeldt via deze link, ontvangt u van ons de unieke tijdcapsule: een koker waarin u een document kunt doen met datum, deelnemende scholen en wellicht een link naar uw gemeentelijk Klimaatdoel-2020. Deze koker kan gelegd worden in het plantgat van de boom die Boomfeestdag-2019 zal gaan vertegenwoordigen. Een extra herinnering aan Boomfeestdag-2019 kan de Herinneringspaal zijn (zie onze webshop).

Partners

De activiteiten van Stichting Nationale Boomfeestdag worden mede mogelijk gemaakt door: