Activiteiten

Boomfeestdag: geen woorden maar daden tijdens Nationale Klimaattop!

26-10-2016

Boomfeestdag: geen woorden maar daden tijdens Nationale Klimaattop

Boomfeestdag: geen woorden maar daden tijdens Nationale Klimaattop

(Afbeelding, handjesbord), persberichten (26-10)

Stichting Nationale Boomfeestdag zet zich al bijna 60 jaar in voor een groene toekomst met, door en voor kinderen. Vandaar dat ze woensdag aanstaande niet ontbreekt tijdens de Klimaattop in de Van Nelle-fabriek. Niet alleen om mee te praten en te ondertekenen, maar ook om concreet iets te doen: iedere bezoeker kan namelijk voor 5 euro een boom kopen om daarmee zijn/haar deelname aan de top klimaatneutraal te maken. Deze bomen gaan groeien in Flevoland in het KlimaattopBos dat de Stichting en Staatsbosbeheer tijdens de top aanbieden. Het streven is de bomen op 22 maart 2017, tijdens het 60-jarig jubileum van Stichting Nationale Boomfeestdag, in dit KlimaattopBos te planten. Het eerste succes voor de Klimaattop is dus een feit, want…. met dit bos en deze eerste bomen, worden de eerste hectares van 100.000 ha uit het Actieplan Bos & Hout daadwerkelijk gerealiseerd.

 

De deelnemers die een boom kopen mogen als dank een wens-voor-de-aarde bedenken en in de aanwezige KlimaattopBoom hangen. Tijdens de slotsessie dragen kinderen de boom binnen en overhandigen deze Ratelpopulier aan Staatssecretaris Dijksma. Hiermee wordt tot uiting gebracht dat alle klimaatmaatregelen genomen worden om kinderen een leefbare toekomst te bieden.

 

Niet alleen is Boomfeestdag (in naam van Boomfeestdag-voorzitter Onno Hoes) medeondertekenaar van het Actieplan Bos & Hout, maar een aantal Boomfeestdag-kinderen praat samen met leeftijdgenootjes tijdens de KinderKlimaattop over deals die ze gezamenlijk willen gaan sluiten om ook zelf iets te betekenen voor het klimaat. Zo gaan kinderen namens Boomfeestdag en Scouting Nederland bijvoorbeeld praten over hoe ze bij de 1000 scoutinggroepen van ons land 20.000 bomen kunnen planten.

 

Bruinisse

In het verlengde van de Klimaattop in Rotterdam wordt in Bruinisse op parkeerplaats Westkop, door Boomfeestdag en Rijkswaterstaat het BioBased-event georganiseerd. Hier zijn van biomassa gemaakte lantaarnpalen, vangrails, picknick-banken en verharding geplaatst. Biomassa en bomen liggen in elkaars verlengde en vandaar dat er ook bomen worden geplant: Directeur-Generaal Dronkers (Ministerie van I&M), Zeeland-Gedeputeerde Van der Maas en Hoofdingenieur-Directeur Jacobs van RWS planten samen met kinderen 12 Ratelpopulieren en 100 duindoorns.

 

Noot voor de redactie:

Locatie Klimaattop: Van Nelle Fabriek, Van Nelleweg 1- Rotterdam

 • 10.00 uur start KinderKlimaattop
 • 11.45: tekenen van het Actieplan Bos & Hout door Onno Hoes
 • hele dag tot 16: 30 uur: deelnemers kunnen bomen kopen op het Netwerkplein om hun deelname klimaatneutraal te maken en een wens-voor-de-aarde in een boom te hangen
 • 16:30 uur kinderen van de Boomfeestdag dragen de Klimaattop-boom (Ratelpopulier) met 100-den wensen-voor-de-aarde binnen en overhandigen deze aan Stas Dijksma

   

  Locatie BioBased-event op parkeerplaats Westkop: N59 - Parallelweg, 4311- Bruinisse intoetsen. OF intoetsen coördinaten 51°40'18.4'N 4°06'06.7'E (ongeveer 500 meter voor de Grevelingensluis).

   

 • 14:30 uur start event met rondgang en uitleg BioBased producten
 • 16:00 uur Sandra Reemer speecht over Biomassa en Bomen
 • 16:15 uur planten van de Bomencirkel door o.a. Sandra Reemer en Directeur-Generaal van RWS Dronkers, als symbool van de genomen maatregelen tijdens de Klimaattop
 • Meer informatie?: persvoorlichting Rijkswaterstaat Zee & Delta, tel. 088 – 797 4611.
 • Rijkswaterstaat heeft BioBased bouwen al jarenlang op de agenda staan. Het betreft een plantaardige manier van bouwen die zich richt op het gebruik van volledig hernieuwbare grondstoffen en bijdraagt aan CO2-reductie. Met deze parkeerplaats laat Rijkswaterstaat zien hoe zij invulling geeft aan de klimaatdoelstellingen van de Klimaattop Parijs en Nederland.

   

  Voor informatie over de diverse Klimaattop-programma-onderdelen: Peter Derksen, directeur Boomfeestdag (06-53 35 90 46 of peter@boomfeestdag.nl)

Partners

De activiteiten van Stichting Nationale Boomfeestdag worden mede mogelijk gemaakt door: