Persberichten

Boomfeestdag-2017: 22 maart planten 110.000 kinderen 220.000 bomen

21-03-2017

Aanstaande woensdag wordt in ons land de 60ste verjaardag van de Boomfeestdag gevierd. Naar verwachting planten in 290 gemeenten (75%) 110.000 kinderen 220.000 bomen en struiken.  Boomfeestdag-Hoofdstad-2017 is Maastricht. Hier wordt op een bijzondere locatie het jubileum gevierd: het dak van de nieuwe A2-tunnel in Maastricht. 550 Kinderen uit Maastricht, Duitsland en België planten bomen als start van de aanleg van de Groene Loper: een bomenlaan  op het oude tracé van de rijksweg. Op het nieuwe Knooppunt Europaplein aan de zuidzijde planten de kinderen 28 Treaty Trees samen met ambassadeurs en honorair-consuls uit de 28 EU-lidstaten. Dit in het kader van 25 jaar Verdrag van Maastricht-Europe Calling. Burgemeester Anne Marie Penn-te Strake en scheidend- en inkomend Boomfeestdag-voorzitters resp. Onno Hoes en Albert Verlinde ontvangen als eregasten, naast de vertegenwoordigers van de 28 EU-lidstaten, oud-Premier Wim Kok, Gouverneur Theo Bovens, oud-Boomfeestdag-voorzitter/oud-Ceremoniemeester van de Koningin Gilbert Monod de Froideville, ere-ambassadeur Sandra Reemer en Pleun (Voice-2017). Met de aanplant van de eerste bomen zo kort  na de ingebruikname van de tunnel laten Maastricht en Rijkswaterstaat zien dat de aanleg van nieuwe infrastructuur en investeringen in de leefbaarheid van de stad hand in hand gaan.

Nieuwe voorzitter voor Stichting Boomfeestdag

Na acht jaar voorzitterschap neemt Onno Hoes afscheid als voorzitter van de Boomfeestdag. Het stokje wordt overgenomen door Albert Verlinde. Quote: het streven om de jeugd een eigen boom tijdens schooluren is een belevenis die kinderen nooit vergeten en die hen later bewust maakt van de waarde van bomen; dit streven spreekt me geweldig aan en ik wil als voorzitter hieraan een substantiële bijdrage leveren.”  De jubileum-Boomfeestdag start ’s-ochtends in Wittevrouwenveld, in de Frankenstraat. Kinderen planten daar samen met burgemeester Annemarie Penn-te Strake en Albert Verlinde 75 platanen. Ook scheidend voorzitter Onno Hoes is hierbij aanwezig.

Programma op 22 maart

Het jubileum heeft als thema “Bomen Verbinden’ en opent met de aanleg van een (tijdelijke) Bomencirkel halverwege het tunneltracé. Op het Europaplein aan de zuidzijde planten de kinderen 28 Treaty Trees samen met ambassadeurs en consuls-honorair uit de 28 EU-lidstaten. Dit in het kader van 25 jaar Verdrag van Maastricht. Burgemeester Annemarie Penn-te Strake en Boomfeestdag-voorzitter Albert Verlinde ontvangen vertegenwoordigers van de 28 EU-lidstaten, oud-Premier Wim Kok, gouverneur Theo Bovens, oud-Boomfeestdag-voorzitter/oud-Ceremoniemeester van de Koningin Gilbert Monod de Froideville en ere-ambassadeur Sandra Reemer.

25 jaar verdrag van Maastricht/ Europe Calling

Wim Kok was in 1992, als Minister van Financiën, mede-ondertekenaar van het Verdrag van Maastricht. Hij plant de Nederlandse Treaty Tree (Verdragsboom). Omdat de provincie Limburg en Maastricht het jubileum van het Verdrag dit jaar vieren met diverse activiteiten met als thema ‘Europe Calling’, planten de burgemeester en de gouverneur de Nederlandse Verdragsboom samen met Wim Kok.

60 jaar Boomfeestdag

Staatsbosbeheer organiseerde de eerste Boomfeestdag in 1957, als reactie op de oproep van VN-secretaris Dag Hammerskjöld om bomen te planten met én voor de nieuwe generatie. Deze oproep, en de daaruit voortvloeiende oprichting van de Boomfeestdag, was feitelijk de allereerste maatregel voor een beter klimaat in  Europa. Ieder kind heeft recht om op te groeien in een gezonde en duurzame wereld. Vanuit die overtuiging draagt Stichting Nationale Boomfeestdag met het planten van bomen bij aan een gezond klimaat en een groene leefomgeving. Het heeft inmiddels geleid tot het aanplanten van ruim 10 miljoen bomen ofwel 4500 voetbalvelden, een mooie manier om kinderen op een positieve wijze aan de natuur te verbinden. Dit jaar is de verwachting dat er iets meer kinderen bomen planten: 110.000 kinderen planten 220.000 bomen en struiken.

Voor de timelapse van 60 jaar Boomfeestdag: www.boomfeestdag.nl/boomfeestdagtimelapse

Partners

De activiteiten van Stichting Nationale Boomfeestdag worden mede mogelijk gemaakt door: