Boomfeestdag - Nationale Viering Boomfeestdag 2022: gemeente Zundert

Dit jaar vond deze viering plaats in gemeente Zundert, op het duurzame bedrijventerrein van Business Centre Treeport. Ruim 400 kinderen uit deze gemeente én uit het Belgische Stad Hoogstraten plantten samen zo’n 1.000 boompjes. Tijdens de Nationale Viering volgden de kinderen een educatief workshopprogramma, bestaande uit diverse workshops: bomen & bossen, Kinderbomentop, Bodem & water en de KinderBomenkwekerij.

Voor de volwassenen was er een panelgesprek waarbij diverse interessante sprekers hun visie gaven op onder meer de beleidsambities op het gebied van bosuitbreiding, verduurzaming van de boomkwekerijsector en de uitdagingen op de arbeidsmarkt en het betrekken van kinderen en jongeren bij het mooie en belangrijke werk in het groen. Deelnemers waren: Christianne van der Wal-Zeggelink (Minister van Natuur en Stikstof), Hagar Roijackers (Gedeputeerde Water, Natuur en Gebiedsgerichte aanpak Provincie Noord-Brabant), Ralph Bogers (Wethouder en eerste locoburgemeester gemeente Zundert), Kees Jan de Vet (Dijkgraaf waterschap Brabantse Delta), David Bömer (manager Coöperatieve Vereniging Treeport ZUndert UA). Jannemarie de Jonge (Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving en prominent lid van de NVTL) en Lucien Verschoren (voorzitter van de vakgroep Boomkwekerij van de beroepsvereniging voor de Vlaamse sierteelt en groenvoorziening).

Foto's: Marco Magielse & Joep Bergfeld

Partners

De activiteiten van Stichting Nationale Boomfeestdag worden mede mogelijk gemaakt door: