Rotary Plantactie

Rotary Plantactie 2020

Update rondom de Coronacrisis:

De Schoolbomen van de deelnemende scholen in District 1600 (regio Den Haag-Voorburg) worden in het najaar op de alternatieve Nationale Boomfeestdag aangeboden door Boomkwekerij Ebben. De scholen worden hier op een later moment via Martijn Vogelaar op de hoogte gesteld. De plantactie op het terrein van Staatsbosbeheer begin december 2020 gaat vooralsnog gewoon door. Hier worden de scholen ook tijdig over geïnformeerd.

De plantactie georganiseerd door District 1610 gaat dit jaar niet door. Er wordt gekeken naar een eventuele doorgang daarvan in 2021. Wanneer daar meer over bekend is wordt het op deze pagina vermeld.

 

Informatie voor Rotary landelijk (met uitzondering van District 1610, zie hieronder)

In navolging van de succesvolle Boomfeestdag-Rotary actie in 2018 (zie hieronder) hebben Oud-Gouverneur (‘18-‘19) Sjerp van der Vaart van Rotary district 1600 en zijn assistent in Regio I, John Woudstra de handschoen opgepakt en -als actieve leden van een Rotary Action Group-  zich ingezet voor vergroening, verkoeling en reductie van CO2 in hun regio. 

Stichting Nationale Boomfeestdag heeft met deze actieve Rotarians het Boomfeestdag-Rotary lespakket uit 2018 verder verfijnd en artikelen toegevoegd om het lespakket nog educatiever én completer te maken. Boomkwekerij Ebben levert op haar beurt de Schoolboom wat het lespakket tot een must have voor elke basisschoolklas maakt. Het is voor iedere Nederlandse Rotary club mogelijk om een pakket te bestellen en aan een school in hun directe omgeving te doneren. Interesse in dit pakket, wil je exact weten wat er in het pakket zit of meer details over het bestellen van dit ontzettend leuke pakket? Lees dan hier verder.

In het najaar van 2020 worden de 'BosBomen', die via verkoop van de Boomfeestdag-Rotary Lespakketten beschikbaar zijn gesteld, geplant op een nog nader te bepalen locatie. Als hier meer over bekend is worden de contactpersonen hier tijdig over geïnformeerd.  

Het Boomfeestdag-Rotary lespakket 2020 is in samenwerking met District 1600 - Rotary Nederland gerealiseerd, met ondersteuning van Boomkwekerij Ebben voor het leveren van de Schoolboom.

Informatie voor Rotary District 1610

In samenwerking met Rotary District 1610 is er een speciaal lespakket voor hun district ontwikkeld. Inhoudelijk zal het pakket iets afwijken van het 'landelijke' Boomfeestdag-Rotary lespakket, maar Boomkwekerij Ebben levert ook hiervoor de Schoolboom. Het is mogelijk om het totale lespakket, inclusief de te leveren Schoolboom, tot 1 juni 2020 te bestellen zodat de Schoolboom op tijd (najaar 2020) op de scholen kunnen worden geleverd. Ben je een Rotarian in district 1610 en heb je interesse in het pakket? Lees dan hier verder. 

In het najaar van 2020 worden de 'BosBomen', die via verkoop van de Boomfeestdag-Rotary Lespakketten District 1610 beschikbaar zijn gesteld, geplant op een nog nader te bepalen locatie. Als hier meer over bekend is worden de contactpersonen hier tijdig over geïnformeerd.   

Het Boomfeestdag-Rotary lespakket 2020 District 1610 is in samenwerking met District 1610 - Rotary Nederland gerealiseerd, met ondersteuning van Boomkwekerij Ebben voor het leveren van de Schoolboom.

Interesse in een customized pakket voor jouw gemeente, bedrijf of andere organisatie? Meld je dan hier aan!

Het Boomfeestdag-Rotary Lespakket met daarbij nog een Schoolboom naar keuze en 5 'BosBomen'

Het Boomfeestdag-Rotary Lespakket met daarbij nog een Schoolboom (niet op foto) naar keuze en 5 of 10 'BosBomen' (niet op foto)

RotaryBos in 2018

In het voorjaar van 2018 zijn er door diverse Rotary clubs Boomfeestdag-Rotary lespakketen aangeboden aan scholen in de directe omgeving van de desbetreffende Rotary clubs. Bij het lespakket zat een Schoolboom die tijdens en rond de Nationale Boomfeestdag op de diverse schoolpleinen zijn geplant. Met het lespakket hebben de kinderen vervolgens meer over deze en andere bomen geleerd.

Maar dat was nog niet alles… In het Boomfeestdag-Rotary pakket zat niet alleen een Schoolboom en lespakket, maar ook vijf echte ‘Bosbomen’. Op woensdag 7 november 2018 is het allereerste RotaryBos van Nederland aangelegd. Op een perceel van Staatsbosbeheer, in de gemeente Zundert, zijn maar liefst 2000 bomen en struiken door basisschoolkinderen uit de directe omgeving geplant. Het RotaryBos heeft geen huisadres, maar het is gelegen in het Staatsbosbeheer gebied Gooren en Krochten. De volgende coördinaten verwijzen naar de locatie van het RotaryBos: 51.45657; 4.68772.

Partners

De activiteiten van Stichting Nationale Boomfeestdag worden mede mogelijk gemaakt door: