Boomfeestdag-Groenfactor

In januari van dit jaar is naar de colleges van B&W van alle Nederlandse gemeenten een brief verstuurd met daarin de oproep om op de Nationale Boomfeestdag, van woensdag 18 maart 2020, bomen op en rond de basisscholen in hun gemeente te planten. Op schoolpleinen en langs straten willen we namelijk meer bomen, meer groen voor kinderen. Ze profiteren hiervan doordat er schaduw is op hete dagen waardoor het fijn is om buiten te spelen en leren.

Bij deze brief zat een gedrukte kaart met daarop een totaaloverzicht van basisscholen die wel of geen Boomfeestdag-Groenfactor hebben. Ofwel: bij welke scholen is er behoefte aan meer bomen rondom de school om de positieve effecten van groen optimaal te benutten? De buitenruimte rondom de school heeft namelijk een positieve uitstraling wanneer er meer groen aanwezig is en het groen draagt bij aan de verduurzaming van het schoolgebouw. Denk bijvoorbeeld aan waterinfiltratie bij de voet van de bomen, natuurlijke zonwering en bevochtiging door de boomkroon en ruimte voor flora en fauna (biodiversiteit).

Met deze kaarten geven we inzicht in de scholen die al groen of koel zijn en daar waar verbetering gewenst is. De analyse, uitgevoerd door Cobra groeninzicht, zal de komende jaren herhaald worden zodat trends en de effecten van maatregelen in beeld worden gebracht. Een toelichting van de analyse is te vinden onder de interactieve kaart waar meer verdiepende informatie over elke gemeente en basisschool te vinden is.

Toelichting analyse van Boomfeestdag-Groenfactor

De ruimtelijke analyse brengt de schoolomgeving in beeld. Om de ‘schoolomgeving’ te begrenzen brengen we een gebied van 200x200 meter rondom de school in beeld. Het gaat niet enkel om het schoolplein maar ook om de wegen naar de school toe en de stedelijke dichtheid. Zie de afbeelding hieronder voor en visualisatie daarvan.

Voorbeeld van een schoolomgeving met vrijwel geen Boomfeestdag-Groenfactor (<5%, linkerplaatje) en een met ruim 90% (>90%, rechterplaatje)

Op basis van satellietbeelden en luchtfoto’s berekenen we de groenheid (Boomfeestdag-Groenfactor) en de gemiddelde oppervlaktetemperatuur van de schoolomgeving. Hoe groen de schoolomgeving is wordt bepaald door de aanwezigheid van water en groen. Dit is zichtbaar in de infrarood-band van luchtfoto’s die een pixelgrootte hebben van 25 cm. Dat kan groen zijn in een achtertuin, of een boomkroon. De temperatuur is berekend op basis van satellietbeelden die gedurende de zomer zijn ingewonnen. Een satelliet maakt beelden van de warmtestraling die teruggekaatst wordt door daken, wegen en boomkronen. Het is niet de gevoelstemperatuur die we ervaren als we rondlopen maar de (oppervlakte)temperatuur van bijvoorbeeld het wegdek waar je je hand op legt.

Wetenschappelijke onderbouwing positieve effecten van groen

Hieronder staan een aantal onderzoeken die de positieve effecten van groen in de leefomgeving onderbouwen.

Hiemstra, J.A., de Vries, S. & Spijker, J. (-) De meerwaarde van groen voor het welbevinden in de leeromgeving samengevat, groenstad.nl.pdf | pdf 861kb

Slimmen, S., Timmermans, O., Verploegh, T., Gillissen, D., & Nijdam, C. (2019) Werken, leren en spelen op een groen schoolplein.pdf | pdf 2.9mb

Steg, L. & de Groot, J.I.M. (2019) Wetenschappelijke onderbouwing positieve effecten groen op kinderen (samenvatting).pdf | pdf 611.7kb

Van Dijk-Wesselius, J.E. & Maas, J. (2019). Wat betekent het vergroenen van een schoolplein voor leerlingen.pdf | pdf 2.4mb

Wesselius, J., Maas, J., Hovinga, D. (2015). De 'leer'kracht van schoolpleinen.pdf | pdf 3.7mb

Partners

De activiteiten van Stichting Nationale Boomfeestdag worden mede mogelijk gemaakt door: