Boomfeestdag Groene Schoolkaart

Als het aan ons ligt, worden er meer bomen geplant bij scholen. Waarom? Omdat uit onderzoek is gebleken dat kinderen die naar school gaan in een groene omgeving beter presteren, minder ziek zijn, minder overgewicht hebben én zelfs slimmer worden! Samen met Cobra groeninzicht hebben we daarom voor álle basisscholen in Nederland berekend hoe groen de omgeving van de basisschool is. Hieruit blijkt dat veel schoolomgevingen écht groener mogen worden. Alle basisscholen hebben in 2021 een mail ontvangen met de verwijzing naar onderstaande kaart en de vraag om met de gemeente contact op te nemen om hun schoolomgeving te vergroenen. In een brief naar de colleges van Burgemeesters & Wethouders (B&W) van alle Nederlandse gemeenten hebben we de oproep gedaan om samen met de basisscholen te kijken naar de schoolomgeving en deze groen(er) te maken.

In deze brief staat een verwijzing naar de infographic (Groene Schoolkaart). Voor elke basisschool is deze schoolkaart gemaakt die aangeeft hoe de school en omgeving scoort. Met vier variabelen bepalen we de groenscore:

   -    hoeveelheid groen in de buurt waarin de school staat;
   -    hoeveelheid groen binnen 100 meter rondom de school;
   -  afstand tot een postzegelbosje (een bos vanaf 500m2);
   - groenheid van speeltuinen nabij de school.

 

Hoe meer groen, hoe hoger de groenscore. Zoek hieronder op de interactieve kaart naar een school en download de Groene Schoolkaart. Of klik op een gemeente en zie direct een overzicht van de groenscores van alle basisscholen in die gemeente. 

 

Wist je trouwens dat het planten van bomen en struiken een van de oudste klimaatregel is? Door het planten van bomen en struiken op én rondom scholen tijdens de (verplaatste) Nationale Boomfeestdag-2022 van woensdag 16 november zet jouw school of gemeente een eerste stap om de schoolomgeving groen(er) te maken. Maar u hoeft niet te wachten tot 16 november, u kunt ook nu bomen planten!

Landelijke en provinciale top 3

De landelijke top 3 scholen met de groenste omgeving liggen in de gemeente Lochem, Amsterdam en Putten. Per provincie krijgen de drie best scorende scholen van ons een plaquette. Deze scholen zijn persoonlijk door ons benaderd en tijdens de (verplaatste) Nationale Boomfeestdag-2021 is aan deze scholen een plaquette feestelijk overhandigd.

Cobra groeninzicht

Cobra groeninzicht is een adviesbureau en data-leverancier dat zich bezig houdt met de groene leefomgeving. Hier werken boomtechnisch ingenieurs, ecologen, big data specialisten en remote sensing experts. Met onder andere luchtfoto’s en satellietbeelden hebben zij alle 100 miljoen bomen van Nederland in kaart gebracht. Cobra groeninzicht heeft voor de Boomfeestdag met deze big ‘green’ data de groenheid van alle Nederlandse basisscholen in beeld gebracht en verwerkt in de Groene Schoolkaart. 

Verenging GDO

Boomfeestdag werkt samen met de Vereniging Gemeenten voor Duurzame ontwikkeling (Vereniging GDO). GDO heeft via haar aangesloten natuur- en duurzaamheidscentra de Groene Schoolkaarten extra onder de aandacht bij scholen en gemeenten gebracht. Scholen worden aangemoedigd aan hun gemeente te vragen bomen te planten op de Nationale Boomfeestdag van woensdag 16 november 2022. De Groene Schoolkaart maakt zichtbaar hoe dringend en waar dat nodig is.

Wetenschappelijke onderbouwing positieve effecten van groen

Hieronder staan een aantal onderzoeken die de positieve effecten van groen in de school-/ leefomgeving onderbouwen.

Hiemstra, J.A., de Vries, S. & Spijker, J. (-) De meerwaarde van groen voor het welbevinden in de leeromgeving samengevat, groenstad.nl.pdf | pdf 861kb

Slimmen, S., Timmermans, O., Verploegh, T., Gillissen, D., & Nijdam, C. (2019) Werken, leren en spelen op een groen schoolplein.pdf | pdf 2.9mb

Steg, L. & de Groot, J.I.M. (2019) Wetenschappelijke onderbouwing positieve effecten groen op kinderen (samenvatting).pdf | pdf 611.7kb

Van Dijk-Wesselius, J.E. & Maas, J. (2019). Wat betekent het vergroenen van een schoolplein voor leerlingen.pdf | pdf 2.4mb

Wesselius, J., Maas, J., Hovinga, D. (2015). De 'leer'kracht van schoolpleinen.pdf | pdf 3.7mb

Partners

De activiteiten van Stichting Nationale Boomfeestdag worden mede mogelijk gemaakt door: