Boomfeestdag 2017

Boomfeestdag vindt ieder jaar plaats op de derde woensdag van maart. Door de Tweede Kamer verkiezingen op 15 maart en de voorjaars-/ carnavalsvakantie in het weekend voor woensdag 8 maart hebben we besloten om Boomfeestdag 2017 plaats te laten vinden op 22 maart. Dezelfde activiteiten alleen op een andere datum!

60 jaar Boomfeestdag: 22 maart 2017

Op 22 maart 2017 viert Stichting Nationale Boomfeestdag haar 60-jarig jubileum. Elk jaar worden gemiddeld 200.000 bomen geplant. Dan kun je wel nagaan hoeveel bomen er geplant zijn in 60 jaar!

Enkele leuke feitjes:

  • 60 jaar Boomfeestdag
  • Miljoenen kinderen hebben een eigen boom geplant
  • In totaliteit zijn er 10 miljoen bomen geplant
  • Dit zijn ruim 2200 voetbalvelden!

 

Een substantiële bijdrage aan een duurzame wereld, mede door een nauwe gemeentelijke samenwerking. Want gemeenten realiseren al jaren de doelstelling van Boomfeestdag door kinderen van basisscholen bomen te laten planten op de derde woensdag in maart en hen zo op een positieve wijze in contact met de natuur te brengen. Deze doelstelling willen we ook weer op Boomfeestdag 2017 behalen. De Stichting is erg blij met de jarenlange (en unieke) samenwerking met gemeenten: daardoor kunnen we, landelijk, al zo lang onze missie uitdragen. De Boomfeest-Hoofdstad voor het jubileum is Maastricht. Het thema Boomfeestdag 2017 is Bomen Verbinden.

Activiteiten Boomfeestdag 2017

Boomfeestdag 2017 heeft een afwijkende datum van de reguliere derde woensdag in maart. Dit heeft te maken met de Tweede Kamer verkiezingen op 15 maart en de voorjaars-/ carnavalsvakantie in het weekend voor woensdag 8 maart. Het thema 'Bomen Verbinden' is gekozen vanwege het feit dat het in 2017 25 jaar geleden is dat het verdrag van Maastricht getekend is en de Europese Unie een feit werd. Mede om deze reden worden EU lidstaten uitgenodigd om op de jubileumboomfeestdag in 2017 met vele kinderen een boom te planten. Daarnaast verwijst het thema naar de partnersteden waarmee vele gemeenten verbonden zijn. Maastricht heeft bijvoorbeeld een jumelage (stedenband) met Koblenz in Duitsland. Gemeenten worden gestimuleerd om met zoveel mogelijk kinderen uit de gemeente bomen te planten met kinderen uit de jumelage-gemeente.

Wij jij hier ook aan meedoen? Meld je dan aan voor Boomfeestdag 2017!

Sponsoren

De activiteiten van Stichting Nationale Boomfeestdag worden mede mogelijk gemaakt door