Uw aanmelding voor de Boomfeestdag Accentviering 10 november 2021

Geachte lezer,

Bedankt voor het invullen van het aanmeldformulier voor het bijwonen van de Provinciale Viering in de accentgemeente in uw provincie. Als u heeft aangegeven dat u of een van uw gedeputeerde bij de Accentviering aanwezig zal zijn, nemen we naar verwachting eind september met u of de gedeputeerde contact op. We zullen u of een van uw gedeputeerde in contact brengen met de gemeentelijk contactpersoon Boomfeestdag van de Accentgemeente in uw provincie.

Als er op voorhand nog vragen zijn kunt u deze uiteraard via deze link aan ons stellen of een mail sturen naar info@boomfeestdag.nl.

Hartelijke groet,

Peter J. Derksen

directeur Stichting Nationale Boomfeestdag

Partners

De activiteiten van Stichting Nationale Boomfeestdag worden mede mogelijk gemaakt door: